X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Апоптоз_Некроз

Завантажити презентацію

Апоптоз_Некроз

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Механізми апоптозу Морфологічні особливості: А) відділення клітин від позаклітинного матриксу; Б) конденсація ядра; В) зморщення цитоплазматичної мембрани; Г) утворення апоптозних тілець; На молекулярному рівні: А) розриви ниток ДНК між нуклеосомами Б) концентрування фосфатидилсерину на зовнішній стороні плазматичної мембрани (макрофаги виділяють специфічний глікопротеїн MFG-E8-milk fat globule-EGF-factor 8, який мітить ФС),

Слайд 2

В біохімічному механізмі апоптозу виділяють чотири основні компоненти: 1.Cys-Asp протеази (КАСПАЗИ) Рецептори “смерті” на поверхні клітин (Fas чи TNF (tumor necrosis factor) 3.Активація мітохондрій та вихід цитохрому С 4.Про- та антиапоптозні білки КАСПАЗИ В цілому у ссавців розрізняють 14 членів родини каспаз Задіяні в апоптозі наступні: -ініціаторні (8, 2, 10, 9) -еффекторні каспази (3, 7, 6). Існують в клітинах у вигляді прокаспаз з м.м. 32–56 кДа містять 4 домени: N-кінцевий домен містить велику (17–21 кДа) та малу (10–13 кДа) субодиниці та короткий зв’язуючий домен між ними При активації N-кінцевий та зв’язуючий домен між субодиницями відщеплюються, в результаті чого формується гетеродимер Активна каспаза – це тетрамер, який складається із двох гетеродимерів Каскад каспаз починається із автокаталітичної активації ініціаторної каспази, яка в свою чергу активує ефекторні каспази, які розщеплюють актинові філаменти. Інгібірують біосинтез білків та активують ДНКазу Ряд каспаз в апоптозі не приймають участі (розвиток запалення, проліферація лімфоцитів та термінальне диференціювання

Слайд 3

Позаклітинні сигнальні комплекси смерті А)FAS Б)TNF (tumor necrosis factor) Комплекс (А, Б) з TNF-receptors, адаптерні білки TRADD (TNFR1-associated protein with death domain) або FADD (Fas-associated protein with death domain) та профермент каспази-8. Активована каспаза 8 вивільняється в цитоплазму і там ініціює протеазний каскад, в результаті чого активуються ефекторні каспази, зокрема каспаза 3, яка знаходиться на пересіченні рецепторного та мітохондріального шляху активації каспаз

Слайд 4

Мітохондрії Екзогенні та ендогенні проапоптичні сигнали сходяться на мітохондріях: Підвищується проникність мембран Знижується мембранний потенціал Вивільнюються проапоптичні білки: -Фактор індукції апоптозу (AIF), -SMAC (second mitochondr