X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ефективність роботи методичного об’єднання класних керівників школи з учнями-заочниками в умовах реалізації

Завантажити презентацію

Ефективність роботи методичного об’єднання класних керівників школи з учнями-заочниками в умовах реалізації

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ефективність роботи методичного об’єднання класних керівників школи з учнями-заочниками в умовах реалізації «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів» В.о. директора Золочівської вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Н.А.Стрельцова

Слайд 2

Історія Золочівської заочної школи ведеться з початку ХХ століття, коли за кошт міського старости купця Тимофія Гур'єва було збудоване приміщення, в якому зараз вона і знаходиться. Вечірнє відділення до 1988 року діяло при Золочівській середній школі. А з 1988 року вечірні класи було оформлено в окрему Вечірню школу ІІ-ІІІ ступенів смт Золочів. З 2007 року директором Золочівської вечірньої (змінної) школи є Геращенко Микола Михайлович.

Слайд 3

Педагогічний колектив Педагогічний колектив школи, крім директора, суто жіночий. У 2012/2013 навчальному році він складається з 8 осіб: 1 - вища кваліфікаційна категорія, 4 - І кваліфікаційна категорія, 1 – ІІ кваліфікаційна категорія, 2 - кваліфікаційна категорія “спеціаліст”

Слайд 4

Єдина педагогічна тема школи «Розвиток професійної компетентності вчителя в умовах функціонування вечірньої (змінної) школи та впровадження в практику роботи ефективних педагогічних технологій, інновацій, оптимальних форм і методів організації навчально-виховної роботи з учнями»

Слайд 5

Учнівський контингент Особливість контингенту сучасної вечірньої школи – неоднорідність за віком, пізнавальними інтересами, психологічними особливостями. У 2012/13 н.р. у Золочівській вечірній (змінній) школі навчається 56 учнів, з них: - 9 клас (заочна форма навчання) - 5 учнів, - 10-Б клас (заочна форма навчання) – 11 учнів; - 11-Б клас (заочна форма навчання) – 18 учнів; - 12-А клас (очна форма навчання) -10 учнів; - 12-Б клас (заочна форма навчання) – 12 учнів.

Слайд 6

Соціальна роль вечірньої школи Надання освіти підліткам із неблагополучних, малозабезпечених, неповних сімей; робота з особами, які навчаються в професійно-технічних училищах та працюють на виробництві; освіта для дорослих людей, сформованих громадян.

Слайд 7

Соціальні проблеми, які вирішує вечірня школа у виховній роботі з учнями Відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування; відсутність загальних принципів розуміння сутності найпростіших соціальних процесів і явищ; конфліктність; часті стресові ситуації; неадекватність соціальної поведінки у частини учнів; алкоголізм, наркоманія, “втеча” до віртуального комп'ютерного середовища.

Слайд 8

Методичне об’єднання класних керівників у вечірній (змінній) школі – це структурний підрозділ внутрішньої шкільної системи управління виховним процесом, який координує методичну та організаційну роботу класних керівників школи. Ефективність діяльності класних керівників визначається діяльністю методичного об’єднання класних керівників

Слайд 9

Методична тема шкільного методичного об’єднання класних керівників Золочівської вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів «Формування та розвиток особистості учнів школи в умовах ціннісних орієнтирів виховання»

Слайд 10

Мета діяльності шкільного методичного об’єднання класних керівників Золочівської вечірньої (змінної) школи ІІ- ІІІ ступенів: підвищення рівня методичної підготовки класних керівників школи щодо організації та здійснення виховної діяльності; розвиток творчої ініціативи педагогів; виявлення та поширення найбільш ефективних форм і методів роботи.

Слайд 11

Завдання, які вирішує шкільне методичне об’єднання класних керівників створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів; змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів; задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації);

Слайд 12

Завдання, які вирішує шкільне методичне об’єднання класних керівників реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах; оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової; створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід; інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

Слайд 13

Склад методичного об’єднання класних керівників Керівник шкільного методичного об’єднання - Сучкова Тетяна Григорівна, вчитель фізики, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, класний керівник 9, 10-Б класів

Слайд 14

Члени шкільного методичного об’єднання класних керівників Коротенко Т.О. – вчитель англійської мови, І кваліфікаційна категорія, стаж роботи 14 років, класний керівник 11-Б класу Стрельцова Н.А. – вчитель світової літератури, І кваліфікаційна категорія, стаж роботи 17 років, класний керівник 12-А та 12-Б класів

Слайд 15

Варіанти вирішення наявних проблем у роботі методичного об’єднання Завдяки КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» один з трьох класних керівників у 2009 році пройшов навчання спецкурсу-тренінгу “Методичні аспекти організації виховної діяльності навчального закладу у світлі концептуальних засад програми “Основні орієнтири виховання учнів ЗНЗ України”, що значно сприяє покращенню роботи класних керівників школи та шкільного методичного об’єднання в цілому

Слайд 16

Психологічний супровід виховного процесу в школі Психологічний супровід виховного процесу в школі здійснюється на високому професійному та методичному рівнях. Для забезпечення професійної діяльності практичного психолога в школі створено робочий кабінет Практичний психолог – Назарова В.М.

Слайд 17

Психологічний супровід виховного процесу в школі Практичний психолог є тренером за програмою «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». Постійно для учнів 9-12 класів школи проводяться тренінги за модулями «Твоє життя – твій вибір», «Спілкуємось та діємо», «Знаємо та реалізуємо свої права», «Прояви турботу та обачливість»

Слайд 18

Нормативно-правове забезпечення роботи класних керівників Конституція України Конвенція ООН про права людини Закон України «Про освіту» Закон України «Про загальну середню освіту» Закон України «Про позашкільну освіту» Накази та листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань виховання Накази та розпорядження Головного управління освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації з питань виховання Рекомендації комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» Обласні та районні програми Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів у ЗНЗ України» Положення про загальноосвітній навчальний заклад «

Слайд 19

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10. 2011 р. № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»  

Слайд 20

Зміст виховної діяльності Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. Провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе. Цінності - це поняття або вірування, які - мають відношення до бажаних кінцевих станів або поведінки; - перевершують специфічні ситуації; - керують вибором або оцінкою людей, поведінки та подій; - впорядковані за відносною важливістю (за Ш. Шварцом и В. Білскі) Ціннісне ставлення: до себе до сім’ї, родини, людей до праці до природи до мистецтва до суспільства і держави

Слайд 21

Ієрархія цінностей учнів (за анкетуванням)

Слайд 22

Робота над «Основними орієнтирами виховання» Необхідність врахування всіх вищеназваних напрямків Використання різноманітних методів і форм роботи Врахування змісту і завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців, соціального складу учнів школи Залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності. Тому свою роботу класні керівники організували таким чином:

Слайд 23

Організація роботи класних керівників Анкетування з обов’язковим аналізом анкет (для кращого вивчення кожної особистості ); перегляд особових справ учнів, ознайомлення з їхніми попередніми психолого-педагогічними характеристиками, табелями успішності, довідками про стан здоров’я; спілкування в телефонному режимі з колишнім класним керівником (в разі необхідності для отримання об’єктивної інформації); виявлення обдарованих підлітків, лідерів, «педагогічно занедбаних»; вивчення сім’ї учня, ведення зошита педагогічних спостережень