X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ціанобактерії

Завантажити презентацію

ціанобактерії

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Трудові відносини Виробничі Економічні Соціальні

Слайд 3

Епіграф: Не досить того, що ти не відмовляєшся від праці,- ти повинен її вимагати; не гідно людині боятися поту Сенека, римський філософ і письменник

Слайд 4

Право громадян України на працю, - тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Праця – цілеспрямована діяльність людини з використанням розумових і фізичних здібностей з метою отримання матеріальних і духовних благ.

Слайд 5

Держава: створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку. Гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Слайд 6

Держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України: вільний вибір виду діяльності; безкоштовне сприяння державними службами зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштування відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб.

Слайд 7

надання підприємствами, установами, організаціями відповідно до їх попередньо поданих заявок роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних,технікумів та ПТНЗ; безкоштовне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах або у системі державної служби зайнятості з виплатою стипендії; компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість; правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість; правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Слайд 8

Слайд 9

1. Правове регулювання працевлаштування. 2. Особливості прийому на роботу неповнолітніх. 3. Трудовий договір та контракт. 4. Строки трудового договору, порядок укладання та підстави припинення трудового договору.

Слайд 10

перше робоче місце після навчання, чи звільнення із військової служби – на строк не менше 2-ох років; переведення на іншу роботу без згоди працівника заборонено; випробування не призначається; закон встановлює особливі правила роботи неповнолітніх, захищає їх інтереси охороняє здоров’я та можливості подальшого розвитку.

Слайд 11

Слайд 12

Трудовий договір — угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, який визначає права, обов’зки та відповідальність сторін

Слайд 13

організованому наборі працівників; укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я; укладенні контракту; у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі; укладенні трудового договору з неповнолітнім; укладенні трудового договору з фізичною особою; в інших випадках, передбачених законодавством України.

Слайд 14

Роботодавець має право вимагати від особи, котра наймається на роботу, тільки певний перелік документів

Слайд 15

осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчальних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.

Слайд 16

Контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватися угодою сторін

Слайд 17

Розрізняють залежно від строків укладання: Безстроковий (укладається на невизначений строк) Строковий ( на визначений строк ; встановлений за погодженням сторін) Такий, що укладається на час виконання певної роботи

Слайд 18

згода сторін; закінчення строку трудового договору, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення; призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу; розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового, чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу; прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;

Слайд 19

Запам’ятай що, праця це – цілеспрямована діяльність людини, яка реалізує власні фізичні та розумові здібності з метою отримання певних матеріальних і духовних благ .

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біологія