X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Жива природа"

Завантажити презентацію

"Жива природа"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Жива природа-багаторівнева система

Слайд 2

Рі вні організа ції живо ї мате рії — ієрархічно супідрядні рівні організації біосистем, що відображають рівні їх ускладнення. Найчастіше виділяють шість основних структурних рівнів життя: молекулярний, клітинний, організменний, популяційно-видовий, біогеоценотичний та біосферний. У типовому випадку кожен з цих рівнів є системою з підсистем нижчого рівня і підсистемою системи вищого рівня.

Слайд 3

Слайд 4

Молекулярний рівень організації життя Це специфічні для живих організмів класи органічних сполук (білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти тощо), їх взаємодія між собою і з неорганічними компонентами, роль в обміні речовин та енергії в організмі, зберіганні й передачі спадкової інформації. Цей рівень можна назвати початковим, найбільш глибинним рівнем організації живого. Кожен живий організм складається із молекул органічних речовин—білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів, жирів, які знаходяться в клітинах. Зв'язок між молекулярним і наступним за ним клітинним рівнем забезпечується тим, що молекули — це той матеріал, з якого створені надмолекулярні клітинні структури. Тільки вивчивши молекулярний рівень можна зрозуміти, як протікали процеси зародження і еволюції життя на нашій планеті, якими є молекулярні основи спадковості і процесів обміну речовин в організмі. Адже саме на молекулярному рівні відбувається перетворення всіх видів енергії і обмін речовин в клітині. Механізми цих процесів також універсальні для всіх живих організмів. Компоненти •Молекули неорганічних і органічних сполук •Молекулярні комплекси хімічних сполук (мембрана тощо) Основні процес •Об'єднання молекул в особливі комплекси •Здійснення фізико-хімічних реакцій в упорядкованому вигляді •Копіювання ДНК, кодування та передача генетичної інформації

Слайд 5

Клітинний рівень організації життя Представлений вільноживучими одноклітинними організмами і клітинами, що входять в багатоклітинні організми. Компоненти •Комплекси молекул хімічних сполук і органели клітини. Основні процеси •Біосинтез, фотосинтез •Регулювання хімічних реакцій •Поділ клітини •Залучення хімічних елементів Землі і енергії Сонця в біосистемі

Слайд 6

Тканний рівень організації життя Тканинний рівень представлений тканинами, що об'єднують клітини певної будови, розмірів, розташування і подібних функцій. Тканини виникли в ході історичного розвитку разом з багатоклітинністю. У багатоклітинних організмів вони утворюються в процесі онтогенезу як наслідок диференціації клітин. У тварин розрізняють кілька типів тканин (епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова, а також кров і лімфа). У рослин розрізняють меристематичну, захисну, основну і провідну тканини. На цьому рівні відбувається спеціалізація клітин.

Слайд 7

Органний рівень організації життя Органний рівень представлений органами організмів. У найпростіших травлення, дихання, циркуляція речовин, виділення, пересування і розмноження здійснюються за рахунок різних органел. У досконаліших організмів є системи органів. У рослин і тварин органи формуються за рахунок різної кількості тканин. Для хребетних характерна цефалізація, яка захищається в зосередженні найважливіших центрів і органів чуття в голові.

Слайд 8

Організмовий рівень організації життя Представлений одноклітинними і багатоклітинними організмами рослин, тварин, грибів і бактерій. Компоненти •Клітина — основний структурний компонент організму. З клітин утворені тканини та органи багатоклітинних організмів Основні процеси Обмін речовин (метаболізм) Подразливість Розмноження Онтогенез Нервово-гуморальна регуляція процесів життєдіяльності Гомеостаз

Слайд 9

Популяційно-видовий рівень організації життя Представлений в природі величезною різноманітністю видів і їх популяцій. Компоненти •Групи споріднених особин, об'єднаних певним генофондом і специфічною взаємодією з навколишнім середовищем Основні процеси •Генетична своєрідність •Взаємодія між особинами і популяціями •Накопичення елементарних еволюційних перетворень •Здійснення мікроеволюції і вироблення адаптацій до змінного середовища •Видоутворення •Збільшення біорізноманіття

Слайд 10

Біогеоценотичний рівень організації життя Компоненти •Популяції різних видів •Фактори середовища •Харчові мережі, потоки речовин і енергії Основні процеси •Біохімічний кругообіг речовин і потік енергії, що підтримують життя •Рухоме рівновагу між живими організмами і абіотичного середовищем (гомеостаз) •Забезпечення живих організмів умовами проживання і ресурсами (їжею та притулком) Представлений різноманітністю природних і культурних біогеоценозів у всіх середовищах життя.

Слайд 11

Біосферний рівень організації життя Компоненти •Біогеоценози •Антропогенний вплив Основні процеси •Активна взаємодія живої і неживої речовини планети •Біологічний глобальний кругообіг речовин і енергії •Активна біогеохімічна участь людини у всіх процесах біосфери, її господарська та етнокультурна діяльність

Слайд 12

Виконала учениця 11-А класу Молебна Таїсія

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія