X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Видоутворення. Мікроеволюція"

Завантажити презентацію

"Видоутворення. Мікроеволюція"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема уроку: Видоутворення. Мікроеволюція

Слайд 2

Природа не терпить у своєму царстві нікого, хто не зумів би відстояти себе. Автор Ральф Емерсон Подумай …

Слайд 3

Завдання уроку Ознайомитись із критеріями виду. Розглянути шляхи видоутворення. Охарактеризувати чинники мікроеволюції.

Слайд 4

Закінчіть речення: 1. Рушійний фактор еволюції за Ч.Дарвіном … 2. Виживання особин з проміжними, близькими до середніх значень ознак … 3. Еволюція на рівні, вищому за видовий … 4. Групи особин, в яких відбуваються еволюційні перетворення … 5. Виживання особин з певними генетично закріпленими ознаками … 6. Матеріалом для еволюції є мутаційна й рекомбінативна … 7. Ключовою еволюційною подією є процес утворення … 8. Недорозвиненні органи або структури тіла, які втратили своє функціональне значення …

Слайд 5

Перевіряємо Природний добір; Стабілізуючий добір; Макроеволюція; Популяції; Спрямований добір; Мінливість; Видів; Атавізми.

Слайд 6

Висловлювання вчених про вид 1. Вид реально існує в природі і не змінюється з часом К. Лінней 2. Видів немає. Вони – плід уявлення; але історичний розвиток існує Ж.Б. Ламарк 3. Види реально існують вони відносно постійні і є результатом історичного розвитку. Види змінюються внаслідок еволюції. Ч. Дарвін

Слайд 7

Критерії виду 1. Морфологічний – подібність за будовою; 2. Фізіологічний – подібності та відмінності у процесах життєдіяльності; 3. Біохімічний – особливості будови макромолекул та перебігу біохімічних реакцій; 4. Географічний – особливості ареалу; 5. Екологічний – особливості екологічних ніш. Додаткова інформація

Слайд 8

Шляхи видоутворення 1. Дивергенція: з вихідної форми утворюється два чи більше нових видів; 2. Поліплоїдія: кратне збільшення кількості хромосом у рослин; 3. Міжвидове схрещування: гібридні нащадки схрещуються між собою і утворюють нові плідні покоління; 4. Адаптація до змін довкілля: перетворення виду попередника на новий вид у процесі його історичного розвитку завдяки адаптацій до змін до змін довкілля. Додаткова інформація

Слайд 9

Чинники мікроеволюції 1. Боротьба за існування – конкуренція особин за якої одні організми здатні залишити більше потомства, ніж інші; 2.Мутації – стійкі, спонтанні зміни генотипу; 3. Дрейф генів – перерозподіл генів і зміна їх частоти зустріваності в наслідок випадкових схрещувань; 4. Хвилі життя – коливання чисельності особин у популяціях; 5. Ізоляція – неможливість схрещування між особинами одного виду; 6. Природний добір – переважаюче виживання і розмноження найпристосованіших до умов існування організмів певного виду. Додаткова інформація

Слайд 10

Акровірш В И Д О У Т В О Р Е Н Н Я

Слайд 11

Домашнє завдання Опрацювати матеріал з параграфа (§40). Середній рівень: скласти термінологічний словник; Достатній рівень: скласти шість запитань до теми; Високий рівень: скласти акровірш.

Слайд 12

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія