X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Translation_control_procariot

Завантажити презентацію

Translation_control_procariot

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Регуляція трансляції прокаріот

Слайд 2

Слайд 3

Рівні регуляції трансляції прокаріот На етапі біосинтезу і збирання компонентів апарату трансляції На етапі функціонування апарату трансляції (ініціація, елонгація, термінація)

Слайд 4

Компоненти апарату трансляції АА-тРНК-синтетази - частина асоційована в складі полірибосом тРНК – процесінг, модифікація основ рРНК – загальний транскрипт, процесінг іРНК – процесінг? Поліаденілювання? Білкові фактори трансляції – метилювання ?

Слайд 5

Регуляція ініціації трансляції Контроль стабільності мРНК Позитивна регуляція на основі спорідненості мРНК до ініціюючої рибосоми й факторів ініціації (дискримінація мРНК). Негативна регуляція за допомогою білків-репресорів, які, зв'язуючись із мРНК, блокують ініціацію (трансляційна репресія)

Слайд 6

Фактори, що впливають на стабільність прокаріотичної мРНК Стабільність мРНК звичайно не залежить безпосередньо від її розміру, а визначається багатьма факторами, основними з яких є її вторинна структура, елементи первинної послідовності (сайти дізнавання для специфічних рибонуклеаз, ефективність трансляції

Слайд 7

Деградація мРНК у E. coli Дві екзонуклеази, Рнказа II і полінуклеотидфосфорилаза (ПНФаза), руйнують РНК у напрямку 3'->5'. РНКаза II – гідролітичний фермент, що дає при розщепленні РНК нуклеотидмонофосфати. ПНФаза використовує при гідролізі неорганічний фосфат, генеруючи нуклеотиддифосфати. Інактивація обох екзорибонуклеаз приводить до нагромадження в клітині проміжних продуктів деградації мРНК і є летальною. Ендорибонуклеаза E (РНКаза E, Rnase E), спочатку ідентифікована як необхідна для процесінгу рибосомної 5S РНК, також визначає стабільність багатьох мРНК.

Слайд 8

Бактеріальні РНКази, що беруть участь у деградації мРНК

Слайд 9

Мультибілкові комплекси деградації РНК РНК-деградосома. Основними компонентами цього комплексу є: РНКаза Е ПНФаза РНК-хеліказа Rhlb

Слайд 10

Поліаденілювання проявляє протилежний ефект на стабільність бактеріальних і еукаріотичних мРНК Додавання полі(А) сприяє деградації РНК, чиї кінці захищені від дії екзонуклеаз вторинною структурою. Такі екзорибонуклеази, як ПНФаза й РНКаза I, потребують одноланцюговий "хвіст", за який можна "схопити" 3' кінець мРНК і почати її деградацію. Поліаденілювання 3' кінця створює сайт зв'язування для екзорибонуклеаз

Слайд 11

Сайти поліаденілювання і катаболізм бактеріальних РНК Локалізація сайтів поліаденілювання й шляхи катаболізму бактеріальних РНК: а - узагальнена структура бактеріальної поліцистронної мРНК і положення сайтів поліаденілювання в РНК класів I-VI; б - альтернативні шляхи катаболізму бактеріальних мРНК за участю полі(А)-полімерази, полінуклеотидфосфорилази (ПНФази) і різних РНКаз; Рнказа Х - гіпотетична рибонуклеаза

Слайд 12

Дискримінація мРНК рибосомами Різні мРНК мають різну спорідненість до ініціюючих рибосомних субодиниць. У випадку слабкої спорідненості (угорі) швидкість ініціації низька, внаслідок чого полірибосоми, що утворюються, містять небагато транслюючих рибосом і, відповідно, продукція білка невисока. При сильній спорідненості мРНК до ініціюючих рибосомних субодиниць (унизу) швидкість ініціації висока, що дає в результаті утворення щільних полірибосом, і, отже, високу продукцію білка

Слайд 13

Трансляційна репресія Білок-репресор (R) має специфічну спорідненість до ділянки мРНК у районі ініціації трансляції (часто до ділянки з нестабільною вторинною структурою) і, зв'язуючись із ним (і стабілізуючи його), створює бар'єр або для посадки ініціюючих рибосомних часток (а), або для руху рибосоми до місця ініціації (б)

Слайд 14

Трансляційне спряження прокаріот а — незалежна ініціація трансляції: вільні рибосомні частки зв'язуються з початком кожного цистрону незалежно від трансляції іншого цистрону; б - ініціація трансляції, залежна від трансляції попереднього цистрону: ініціаторна ділянка другого цистрону відкривається для вільних рибосомних часток тільки при трансляції першого цистрону; в — реініціація: ініціаторна ділянка другого цистрону взагалі недоступна для вільних ініціюючих рибосомних часток (30S субчастин) і трансляцію другого цистрону ініціюють лише частки, що закінчили трансляцію першого цистрону, що й не встигнули дисоціювати від мРНК.

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія