X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кабінет англійської мови - творча лабораторія вчителя

Завантажити презентацію

Кабінет англійської мови - творча лабораторія вчителя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НАВЧАЛЬНИЙ КАБІНЕТ- ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ ВЧИТЕЛЯ З досвіду роботи Дитюк О.І., вчителя Дрімайлівської ЗОШ І-ІІ ступенів

Слайд 2

Кабінет англійської мови Дрімайлівської ЗОШ І – ІІ ступенів працює згідно перспективного плану розвитку кабінету та плану роботи на рік. Кабінет проводить свою роботу відповідно до державних і освітніх завдань в організаційній єдності з усією діяльністю школи. Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів, у тому числі й від чіткої організації роботи кабінету англійської мови.

Слайд 3

Дрімайлівська загальноосвітня школа Куликівського району Чернігівської області П А С П О Р Т Кабінет англійської мови Завідувач кабінетом Дитюк Олена Іванівна Клас, який відповідає за кабінет - 7 клас Класний керівник Дитюк Олена Іванівна Загальна площа кабінету 32 кв.м Число посадочних місць - 18

Слайд 4

Навчальний кабінет - це єдина, органічно пов’язана система навчального обладнання, змонтована в окремому приміщенні, оформлена відповідно до вимог наукової організації праці вчителя та учня, яка забезпечує високий рівень викладання предмета.  

Слайд 5

Дусь Юлія - староста Безпала Крістіна Бакуменко Тетяна Дусь Світлана Даніленко Вікторія АКТИВ КАБІНЕТУ

Слайд 6

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН розвитку кабінету англійської мови на 5 років 2009-2010 нр 2010- 2011 нр 2011 – 2012 нр 2012 – 2013 нр 20013 -2014 нр Клопотати перед адміністрацією школи про придбання магнітофона для розвитку аудіативних умінь та навичок учнів. Проводити навчально - методичну, позакласну, бібліографічну,організаційну роботу в кабінеті.( планування роботи кабінету на рік) Клопотати перед адміністрацією школи про придбання відеомагнітофона та телевізора для кабінету. Клопотати перед адміністрацією школи про залучення спонсорських коштів для придбання ПК для кабінету. Клопотати перед адміністрацією школи про залучення спонсорських коштів для придбання інтерактивної дошки. Поновити книжковий фонд кабінету ( через бібліотеку та за власні кошти). Залучати учнів до різноманітних конкурсів оголошених газетами “English”, “Oxford News”. Проводити організаційну, навчально - методичну, позакласну, бібліографічну роботу в кабінеті. Провести роботу по осучасненню інтер’єру кабінету, створенню комфортних умов для навчання. Залучати спонсорські кошти. Проводити навчально - методичну, позакласну, бібліографічну роботу в кабінеті. Осучаснити стенди кабінету: Україна Великобританія США Створити аудіо- та відеотеку навчального і лінгвокраїнознавчого матеріалу. Поновити книжковий фонд кабінету ( через бібліотеку та за власні кошти). Проводити навчально - методичну, позакласну, бібліографічну роботу в кабінеті. Поновити книжковий фонд кабінету ( через бібліотеку та за власні кошти). Постійно поновлювати картотеки кабінету. Підготувати матеріал для публікації в фаховій літератури «Кабінет англійської мови – моя творча лабораторія». Підготувати матеріали та видати брошуру «Методичні рекомендації щодо оформлення кабінету іноземної мови .» Поновити книжковий фонд кабінету ( через бібліотеку та за власні кошти). Організувати на базі школи обмін ППД щодо оформлення кабінету та його ролі в НВП. Оформити виставку учнівських проектів. Клопотати перед адміністрацією школи про заміна вікон та поточний ремонт кабінету. Постійно поновлювати картотеки кабінету, поповнювати методичні та дидактичні матеріали. Залучати учнів до різноманітних конкурсів оголошених газетами “English”, “Oxford News”. Залучати учнів до різноманітних конкурсів оголошених газетами “English”, “Oxford News”.

Слайд 7

Розділи плану роботи кабінету Інформаційно- бібліографічна робота Організаційна робота Вдосконалення матеріально – технічної бази кабінету Позакласна робота з учнями Навчально – методична робота

Слайд 8

В процесі обладнання й оформлення кабінету керувалася наступними принципами: - систематизації (кожній речі- посібникам, навчальним папкам) визначено своє постійне місце, є каталог навчально- методичної літератури; - новизни ( необхідно змінювати через певні проміжки часу- стенди,матеріали в папках); - цілеспрямованості ( все оформлення направлене на розвиток практичних, освітніх, розвиваючих і виховних цілей. У кабінеті не повинно бути нічого зайвого).

Слайд 9

Кабінет функціонує як творча лабораторія, що відкриває можливості для підвищення ефективності навчально - виховного процесу, та є одним із засобів виховного впливу на учнів.

Слайд 10

Наявність добре обладнаного кабінету сприяє забезпеченню високого рівня викладання англійської мови, підвищенню ефективності праці вчителя та учнів, рівня навчальних досягнень, прищепленню інтересу учнів до предмету.

Слайд 11

проводитися цілеспрямована робота по: організації підвищення науково – методичного рівня вчителя та учнів; забезпеченню використання інноваційних технологій та сучасних педагогічних засобів навчання; створенню широких можливостей для самостійної роботи учнів; проведенню факультативних занять та індивідуальних консультацій для учнів з різним рівнем знань; забезпеченню міжпредметних зв’язків ; активізації пізнавальної діяльності учнів та підвищенню інтересу до предмету; організації позакласної роботи; підготовці учнів до олімпіад , ДПА, вступу до ліцеїв; здійсненню моніторингу навчальних досягнень учнів з предмету; створенню комфортних умов для навчання та виховання учнів. У кабінеті

Слайд 12

Постійно проводиться робота по поновленню та осучасненню кабінету згідно вимог. Для учнів початкових класів створено куточок ігор, що стимулює у дітей молодшого шкільного віку інтерес до вивчення англійської мови,зібрано колекцію іграшок, силами учнів виготовлені паперові моделі тварин, будиночків, тощо.

Слайд 13

Навчальний кабінет іноземної оснащений:   Технічними засобами навчання: Магнітофоном Ноутбуком Кабінет забезпечений навчальними аудіо та відео матеріалами, касетами та CD дисками.

Слайд 14

Методичний куточок кабінету Обов’язковим у кабінеті є наявність методичного куточку, де представлені: необхідні інструктивно-методичні документи та рекомендації, чинна програма; матеріали для вимірювання стандартів освіти; моніторинг навчальних досягнень учнів; матеріали з досвіду роботи над проблемою; тематична картотека; методичні посібники.

Слайд 15

У кабінеті створено фонд саморобних посібників (папки з дидактичними розробками до програмових навчальних тем), різноманітний роздатковий та ігровий матеріал.

Слайд 16

Спеціально підібрано книжковий фонд : книжки для позакласного читання; довідники з граматики, лексики, фразеології; добірка журналу “Англійська мова та література”, газети “English”; література для підготовки до олімпіад та ДПА з англійської мови; література для проведення позакласної роботи.

Слайд 17

Матеріали країнознавчих стендів та куточка: знайомлять з поширенням мови, що вивчається; несуть інформаційне навантаження; вводять в іншомовне середовище; вони завжди актуальні, містять пізнавальний характер. Стенди та куточки країнознавчого характеру

Слайд 18

Пам'ятка з вивчення результативності роботи навчального кабінету 1. Відповідність обладнання кабінету Типовому переліку. 2. Забезпеченість кабінету технічними засобами навчання та наявність умов для їх комплексного використання. 3. Забезпеченість кабінету аудіовізуальними посібниками, роздат-ковим матеріалом. 4. Забезпеченість кабінету програмовою літературою, словниками, довідниками, підручниками. 5. Систематизація навчального обладнання, аудіовізуальних посіб ників, роздаткового матеріалу, літератури, 6. Стан ведення інвентарної книги. 7. Відповідність меблів кабінету санітарно-гігієнічним вимогам. 8. Стан збереження обладнання, посібників, літератури, меблів. 9. Наявність навчальних матеріалів з предмета (програми, тексти контрольних робіт, матеріали для проведення тематичних оцінювань тощо). 10. Наявність методичних рекомендацій, розробок уроків та позакласних заходів. 11. Наявність матеріалів для позакласної роботи з предмета (матеріали щодо проведення вечорів, олімпіад, конкурсів, занять гуртків тощо). Естетичне оформлення кабінету. Доцільність експозицій кабінету. Матеріали з техніки безпеки. 14. Органи самоврядування кабінету та їх робота. 15. Вплив навчального кабінету на результативність навчально-виховного процесу в школі (на основі вивчення уроків та позакласних заходів, співбесіди з учнями та вчителями).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Англійська мова