X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Медична і біологічна фізика

Завантажити презентацію

Медична і біологічна фізика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Медична і біологічна фізика Під загальною редакцією члена-кориспондента АПН України, професора О.В. Чалого ТОМ 1

Слайд 2

сторінки 85-169 Розділ 2 Компю`тери в медицині

Слайд 3

Роботу виконав учень 11-Б класу ІII групи УМЛ НМУ ім. О.О.Богомольця Матвійчук Богдан Керівник: Лялько Віра Іванівна

Слайд 4

2.1. ПЕРСОНАЛЬТНІ КОМПЬЮТЕРИ 2.1.1. Історія виникнення персональних ЕОМ. 2.1.2. Основні елементи персональних ЕОМ. 2.1.3. Основні характеристики персональних комп’ютерів. 2.1.4. Формування області пам’яті на магнітному носії. 2.1.5. Структура зберігання інформації. 2.2. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА. 2.2.1. Загальні відомості. 2.2.2. Завантаження операційної системи. 2.2.3. Файлова структура операційної системи. 2.3. ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМУВАННЯ. 2.3.1. Короткі відомості про алгоритмічні мови. 2.3.2. Методика створення програм 2.4. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ “Вивчення операційної системи ПЕОМ ІМВ . Управління ЕОМ за допомогою системної оболонки. 2.4.1. Додаткові теоретичні відомості 2.4.2. Методика виконання операцій системної оболонки 2.4.3. Завдання для самостійної роботи Розділ 2. Комп’ютери в медицині. ЗМІСТ

Слайд 5

2.5. Практичне заняття "Програмування на алгоритмічній мові BASIC" 2.5.1. Додаткові теоретичні відомості 2.5.2. Методика виконання роботи 2.5.3. Завдання для самостійної роботи 2.6. Практичне заняття "Математичне моделювання імунної реакції" 2.6.1. Додаткові теоретичні відомості 2.6.2. Математична модель протипухлинного імунітету 2.6.3. Математична модель аутоімунного захворювання 2.6.4. Математична модель гуморального імунітету 2.7. Практичне заняття "Вивчення основ інформаційно- ймовірнісного методу медичної діагностики" 2.7.1. Додаткові теоретичні відомості 2.7.2. Робота з навчальною програмою "Байєс" 2.8. Практичне заняття "Моделювання медико-біологічних процесів на прикладі фармакокінетики" 2.8.1. Додаткові теоретичні відомості

Слайд 6

Слайд 7

2.1 Персональні комп`ютери Як вiдомо, засобом обробки iнформацiї є обчислювальнi комплекси. Якi хapaктepнi прикмети вiдрiзняють персональнi комп'ютери вiд iнших обчислювальних комплексiв? Персональнi комп'ютери вiдрiзняються малогабаритнiстю, надiйнiстю, простотою спiлкування з користувачем, багатофункцiональнiстю.

Слайд 8

. . 2.1.1 Історія виникнення персональних ЕОМ До середини 70-х pоків ХХ столiття У США з'явилися електроннi гральнi автомати. Але вони були громiздкими та малофункцiональними, тобто обмежувалися певним числом iгop. Завдяки цьому спiвробiтники фiрми Atari, якi виготовляли гральнi автомати, Cтів Джобс i Стефан Возняк вирiшили зробити такий гральний автомат, який був би багатофункцiональним, малогабаритним, надiйним i простим в керуванні.

Слайд 9

Створений ними у 1975 роцi апарат з iменем Apple (яблуко) не тiльки використовувався дiтьми для гри, а й iнженерами, менеджерами i навіть науковими спiвробiтниками. Цей апарат i був першим персональним комп'ютером Apple. В 1987 роцi фiрма IВM теж почала випускати персональнi ЕОМ (ПЕОМ). До 1987 року було продано бiльш як 30 мiльйонiв ПЕОМ. Нинi нeмaє жодної сфери життєдiяльності людства, де б не використовували ПЕОМ.

Слайд 10

Кожна персональна ЕОМ включає в себе: системний блок. термiнал (дисплей) накопичувач iнформацїi принтер (друкувальне обладнання) . . 2.1.2 Основні елемеyти персональних ЕОМ   Кожна персональна ЕОМ включає в себе:   системний блок. термiнал (дисплей).   накопичувач iнформацїi.   принтер (друкувальне обладнання) і, при необхідності, плоттер (графопобудовник).

Слайд 11

.