X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Класифікаця покирітонасінних"

Завантажити презентацію

"Класифікаця покирітонасінних"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Класифікаця покирітонасінних: однодольні і дводольні Підготувала учениця 7-В класу Кошина Анна

Слайд 2

Відділ покритонасінних поділяють на два класи: дводольні, чисельністю 180 тис. видів, що об'єднані в 10 тис. родів і 325 родин, і однодольні — 60 тис. видів, 3 тис. родів, 65 родин. Ми бачимо, що дводольні значно більша группа, ніж однодольні. Дводольна Обидва класи розвивались у крейдовому періоді мезозойської ери. Сучасні систематики вважають, що однодольні виникли від дводольних, відділившись на ранніх етапах еволю- ції як самостійна гілка. Потім обидва класи розвивались паралельно і незалежно один від одного. Однодольна

Слайд 3

Однодольні Однодольні, Монодікоти (Monodicots) або Ліліопсиди (Liliopsida) — клас квіткових рослин, який домінує на багатьох частинах планети. За виробляємою біомасою Однодольні складають значну більшість рослин у сільському господарстві. Клас має між 50 000 і 60 000 видів. Найбільша родина в цьому класі (і усіх Покритонасінних) — Зозу- линцеві або Орхідні(Orchidaceae), з близько 20 000 видів. Вони ма- ють дуже складні і красиві квітки, пристосовані для запилення пев- ними видами комах.

Слайд 4

Найбільш економічно важлива родина класу (і усіх Покритонасінних) — Тонконогоцвіті або Трави (Poales або Gramineae). Вона включає всі зернові культури (рис, пшениця, кукурудза тощо), трави пасовищ і бамбук. Ця родина еволюціонувала в іншому напрямі, ставши спеціалізованою для запилення вітром. Тонконогоцвіті формують набагато менші за розміром квітки, які зібрані в високих видимих плюмажах (суцвіття). Також заслуговує уваги економічно важлива родина Арекові (Arecales) або Пальми (Palmae).

Слайд 5

Дводольні Дводо льні (Dicotyledoneae, Dicotyledones) —група квіткових ро-слин, які характеризуються наявністю у зародка двох бічних супро-тивних насінних долей, звідси і їх назва. Дводольні — значно більша група, що містить 175—200 тис. видів, приблизно втричі більше, ніж число однодольних.Через різне походження, дводольні відрізня- ються різноманітністю вегетативних і репродуктивних органів. Навіть най- більш відомі ознаки зберігаються не завжди, серед дводольних зустрічають- ся представники з нетиповими ознака- ми, а іноді з окремими ознаками, ха- рактернішими для однодольних. До Дводольних належить багато корисних рослин: більшість видів харчових, кормових, олійних, дубильних, каучуконосних, лікарських, декоративних та інших.

Слайд 6

Дводольні займають найважливіше місце в господарській діяльнос- ті людини. До них від- носяться більшисть хар- чових і кормових рос- лин: (картопля, гречка, соя, буряк, баштанні і багато інших); плодові і синичні культури (виноград, цитрусові, яблуня, смородина та ін.); олійні (соняшник, арахіс, тунг та ін.); більшість видів дерев (дуб, береза, липа та ін.); чай, кава, какао і сотні найважливіших лікарських рослин, пряні і ароматичні рослини (лавр, коричне дерево та ін.); тютюн; найважливіші волокнисті рослини (бавовник, льон, конопля, джут та ін.); рослини, що дають каучук, камедь і смоли; багато дубильних, фарбових, ефіроолійних і декоративних рослин.

Слайд 7

Морфологічні особливості Однодольні квітки— тримерні (число частин квітки кратно трьом), тоді як у дводольної квітки — тетрамерні або пентамерні (число частин квітки кратно чотирьом або п'яти). У однодольних пилкове зерно має одну борозну або пору, тоді як у дводольних воно має три. У однодольних ембріон має одну сім'ядолю, тоді як ембріон дводольних має дві. У стебла однодольних судинні в'язки в стеблі розсипані, а у дводольних — зібрані в кільця. У однодольних коренева система мичкувата, в дводольних вона розвивають від одного головного кореня, тобто стиржнева. Відмінності між ожнодольними і дводольними (але відміть-те, що вони не універсальні, існує багато виключень):

Слайд 8

Також ці відмінності можна об‘єднати у таблицю: Росток ододольної (ліворуч) та дводольної рослини (праворуч). У однодольних головні листові судини паралельні або дугові, тоді як в дводольних вони сітчасті. У однодольних вторинні пагони зустрічаються рідко, але вони дуже часті в однодольних. Запилення у однодольних здебіль-шого виконується комахами, коли у дводольних – вітром. У однодольних листки тільки прості, коли у дводольних вони можуть бути як прості, так і складні. Листкорозміщення у однодольних кільчасте або попарне, а у дводольних почергове або супротивне.

Слайд 9

Таблиця-порівняння Орган, процес Однодольні Дводольні Представники Переважно трави Дерева, кущі,одно-,дво-та багаторічні трави Насіння Зародокздвомасім'ядолями Зародокзоднієюсім'ядолею Кориневасистема Стрижнева Мичкувата Вторинніпагони Рідко Часто Стебло Дерев'янисте,трав'янисте,провідніпучкизкамбієм,розміщеніправильнимколом устеблі Трав'янисте(рідкодерев'янисте),провідніпучки безкамбію,розкиданіпо стеблу Листок Простий Простий,складний Листкорозміщення Кільчасте, попарне Почергове, супротивне Жилкування Паралельне,дугове Сітчасте Квітка Чотири-абоп'ятичленна Тричленна Запилення Комахами(здебільшого) Вітром(здебільшого)

Слайд 10

Проте, ці відмінності не жорсткі: деякі однодольні мають характеристики, типовіші для дводольних, і навпаки. Так виникає тому, що «дводольні» — парафілетична група щодо однодольних, і деякі дводольні можуть бути ближче пов'язаними з однодольними, ніж з іншими дводольними. Зокрема, декілька ранніх гілок філогенетичного або еволюційного дерева дводольних поділяють характеристики однодольних, що свідчить, що ці характеристики не визначають тільки однодольні рослини.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біологія