X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Друкування цифр та знаків

Завантажити презентацію

Друкування цифр та знаків

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Навчальний елемент Друкування цифр та знаків Назва: Секретар - друкарка Професія: 4115--1UA003 Код:

Слайд 2

Цілі: після вивчення цього навчального елементу, Ви зможете:   ·     друкувати арабські, римські цифри, порядкові і кількісні числівники, дроби згідно правил; ·     друкувати знаки та дії, хімічні формули, дати, ініціали згідно правил.

Слайд 3

Правила написання цифр: римські, арабські; порядкові і кількісні числівники; дроби Ви повинні знати, що під час друкування цифр використовуються клавіші верхнього регістру. 2. Майте на увазі, що арабські цифри розміщені в четвертому ряді клавіатури, друкуються за допомогою клавіші верхнього регістру. 3. Цифри від слів відділяйте пропуском. 4. Зона обслуговування :

Слайд 4

5. Запам’ятайте, що римськими цифрами позначаються томи, розділи, з’їзди, конференції, квартали. Їх складають з заголовних букв і цифри І: «2» - ІІ, «3» - Ш, «4» - ІУ, «5» - У, «6» - УІ, «7» - УІІ, «8» - УШ, «9» - ІХ, «10» - Х, «50» - Л, «100» - С, «500» - Д, «1000» - М. Наприклад: 6. Порядкові числівники пишіть цифрою з відмінковим закінченням через дефіс. Наприклад:

Слайд 5

7. Багатозначні числа розбивайте на класи по три цифри справа наліво і відділяйте пропуском в один удар, чотирьохзначні числа не розділяйте на класи. Друкуйте цифрами, виняток - словом, якщо з нього починається речення. 8. В художніх текстах порядкові числівники пишіть словами. 9. При перечисленні декількох порядкових числівників відмінкове закінчення ставте після останньої цифри. Наприклад:

Слайд 6

10. Порядкові числівники, які позначаються римськими цифрами друкуйте без закінчення. Наприклад: 11. Кількісні числівники пишіть словами, якщо вони зустрічаються в тексті без фізичних одиниць виміру або вказують на часовий період. Наприклад:

Слайд 7

12. Якщо числа супроводжуються фізичними одиницями виміру, то їх друкуйте цифрою, відділяючи пропуском. Наприклад: 13. Складні прикметники, першою частиною яких є числівник до десяти, пишіть цифрою, після десяти - цифрою без відмінкових закінчень через дефіс. Наприклад:

Слайд 8

14. Десяткові дроби виділяються комою: Наприклад: 15. Майте на увазі, що прості дроби пишуться двома способами. Наприклад:

Слайд 9

16. Запам’ятайте, що у змішаних дробах цілу частину відділяйте від дробової пропуском. Наприклад: 17. Букви, які входять до складу букво-цифрових позначень друкуйте разом з цифрою. Наприклад:

Слайд 10

Правила написання знаків, які супроводжуються цифрами. Арифметичні знаки і дії. Хімічні формули. Дати. Ініціали 18. Знаки «номер», «параграф» (№ , §) - обслуговуйте мізинцем лівої руки, від цифри відділяйте пропуском: № 45. 19. Знак «процент» (%) - обслуговуйте мізинцем правої руки, друкуйте разом із цифрою: 100%. 20. Знак «градус» ( ) - друкуйте на пів-інтервала вище рядка без пропуску між цифрою: 30 С. Для цього ручкою обертового валу необхідно зробити один оберт до себе. 21. У множині знаки «№»,«§», «%», « » не подвоюються: № 1-4; §1,2,3; 98, 98, 5%; 30, 31, 32 С.

Слайд 11

22. Знак «хвилина» / / - друкуйте на пів-інтервала вище рядка: 30 . 23. Знак «секунда» / / - 30 20 , 67 18 40 . 24. Арифметичні знаки «+», «-», «х», «:», «=» відділяйте від цифри проміжком в 1 удар. Друкуйте тільки в формулах, в тексті пишіть словами. Виняток - знаки «+», «-» в поєднанні з цифрами. Наприклад:

Слайд 12

25. Знак граничного відхилення /+/ друкуйте без пропуску між ним і цифрою: + 0,43. 26. Між від’ємними і додатніми величинами, які означають крайні границі, знак «тире» не ставиться. В цих випадках друкуйте «від» і «до». Наприклад: 27. Арифметичні дії: /53+9/ - х = 42;

Слайд 13

28. Показники степені друкуйте на пів-інтервалу вище рядка без пропуску між цифрою: 10-5 ; 252. 29. Індекси пишіть на пів-інтервалу нижче рядка без пропуску після цифри (букви): Н2, А3. Для цього покрутіть ручкою обертового валу на один оберт від себе. 30. Знаки хімічних елементів та їх з’єднання друкуйте заголовними буквами. Латинські букви, які не можна замінити буквами українського алфавіту, вписуйте від руки: Н3РО4, Ве (ОН)2. 31.Одиниці виміру пишіть скорочено без крапки, якщо вони супроводжуються цифрою і словами - без цифрового позначення:

Слайд 14

32. Майте на увазі, що дати виконуються двома способами: число і рік - арабськими цифрами, місяць – словом. Наприклад: · число, місяць, рік - шестизначними числами, кожні дві цифри відділяють крапкою. Наприклад:

Слайд 15

33. Ініціали пишіть через крапку без пропуску між ними і прізвищем. Наприклад: 34. Запам’ятайте, що забороняється дивитися на клавіатуру друкарської машини. Друкуйте повільно, без помилок. 35. Відробку рухів до клавішів четвертого ряду виконуйте з основної позиції. 36. Відпрацьовуйте імітацію удару, запам’ятовуючи розміщення цифр, відстань до клавіші, дотримуйтесь правил користування клавішею верхнього регістру.

Слайд 16

37. Після кожного удару пальці повертайте на основну позицію. 38. Пропуск робіть великим пальцем вільної від удару руки. 39. Не дивіться на клавіатуру, тільки - на текст оригіналу. 40. Друкуйте без помилок. Не спішіть!

Слайд 17

Для проходження тестування з даного навчального елементу натисніть на кнопку , у вікно тестуючої програми введіть необхідні дані і виберіть Тест № 49

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Діловодство