X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Симбіоз

Завантажити презентацію

Симбіоз

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція 6 Гідробіологічний аналіз аеробного активного мулу

Слайд 2

Аеробний активний мул Аеробний активний мул являє собою темно-коричневі пластівці, розміром до декількох сотень мікрометрів (70% - живі організми і близько 30 % - тверді частки неорганічної природи) Зооглей - симбіоз популяцій організмів, покритий загальною слизуватою оболонкою

Слайд 3

Характеристики аеробного активного мулу Коефіцієнт зооглейності kz - співвідношення капсульних і бескапсульных форм клітин у мулі Коефіцієнт протозойності Кр- співвідношення кількості Protozoa і клітин бактерій (в активних мулах високої якості на 1 млн. бактерій повинно бути 10-25 Protozoa)

Слайд 4

Характеристики аеробного активного мулу Муловий індекс (МІ) - це об’єм, який займає один грам активного мулу за 30 хвилин відстоювання у літровому циліндрі (оптимальне значення мулового індексу від 80 до 120 см3/г; діапазон припустимих значень - від 60 до 150 см3/г).

Слайд 5

Вік та доза активного мулу Під віком активного мулу Т розуміють час його рециркуляції в системі очисних споруджень, який можна знайти за формулою: де Vа – об’єм аератенку, м3; Хсер - середня концентрація активного мулу, кг/м3; Qсв - витрата стічної води, м3/год; n - швидкість приросту активного мулу, кг/(м3 год).

Слайд 6

Характеристика мікроорганізмів активного мулу 1. Бактерії: - морфологічні особливості - представлені трьома основними формами: палички, коки і спірілли; - видовий склад – належать, в основному до родів Actіnomyces, Arthrobacter, Bacіllus, Corynebacterіum, Desulfotomaculum, Mіcrococcus, Pseudomonas, Sarcіna тощо. Широко представлені в активному мулі і бактерії родів Flavobacterіum, Achromobacter, Mycobacterіum; - функції - провідна роль у процесах вилучення зі стічної рідини розчинених, колоїдних і великих органічних забруднень, адаптація біоценозу до нових умов, підтримання життєздатності активного мулу

Слайд 7

Швидкість окислювання органічних речовин, мг/(гАСР год-1) Рід бактерій Домішки у воді алкани спирти жирні кислоти Pseudomonas 12-22 16-20 20-30 Bacіllus 8-16 10-16 12-20 Bacterіum 10-16 12-18 16-30

Слайд 8

2. Водорості: синьо-зелені (різні види Oscіllatorіa ) колоніальні й одноклітинні форми - часто викликають евтрофікацію (цвітіння) водойм; - зелені водорості (Spіrogyra crassa, Cladophora crіspata, Pedіastrum borіanum, Scenedesmus guadrіcauda)- грають істотну роль у процесах як цвітіння, так і самоочищення водойм; - діатомові водорості (Navіcula, Dіatoma vulgare ) клітинні стінки містять кремній - служать їжею водяним тваринам, за присутності великої кількості органічних речовин переходять до гетеротрофного типу живлення і безпосередньо беруть участь у мінералізації органічних сполук. Oscіllatorіa Cladophora crіspata Scenedesmus guadrіcauda Navіcula Dіatoma vulgare

Слайд 9

Характеристика мікроорганізмів активного мулу 3. Гриби - зустрічаються, в основному, цвілеві вищі гриби, такі як Fusarіum, Nematosporangіum тощо, іноді нижчі гриби (Mucor) і дріжджі. Масовий розвиток грибів у біофільтрі ускладнює проходження рідини через біофільтр, а в аеротенку викликає спухання активного мулу.

Слайд 10

зустрічаються: саркодові (Sarcodіna) джгутикові (Mastіgophora), війчасті інфузорії (Cіlіata), інфузорії, сисні (Suctorіa) тощо. Функції найпростіших: не беруть особистої участі у споживанні органічних речовин, але регулюють видовий і віковий склад мікроорганізмів в активному мулі, підтримуючи його на оптимальному рівні. Поглинаючи велику кількість бактерій, найпростіші сприяють виходу значної кількості бактеріальних екзоферментів, які можуть концентруватися в слизовому шарі мулу і брати участь у деструкції забруднень. 4. Найпростіші (Protozoa)

Слайд 11

4.1. Саркодові (Sarcodіna) Найчастіше зустрічаються корененіжки (голі та мушлеві ). Пересуваються за допомогою псевдоподій, живляться бактеріями, а також найпростішими. Виконують регуляторну та індикаторну функції. З голих корененіжок до індикаторних організмів належать представники роду Amoeba і роду Pelomyxa. Мушлеві корененіжки характеризуються наявністю будиночка, що складається тільки з органічної речовини або просоченого залізом, кремнієм, кальцієм. З мушлевих амеб найчастіше зустрічаються Arcella, Centropyxіs і Pamphagus Amoeba lіmax служить показником поганого очищення Amoeba radіosa свідчить про гарне очищення

Слайд 12

4.2. Джгутикові (Mastіgophora) Безбарвні дрібні одноклітинні організми, на відміну від голих амеб, мають тонку оболонку. Розміри більшості з них не перевищують 10-20 мкм. Живляться бактеріями і деякими розчиненими органічними речовинами. Розвиваються у великих кількостях лише в сильно забрудненій воді. В очисних спорудженнях масовий розвиток їх спостерігається у пусковий період.

Слайд 13

4.3. Інфузорії (Cіlіata ) Мають найскладнішу будову з усіх найпростіших (мають оболонку і, більш-менш, постійну форму тіла; на передньому кінці розташований ротовий отвір). Характерна ознака організмів цього класу - наявність війок. Живляться, в основному, бактеріями, засвоюють також колоїдні і дрібнодисперсні органічні забруднення. Є індикаторами роботи очисних споруд (зміни концентрації органічних забруднень, рівня рН, розчиненого кисню, температури води)

Слайд 14

Рис. Інфузорії: 1 – Paramecium bursaria; 2. – Paramecium caudatum; 3 – Colpidium colpoda; 4 – Paramecium trichium; 5 – Vorticella microstoma: A – рухлива форма; B – інцистована форма; 6 – Vorticella nebulifera var. similis; A – вигляд з боку; B – вигляд зверху; 7 – Coleps elongatus; 8 – Pyxidium cothurnoides, 9 – Cyclidium glaucoma; 10 – Vorticella microstoma (формування тілотриху). Умовні позначення: C – скорочувана стеблина; CA – хвостовий шип; CS – цитостома; CV – скорочувальна вакуоль; CY – ротовий отвір; FD – фронтальний диск; FV – травна вакуоль; MN – мікроядра; N – ядра (макроядра); OT – ротовий диск; P – перістома; PD – перістоміальний диск; PL – пластинки; TR – тріхоцисти; UM – рухова мембрана; V – глотка; Z – включення. 4.3. Інфузорії (Cіlіata )

Слайд 15

Vortіcella convallarіa Suctorіa Carchesium sp. Opercularia sp. 4.3. Інфузорії (Cіlіata )

Слайд 16

4.4. Хробаки ( Vermes ) Звичайно присутні щетинкові (Olіgochaeta і Polychaeta), круглі (Nematoda) і коловертки (Rotatorіa). Коловертки - це мікроскопічні багатоклітинні тварини довжиною від 0,04 до 2,5 мм. Тіло їх складається з трьох відділів: голови, тулуба, ноги, але в деяких коловерток провести цей розподіл неможливо. Коловертки дуже чуттєві до зміни умов середовища, тому більшість з них можуть бути віднесені до індикаторних організмів.. Масовий розвиток кожного з видів коловерток небажано, тому що приводить до збідніння біоплівки живильними речовинами й обмежує розвиток інших видів мікроорганізмів. Коловертки Rotaria rotatoria

Слайд 17

4.4. Хробаки ( Vermes ) круглі хробаки (Nematoda) мають кругле з загостреними кінцями тіло довжиною 5-10 мм, покрите щільною оболонкою (кутикулою). Надмірний розвиток круглих хробаків відбувається за порушень режиму аерації (наявність застійних зон у біофільтрі, нерівномірна аерація з зонами відкладень в аеротенку). Одиничні екземпляри зустрічаються і за нормальної роботи споруджень Nematoda Aelosoma малощітинкові хробаки (найчастіше Aelosoma). Це досить великий хробак, довжиною тіла від 0,1 до 4,5 мм (іноді до 10 мм), тіло його розділено на сегменти, між якими розташовуються щітинки. У тілі Aelosoma зазвичай добре помітні жовті крапельки жирових включень. Очі – у вигляді досить великих червоних плям. Розвиваються в спорудженнях зі стійкою нітрифікацією.

Слайд 18

4.5. Водяні кліщі (Нуdracarіnа) Дрібні тварини довжиною менш 1 см. Тіло кулястої чи яйцеподібної форми не розділено ні на відділи, ні на сегменти. На передньому кінці тіла - очі і дві пари ротових жвал. На черевній стороні - 6 пар кінцівок. Щупики витягнуті вперед у виді хоботка з ротовим отвором на кінці. Зустрічаються в значній кількості в біоплівці. Сприяють більш повній мінералізації органічних речовин (мінералізують рештки відмерлої біоплівки, живляться найпростішими). Розпушують плівку біофільтрів, охороняючи її від ущільнення. Забезпечують більш тісний контакт плівки зі стічною рідиною Сприяють переміщенню і виносу плівки з тіла біофільтра, мінералізуючи її.

Слайд 19

Найважливіші фактори, що впливають на розвиток і життєздатність активного мулу і якість біологічного очищення - температура - наявність поживних речовин, - вміст розчиненого кисню у муловій суміші - значення рН, - присутність токсинів.

Слайд 20

Технологічний режим експлуатації очисних споруд залежить від: - оптимального співвідношення між концентрацією забруднень у воді, що надходить, і робочою дозою активного мулу (при зменшенні дози мулу виникає ефект підвищення навантаження і зниження якості очищення, при збільшенні - ускладнюється ефективність відокремлення мулу від очищеної води у вторинних відстійниках); - необхідного часу контакту забруднень з активним мулом; - достатньої аеробності системи.

Слайд 21

Реакції активного мулу на зміну умов середовища Надлишкові навантаження органічними забрудненнями – мала розмаїтість видів найпростіших за значної якісної переваги двох-трьох з них; зооглейні скупчення бактерій зникають, з'являється багато окремих бактеріальних клітин як у період пуску споруджень; іноді розвиваються в значних кількостях нитчасті бактерії Cladothrіx, Sphaerotіlus, Beggіatoa; пластівці мулу пухкі, окремі пластівці з'єднані між собою нитчастими бактеріями. Такий мул дуже погано осідає чи взагалі не осідає, а спливає на поверхню. Вода над мулом каламутна.

Слайд 22

Реакції активного мулу на зміну умов середовища Недостатній рівень концентації розчиненого кисню – коловертки нерухомі у витягнутому відмираючому стані; з'являється багато дрібних жгутиковых амеб, можуть у значній кількості розвиватися сисні інфузорії; інших інфузорій майже виняткове панування одержує Paramecіum caundatum; пластівці мулу розпадаються, колір мулу стає білястим, він погано осідає, вода над мулом мутна за наявності застійних зон в аеротенках і вторинних відстійниках мул набуває темного кольору, у ньому розвиваються круглі хробаки Nematoda. Paramecіum caundatum

Слайд 23

Реакції активного мулу на зміну умов середовища Вплив відхилень рН середовища від норми – зміна структури активного мулу: пластівці мулу витягуються в тяжі, мул подрібнюється, забарвлення його змінюється на більш світлі тони зміна властивостей мулу: осідає погано, МІ може підвищуватися до 200-500 см3/дм3; зміна складу мулу: значно скорочується число найпростіших, при сильному закисанні середовища вони зникають зовсім, можливий інтенсивний розвиток гриба Fusarіum (рН нижче 6,5), що викликає спухання активного мулу, інтенсивний розвиток дріжджів (рН нижче 5), що приводить до зниження ефекту очищення стічних вод

Слайд 24

Реакції активного мулу на зміну умов середовища Скидання токсичних промислових стоків – зменшення розмаїтості видів найпростіших (переважають один-два види), дрібні розміри найпростіших; нерухомий стан війок інфузорій; коловертки нерухомі, у стиснутому відмираючому стані; Мул дрібний, забруднений включеннями промислових стоків, може мати кольорові частки, осідає погано, вода над мулом мутна.

Слайд 25

Реакції активного мулу на зміну умов середовища Нестача поживних речовин – Дрібні розміри найпростіших і коловерток, мікроорганізми стають прозорими, травні вакуолі у них зникають; інфузорії і коловертки частково перетворюються на цисти; нестача фосфору веде до "спухання" активного мулу внаслідок розвитку нитчастих бактерій; зооглей і пластівці мулу прозорі, вода над мулом має дрібну неосідаючу суспензію.

Слайд 26

Вік та доза активного мулу Зменшення середнього віку активного мулу приводить до зростання ефективності очищення: "молодий" активний мул більш пухкий, він має пластівці меншого розміру, більш низький вміст найпростіших; здатність до осідання "молодого" активного мулу в системах вторинних відстійників гірша. в міру старіння мулу, пластівці збільшуються у розмірі, краще сорбують забруднення, краще захищені полісахаридним гелем від токсикантів, краще відокремлюються від очищеної води при відстоюванні, однак у старіючому активному мулі знижується відносна чисельність активних живих клітин і , відповідно, сила окиснення забруднень, тобто скорочується швидкість розкладання субстрату.

Слайд 27

Вік та доза активного мулу Високонавантажені споруди працюють на неповне очищення з віком мулу не більш 2-3 доби. Вік мулу більш 8 діб забезпечує глибоку мінералізацію органічних речовин з наступною нітрифікацією. У низьконавантажених діяльність мулу пов'язана з нітрифікацією і великим віком мулу (6-12 діб). Чим складнішим є склад стічних вод, тим більший вік мулу потрібний для задовільного окиснення забруднюючих речовин. Так, для обробки стічних вод виробництва синтетичного каучуку необхідний вік мулу складає 20-30 діб, а полівінілового спирту - більш 50 діб.

Слайд 28

Вік та доза активного мулу Доза мулу (г/дм3) для аеротенків без регенераторів на повне і неповне очищення міських стічних вод (СНіП 11-32-74) при БПКп поступ. мг/дм3: до 100 - повинна складати не менше 1,2; від 101 до 150 - не менше 1,5; від 151 до 200 - не менше 1,8, від 201 і більш - не менше 1,8, але не більше 3,0. Перевищення дози мулу приводить до зайвого накопичення активного мулу в муловій зоні вторинних відстійників, його загнивання, підвищеного виносу, зниження концентрації розчиненого кисню у очищеній води і, отже, погіршенню якості очищення.

Слайд 29

Вік та доза активного мулу У зимовий період, коли потужність біологічного окиснення знижується, аеротенкам необхідно працювати з більш високою дозою мулу. Так якщо в літній період доза мулу складала 1,2-1,5 г/дм3, то в зимовий її варто підтримувати в інтервалі від 1,6 до 2,0 г/дм3. Якщо аеротенки працюють з регенераторами, то в регенераторах необхідно підтримувати дозу в 2-3 рази більшу, ніж в аеротенках для забезпечення глибокого доокиснення важкоокиснюваних сполук.

Слайд 30

Навантаження на активний мул Домогтися того чи іншого необхідного ступеня очищення води і мінералізації мулу можна шляхом зміни співвідношення кількостей забруднюючих речовин у стічній воді і працюючого в системі мулу. Величина навантаження на 1 г активного мулу за БСК різна для різних споруджень. Низькі навантаження - менше 150 мг на 1 г беззольної сухої речовини мулу; середні - 200-350 мг/г, високі - більш 400-900 мг/г. При навантаженнях за БСК5 200-250 мг/г аеротенки працюють стійко, забезпечуючи високу якість очищених стічних вод, при навантаженнях більш 400 мг/г - робота споруджень стає нестабільною (підвищується муловий індекс, погіршується якість очищених стічних вод), при навантаженнях 50-150 мг/г відбувається повна нітрифікація азоту амонійних солей до нітритів.

Слайд 31

Регенерація активного мулу Виділяють такі стадії: - процес вилучення складноокиснюваної органіки, сорбованої на мулі, - повне видалення нерозчинених домішок з води, що очищається; - процес активного утворення мулом полісахаридного гелю. Тому регенерація вимагає збільшення часу перебування мулу в системі до 8-18 і більше годин у порівнянні з процесом окислювання забруднень, що продовжується від 1 до 6 годин.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біологія