Біологія

Біологія вивчає живу природу, величезне різноманіття вимерлих і нині населяють Землю живих істот, їх будову і функції, походження, поширення і розвиток, зв’язки один з одним і з неживою природою. Біологія (від грец. « Bios» — життя і « logos» — наука) — це наука про життя і її закономірності. Сучасна біологія — комплексна наука, що включає ряд розділів. Ботаніка та зоологія вивчають будову і життя рослин і тварин; цитологія, гістологія, анатомія — структуру і функції клітин, тканин і органів. Наука про класифікацію організмів називається систематикою, наука про відносини організмів і середовища — екологією. В останні десятиліття великих успіхів досягла молекулярна біологія, що вивчає хімічні основи життя. На стику біології та фізики сформувалася біофізика, що досліджує фізичні процеси в живих системах.