X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Віктор Львович Кирпичов

Завантажити презентацію

Віктор Львович Кирпичов

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Віктор Львович Кирпичов

Слайд 2

Видатний вчений, організатор вищої технічної освіти Росії та України

Слайд 3

Сторінки біографії Народився 26 вересня (8 жовтня) 1845 р. в Петербурзі в сім’ї викладача математики військового училища. Освіта: Полоцький кадетський корпус, Михайлівська артилерійська академія, стажування за кордоном. З 1876 р. – професор Петербурзького технологічного інституту. 1885 р. - організація Харківського практичного технологічного інституту. 1898 р. – заснування Київського політехнічного інституту. З 1903 р. і до кінця життя працював у Петербурзькому політехнічному інституті. Помер 7 жовтня 1913 р. й похований на Волковському кладовищі в Петербурзі.

Слайд 4

Наукова діяльність Наукові інтереси полягали в галузі механіки, опору матеріалів та конструювання машин; Загальне визнання отримав підручник “Опір матеріалів”; Велике значення мала створена ним теорія подібностей; Став автором особливого методу розрахунку просторових ферм за допомогою т. зв. стереографічної. проекції (1908); Проводив дослідження в галузі механіки металів і теорії механізмів.

Слайд 5

Викладацька діяльність Був автором декількох учбових посібників та курсів, що неодноразово перевидавалися і до сьогоднішнього дня є актуальними: - "Сопротивление материалов" (1884), - Основания графической статики" (1902), - "Беседы о механике" (1907);

Слайд 6

Громадська і організаційна діяльність Виховав декілька поколінь російських інженерів; Брав участь в організації й работі технічних з’іздів, в діяльності всеросійських наукових товариств; Організував і став першим керівником Харківського технологічного (1885) та Київського політехнічного інститутів (1898); брав участь в організації Санкт-Петербурзького політехнічного інституту.

Слайд 7

Видання В.Л. Кирпичова у фондах НТБ НТУУ “КПІ”

Слайд 8

Лишнія неизвестныя в строительной механике : расчет статически-неопределимых систем / В. Л. Кирпичев. - Киев : Типография С. В. Кульженко, 1903. - 182 с.

Слайд 9

Новые изследованія относительно прочности железа, стали и меди. Вліяніе посторонних примесей на сопротивленіе металлов / В. Л. Кирпичев. - Харьков : Типографія Зильберберга, 1894. - 44 с.

Слайд 10

Основания графической статики : атлас / В. Л. Кирпичев. - Кіев ; С.-Петербург, [1900]. - LXXIV с. В бібліотеці зберігається ця робота у виданнях різних років.

Слайд 11

Оптическое изученіе упругих деформацій : отдельный оттиск из «Вестника Общества Технологов» за 1913 г. / В. Л. Кирпичев. - С.-Петербург : Типографія «Строитель», [1913]. - 91 с.

Слайд 12

Построеніе картины скоростей и картины ускореній для плоских механизмов : отдельные оттиски из журнала «Вестник инженеров» №№1 и 2 1915 года / В. Л. Кирпичев. - Петроград : Типографія «Строитель». 1915. - 36 с.

Слайд 13

Сопротивленіе матеріалов : лекціи, читанныя в СПБ. Технолог. Інститут в 1879-1880 г. / Кирпичев В. Л. - С.-Петербург, 1879. - 275 с. В бібліотеці зберігається ця робота у виданнях різних років.

Слайд 14

Беседы о механике. Основные вопросы механики системы / В. Л. Кирпичев. - 3-е изд. - Москва ; Ленинград : Гос. технико-теоретическое изд-во, 1933. - 270 с. В бібліотеці зберігається ця робота у виданнях різних років.

Слайд 15

Объ усталости металловъ / В.Л.Кирпичев. – С.-Петербургъ : типогр. «Строитель», 1914. – 62 с.

Слайд 16

Заметка по вопросу о вліяніи температуры на упругія напряженія въ твердомъ теле / В.Л.Кирпичевъ

Слайд 17

Графическая статика : лекціи читанныя въ С.-Петерб. Технологическомъ Институте Профессоромъ Кирпичевымъ /[Рукописное литографированное издание]

Слайд 18

Курсъ построенія деталей машинъ : Лекціи пр. В.Л.Кирпичева, читанныя въ С.Петербургскомъ Институте 1879.

Слайд 19

Иванъ Алексеевичъ Вышнеградскій, как профессоръ и ученый : Читано В.Л.Кирпичевымъ въ заседаніи Харьковскаго Отделенія Императорскаго Русскаго техническаго Общества 27 Мая 1895 г. – С.-Петербургъ, 1895. – 22 с.

Слайд 20

Всемірная Колумбова выставка в Чикаго : Отчет о командировке в Северную Америку В. Л. Кирпичева. - С.-Петербург : Типографія кн. В. П. Мещерскаго, 1895. - 69 [2] с. : ил.

Слайд 21

Къ вопросу объ охране труда : Вступит. статья заслуж. проф. В.Л.Кирпичева къ книге: «Охрана труда въ промышленныхъ предпріятіяхъ». – СПБ, 1913.

Слайд 22

Роботи В.Л. Кирпичова в електронному вигляді Беседы о механике Значение фантазии для инженера Промова першого директора КПІ В.Л.Кирпичова на урочистому відкритті інституту) 31.08.1898. Отчет о командировке в Северную Америку В. Л. Кирпичева. Иванъ Алексеевичъ Вышнеградскій, как профессоръ и ученый (на сайті бібліотеки)

Слайд 23

Книги про життя і діяльність В.Л. Кирпичова

Слайд 24

Чеканов А.А. Виктор Львович Кирпичев, 1845-1913. – М. : Наука, 1982. – 176 с.

Слайд 25

Київський Політехнічний Інститут : Нарис історії. – Київ : Наукова думка, 1995. - 320 с.

Слайд 26

Хто є хто. Довідник : Професори Національного Технічного Університету України “Київський Політехнічний Інститут”. – Київ : Освіта, 1998. - 159 c.

Слайд 27

Більше інформації про Кирпичова В.Л. на сайтах: НТУУ “КПІ” -http://kpi.ua/ technolog.edu.ru/ kpi.kharkov.ua/ spbstu.ru/

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біографія