X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Завантажити презентацію

СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ Середовище існування (середовище життя) – це частина природи, яка оточує живий організм, і з якою він взаємопов`язаний.

Слайд 2

Середовище існування Для життя рослинам необхідний кисень, вуглекислий газ, вода, мінеральні речовини, сонячне світло, тепло. Наявність цих умов перетворює простір на середовище життя рослин. Вода

Слайд 3

Заселення середовища існування живими організмами Найщільніше заселений живими організмами суходіл. Рослини, що живуть на суходолі, обрали собі наземно-повітряне середовище життя. Водойми також заселені різноманітними рослинами. Більшість бактерій та деякі гриби обрали собі ґрунтове середовище існування.

Слайд 4

Заселення живими організмами середовища існування Водойми також заселені різноманітними рослинами. Це водорості та водяні покритонасінні рослини ( водокрас, ряска, стрілолист ), які пристосувалися до водного середовища життя. Надзвичайною різноманітністю відрізняється життя біля водойм. Водокрас Ряска Стрілолист

Слайд 5

Життя організмів Життя організмів залежить від змінних умов середовища існування. Організми постійно пристосовуються до них. Не лише навколишнє середовище впливає на живі організми, а й організми впливають на середовище існування, змінюючи його.

Слайд 6

Як живі організми впливають на середовище існування…? Наприклад: лишайники змінюють хімічний склад і структуру ґрунтів; Дерева – вологість повітря й ґрунту, впливають на освітлення, взаємозв`язки між живими організмами.

Слайд 7

Екологічні чинники Екологічні чинники – це умови середовища існування, що прямо чи опосередковано впливають на організм протягом його розвитку. Розрізняють абіотичні, біотичні та антропогенні екологічні чинники.

Слайд 8

Абіотичні чинники Абіотичними називають чинники неживої природи з їх хімічними і фізичними властивостями. Це температура, світло, вологість повітря, вітер, атмосферний тиск, іонізуюче випромінювання, рельєф місцевості, сольовий склад води, склад ґрунту тощо. Буревій, що насувається. Циклон Персю

Слайд 9

Абіотичні чинники Без води, повітря й гірських порід неможливе існування живого. Так, вода є речовиною, що забезпечує перебіг таких життєвих процесів життєдіяльності, як перенесення поживних речовин у живих організмах. Цю функцію вона виконує завдяки властивостям текучості й здатності розчиняти інші речовини. Повітря містить кисень, необхідний для дихання, і вуглекислий газ, потрібний рослинам для утворення органічних речовин.

Слайд 10

Біотичні чинники Біотичні – це чинники живої природи, обумовлені взаємодією організмів між собою. Кожен організм відчуває на собі вплив інших живих істот, сам впливає на них, вступає у взаємозв`язки з представниками свого та інших видів.

Слайд 11

Антропогенні чинники Антропогенні чинники виникають унаслідок діяльності людини. Вони можуть спричиняти зміни середовища життя організмів або прямо впливати на них.

Слайд 12

Екологічні чинники Екологічні чинники впливають на організми подразники, зумовлюючи пристосувальні зміни у будові і процесах життєдіяльності організму. Усі екологічні чинники, що забезпечують життя на Землі, тісно пов`язані між собою. Рослини не можуть існувати без сонячного тепла і світла, води повітря мінеральних речовин у ґрунті.

Слайд 13

Пристосувальні властивості організмів Пристосувальні властивості організмів залежать від інтенсивності впливу на них екологічних чинників. Один і той самий чинник середовища неоднаково впливає на різні організми, що співіснують разом. Наприклад, сильний вітер може завдати шкоди високим деревам, особливо тим, що ростуть на відкритому місці, і не впливає на тра`янисту рослинність.

Слайд 14

Отже… Частину природи, яка оточує організм і з якою він взаємопов`язаний, називають середовищем існування. Розрізняють наземно – повітряне, водне та ґрунтове середовища життя організмів. Умовами середовища, які впливають на організми як подразники, є екологічні чинники. Вони зумовлюють пристосувальні зміни організмів.

Слайд 15

Середовище існування рослин Ботанічний сад в Україні, в Києві. Ботанічний сад імені Гришка…

Слайд 16

Цвітіння бузку

Слайд 17

Слайд 18

Каштани

Слайд 19

Слайд 20

Дякую за увагу!!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія