X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Receptors1

Завантажити презентацію

Receptors1

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Різні відповіді на дію ацетилхоліну. Різні типи клітин по різному реагують на дію ацетилхоліну. (A) При зв’язуванні з рецептором серцевого м’язу АХ сповільнює швидкість і силу скорочення, (В) при зв’язуванні АХ з рецепторами на секреторних клітинах – підвищується секреція. (C) Зв’язування АХ з рецепторами на клітинах скелетних м’язів викликає скорочення. Тобто сигнали інтерпретуються по різному відповідно до функціональних особливостей клітин. (D) Хімічна структура ацетилхоліну.

Слайд 2

Слайд 3

Структура G протеїн зв язоного рецептора (рецептор характеризується 7 трансмембранними α- спіралями)

Слайд 4

Схематичне зображення загальної структури 7ТМ рецепторів. Всі рецептори даної надродини мають схожі структуру та розташування в площині плазматичної мембрани: вони складаються з семи трансмембранних доменів (ТМ1-ТМ7), чотирьох позаклітинних (е1-е4) і чотирьох внутрішньоклітинних (і1-і4) сегментів. С-кінцевий сегмент (і4), сегмент і3 та у деяких рецепторів і2 задіяні у взаємодії з G-білками.

Слайд 5

Гормональна активація аденілат циклази Зв язування гормону викликає взаємодію рецептора з G білком. Активована α субодиниця потім дисоціює від рецептора і стимулює аденілатциклазу, яка каталізує перетворення АТФ на цАМФ.

Слайд 6

Структура протеїн-тирозинкіназних рецепторів Кожний рецептор складається з N-термінального екстрацелюлярного ліганд-зв язуючого домену, одиночної трансмембранної α-спіралі, цитозольного C-термінального домену з протеїн тирозин кіназною активністю. EGF рецептор і інсуліновий рецептор мають цистеїн-збагачений екстрацелюлярний домен. PDGF рецептор імуноглобулін-подібний домен. Інсуліновий рецептор існує як димер.

Слайд 7

Схема передавання сигналу від рецепторів з внутрішньою тирозинкіназною (а) та спряженою тирозинкіназною активністю (б). У першому випадку ферментативний домен є структурною частиною рецептора і міститься у цитоплазматичній частині. Молекула рецептора другого типу не володіє ферментативною активністю, але постійно або у певні періоди проведення сигналу цитоплазматичною частиною взаємодіє з тирозинкіназою.

Слайд 8

Схема структури ліганд-керованих іонних каналів: А - представник Cys-loop надродини, Б – представник над родини іонотропних глутаматних рецепторів, В – представник Р2Х пуринорецепторів рецепторів

Слайд 9

Регуляція генів через ядерні рецептори Рецептор зв язує ДНК або за присутності, або за відсутності гормону. Але, зв - язування гормону змініє репресорну функцію рецептора на активуючу, що веде до стимуляції транскрипції генів-мішеней.

Слайд 10

Дія стероїдних гормонів. Стероїдні гормони дифундують через плазматичну мембрану і зв язується з ядерним рецептором, що призводить до безпосередньої стимуляції транскрипції генів-мішеней.

Слайд 11

Посилення відповіді через механізм позитивного зворотного зв'язку Зв язування ліганда призводить до генерації речовин, що приєднуючись до рецептора, посилюють відповідь

Слайд 12

Схема гомологічної десенситизації метаботропних рецепторів. Комплекс βγ-субодиниць активованого G-білка взаємодіє з кіназою GRK і фіксує її в області мембрани; GRK фосфорилює рецептор, після чого він не здатний проводити сигнал. Фосфорильований рецептор зв’язується з білком аррестином; це робить можливим транспортування рецептора в везикулі всередину клітини (інтерналізація). Після дефосфорилювання рецептора, можливе його повернення в плазматичну мембрану

Слайд 13

Схема реалізації гетерологічної десенситизації рецепторів, асоційованих з G-білками. А. Загальний принцип гетерологічної десенситизації: десенситизація двох гормон-зв’язуючих рецепторів (R та R’) ефекторними ферментами (Х та Х’) може бути направлена як на власний рецептор, так і бути перехресною; ефекторні ферменти також фосфорилюють специфічні внутрішньоклітинні мішені. Б. Десенситизація метаботропних рецепторів через цАМФ-залежні протеїнкінази. Активований рецептор R* передає сигнал на -субодиницю G-білка, яка, в свою чергу активує утворення цАМФ ферментом аденілатциклазою. цАМФ активує протеїнкіназу А, яка, фосфорилюючи рецептор, десенситизує його (R)  

Слайд 14

Структура стероїдних гормонів, тіроїдного гормону, вітаміну Д3 і ретіноїдної кислоти: Стероїди включають статеві гормони (тестостерон, естроген, прогестерон), глюкокортикоїди, мінералокортикоїди Table 13.1. Representative Peptide Hormones, Neuropeptides, and Growth Factors

Слайд 15

Синтез і структура ейкозаноїдів

Слайд 16

Синтез оксиду азоту

Слайд 17

Зв язування гормонів з внутрішньоклітинними і поверхневими рецепторами (a) Стероїдні гормони, тироксин, ретиноїди будучи ліпофільними, транспортуються в комплексі з специфічними білками через кровоток. Після дисоціації з білками ці гормони дифундують через мембрану і зв язуються з специфічними рецепторами в цитозолі або ядрі. Рецептор-гормональний комплекс діє на ядерну ДНК змінюючи транскрипцію певних генів. (b) Поліпептидні гормони, катехоламіни (водорозчинні) і простагландини (ліпофільні) зв язуються з поверхневими рецепторами, розташованими на мембрані. Це зв язування веде до підвищення або зниження концентрації вторинних месенджерів в цитозолі, активації протеїнкіназ або зміни мембранного потенціалу.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біологія