X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Teaching in Primary

Завантажити презентацію

Teaching in Primary

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Teaching in Primary

Слайд 2

Дошкільна освіта Новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти (схвалено від 4 травня 2012 року)передбачено визначення змісту дошкільної освіти через інваріантну і варіативну складові. Їх складають освітні лінії ”Комп’ютерна грамота”, ”Іноземна мова”, ”Хореографія” та ін.

Слайд 3

Дошкільна освіта Варіативна складова може бути реалізована за чинними програмами з урахуванням особливостей навчального закладу, індивідуальних можливостей, здібностей, потреб дітей та (або) побажань батьків. Програма ”Англійська мова для дітей дошкільного віку”, автор Шкваріна Т.М. схвалена комісією з дошкільної педагогіки й психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. ”Граючись вчимося. Англійська мова”. Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.).

Слайд 4

Державний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт початкової загальної освіти прийнятий Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року №462. Освітня галузь ”Мови і літератури” з урахуванням вікових особливостей учнів у Типових навчальних планах реалізується через навчальні предмети ”Українська мова (мова і читання)”, ”Російська, інша мова національної меншини (мова і читання)”, ”Іноземна мова”.

Слайд 5

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів На основі Державного стандарту Міністерство освіти і науки розробляє типові навчальні плани, навчальні програми, відповідно до яких здійснюється підготовка підручників. У 2013/2014 н.р., іноземна мова у початковій школі буде вивчатися за навчальними програмами: «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.1-4 класи», -К.: Видавничий дім «Освіта», 2012 р.;

Слайд 6

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи», Київ «Перун», 2005 р.; «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 1-11 класи», Київ, 2010 р.

Слайд 7

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів Робочі навчальні плани на 2013/2014 навчальний рік складаються за Типовими навчальними планами затвердженими наказом МОН України відповідно до Листа МОН від 20.05.13 № 1/9-349 ”Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року”, www.mon.gov.ua.

Слайд 8

Поділ на групи Нормативна тривалість уроків Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи. При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2 - 4 класах - 40 хвилин.

Слайд 9

Кількість годин Загальноосвітній навчальний заклад: 1 клас - 1 год., 2 клас-2 год., 3 клас-2 год., 4 клас-2 год.; Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови: 1 клас -3 год., 2 клас - 3 год., 3 клас - 3 год., 4 клас-4 год.

Слайд 10

Особливості вивчення іноземної мови у початковій школі позитивна мотивація; імітативно-ігрові технології (формування в учнів всіх компонентів фонологічної компетенції, а саме: ритму, наголосу та інтонації; робота в парах, групах); врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; використання досвіду рідної мови; взаємопов’язане навчання мови і культури; інтегроване навчання видів мовленнєвої діяльності;

Слайд 11

Особливості вивчення іноземної мови у початковій школі комунікативно-орієнтований підхід; компетентнісний підхід; використання наочності; використання аудіоматеріалів; систематичне повторення вивченого матеріалу (розвиток мислення, уваги, пам’яті, сприймання та уявлення).

Слайд 12

Організація навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення учнів початкової школи У загальноосвітніх навчальних закладах можe використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”. Із зазначеним переліком можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.

Слайд 13

Підручники (2 клас) Німецька мова:підручник для 2 класу ЗНЗ/ Н.Ф.Борисенко, М.М.Сидоренко, Л.В. Горбач, Л.П. Савченко, О.О.Паршикова, Г.М. Мельничук.-К.:Грамота, 2012. Французька мова: підручник для 2 класу ЗНЗ/Н.Чумак, Т. Кривошеєва -К.:Освіта,2012. Англійська мова: підручник для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 2 клас. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.-К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012.

Слайд 14

Підручники (2 клас) Англійська мова: підручник для 2 класу ЗНЗ з поглибленим вивченням англійської мови/М.Ростоцька, О.Карп’юк.-Тернопіль:Астон, 2012. Англійська мова: підручник для 2 класу ЗНЗ/ О.Карп’юк.-Тернопіль: Астон, 2012. Англійська мова: підручник для 2 класу ЗНЗ/А.Несвіт.-К.:Генеза, 2012.

Слайд 15

1-й клас початкової школи розглядається як основний в постановці іноземної вимови, формуванні ритміко-інтонаційних навичок та звуко-буквенних співвідношень. В програмі з іноземної мови для 1-го класу виділено сфери спілкування, а саме: особистісна ( сім’я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини); публічна (свята та традиції, пов’язані з ними); освітня (предмети шкільного побуту).

Слайд 16

2-й клас початкової школи передбачає більшу кількість годин, збільшення тем ситуативного спілкування, особливо в публічній сфері (короткі відомості про своє місце, пори року, екскурсії). Сфери спілкування, які були позначені в 1-му класі, отримують поширене тлумачення. Матеріалом для слухання у 2-му класі слугує не тільки жива мова вчителя на уроці, але й аудіозаписи джазових наспівів, дитячих віршів, пісень, римівок, мікро-діалогів, міні-розповідей. У 2-му класі розглядається цілеспрямована робота з читанням в 2-х напрямках – навчання техніки читання (читання вголос) та читання про себе. Учні 2-го класу засвоюють навички техніки письма – графіки та орфографії. Саме у 2-му класі закладаються основи грамотного письма.

Слайд 17

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу здійснюється вербально, у 3-4 класах за 12-бальною шкалою. У 2 - му класі за рішенням педагогічної ради навчальні досягнення учнів оцінюють в балах. Домашні завдання учням першого класу не задаються.

Слайд 18

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи Основними видами оцінювання з іноземної мови є: поточне тематичне семестрове річне. Проводиться аналогічно до оцінювання у середній та старшій школах, але з урахуванням вікових особливостей молодших школярів.

Слайд 19

Кількість і призначення учнівських зошитів, їх перевірка. Порядок ведення зошитів Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити: у початковій школі – 2 зошити, один з яких може бути на друкованій основі. Для виконання контрольних робіт заводяться окремі зошити. Аналіз контрольних робіт виконують у робочому зошиті.

Слайд 20

Перевірка учнівських зошитів, словників При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок. Оцінка за ведення зошита виставляється у журнал один раз на місяць. Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

Слайд 21

Рекомендована література, Інтернет-ресурси: Навчальний посібник «Методика навчання англійської мови у початковій школі», Роман С.В., Київ, Ленвіт, 2009 р.; Методичний посібник для вчителів іноземних мов «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи», В.Редько, Київ, ”Генеза”, 2007 р.; learnenglishkids.britishcouncil.org, learnenglishkids.britishcouncil.org/parents ─ сайт з безкоштовними матеріалами, які допомагають дітям вивчати англійську мову (ігри, пісні, оповідання), є окремий розділ з порадами для батьків.

Слайд 22

Підготовлено за матеріалами: Лист МОН від 20.05.13 № 1/9-349 ”Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року”, www.mon.gov.ua. Інструктивно-методичні рекомендації ”Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році”, додаток до листа МОН України від 20.06.2013 № 1/9-446, www.mon.gov.ua. ”Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів”, додаток до листа МОН від 30.05.2013 №1/9-383, г. ”Початкова освіта”, №31(703) серпень, 2013 р. Лист МОН від 01.06.2012 р. №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін», «Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» №19-20-21 липень 2012 р., №17-18 червень 2012 р., Київ, «Педагогічна преса», 2012 р.

Слайд 23

Підготовлено за матеріалами: Інструктивно-методичний лист від 09.06.2011 р. №1/9-454 (додаток 1: «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів» (рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 3-4 класах), www.mon.gov.ua Наказ МОН України від 20.02.2002 року №128 «Про затвердження нормативної наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсаторного типу (ясла-садки), класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня, виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», www.mon.gov.ua Методисти Івано-Франківського ОІППО Ю.Косенко, О.Кондрат тел.(03422) 3-25-35

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Англійська мова