X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Традиційна та електронна бібліографічна продукція для освіти та науки.

Завантажити презентацію

Традиційна та електронна бібліографічна продукція для освіти та науки.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Традиційна та електронна бібліографічна продукція для освіти та науки.

Слайд 2

План  Що таке бібліографія і для чого вона використовується?  Різні типи бібліографічних видань (посібників). «Бібліографія бібліографії». Метабібліографія. Елементи довідково-пошукового апарату покажчиків Видавнича діяльність Наукової бібліотеки НаУКМА 1995-2011 рр. Фонд бібліографічного відділу.   Бібліографічні бази  "Праці викладачів НаУКМА"  та "Видання та публікації про НаУКМА» . Літописи (видання  Книжкової палати України). "Джерело" періодичне інформаційне видання, український реферативний журнал.

Слайд 3

БІБЛІОГРАФІЯ ( від грец. biblion - книга й ...графія, означає книгоопис). Науковий систематизований опис книг та інших видань. Складання списків літератури (тематичних, з будь-якої галузі знань або праць автора). посібників, покажчиків, оглядів й т.п. Наукова дисципліна, що вивчає теорію й методи такого опису. Галузь знань про способи й методи узагальнення і вивчення літературних джерел. Особливий відділ у журналах, що містить статті й замітки про книги, журнали, статті, які вийшли.

Слайд 4

Науково-практична діяльність Підготовка, систематизація, передавання, зберігання інформації про друковані твори. Підготовка і доведення до споживачів інформації про рукописні книги, дисертації, депоновані рукописи та ін. Інформування про твори друку (або інші документи) з метою впливу та поширення їх використання їх у суспільстві.

Слайд 5

Залежно від суспільних функцій бібліографія поділяється: Загальна - включає державну, видавничо-книготоргівельну та бібліотечно –каталожну. Державна бібліографія призначена реєструвати усі опубліковані на території держави документи. Спеціальна - включає науково-допоміжну та рекомендаційну. За часом видання поділяється на ретроспективну й поточну. Поточна виконує функції регулярного інформування про нові твори друку.

Слайд 6

Що таке бібліографічний посібник? Книга про книги, що містить перелік бібліографічних записів (розгорнута бібліографічна характеристика видання), відомості про книгу або статтю з газети, журналу, збірника, упорядкованих та об’єднаних по визначеному принципу. Бібліографічний посібник - це упорядкована безліч бібліографічних записів.

Слайд 7

Типи бібліографічних посібників Спеціальний - цільове читацьке призначення. Розрізняють рекомендаційні, науково-допоміжні,допоміжні та ін. Науково-допоміжний – використовується для науково-дослідницької діяльності. Вибірковий - містить документи, відібрані за певним критерієм. Видавничий - відображає друковану продукцію вже видану або ту, яка планується до друку. Книготорговий – використовується з метою збуту друкованої продукції Галузевий бібліографічний – містить документи з певної галузі знань або практичної діяльності. Персональний – присвячений певній особі. Біобібліографічний –містить біографічні відомості про певну особу чи осіб, бібліографічний опис праць та літературу про них. Популярний – для широкого кола читачів. Рекомендаційний-розрахований на певну категорію читачів. Ретроспективний – містить документи певного історичного періоду.

Слайд 8

Ретроспективна бібліографія бібліографії Ретроспективні покажчики в Україні: Щорічники - Ясинський М. І. “Бібліографія бібліографічних покажчиків”за 1926-1928р.р.(Журнал бібліотекознавства та бібліографії.- 1927. - №1 ; 1928. - №3 ; 1930, - №4 Галузеві ретроспективні покажчики “Книга про книги, 1917-1963 : Техніка. Промисловість. Транспорт. Комунальне господарство (Книжкова палата України, Харків,1964); “Бібліографічні посібники УРСР,1976-1980” (Книжкова палата України та викладачі Харківського державного інституту культури, Харків, 1964) ; «Посібники наукової бібліографії, підготовлені бібліотеками України в 1981-1990 рр.» (Національна парламентська бібліотека України, К. - 1993); «Українські письменники : покажч. бібліогр. посіб.» (Національна парламентська бібліотека України, К. - 1995). Основні центри метабібліографії в України: Книжкова палата України, Національна парламентська бібліотека України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Центром краєзнавчої метабібліографії є Національна історична бібліотека України, яка видає ретроспективні покажчики «Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України» по п'ятиріччях з (1976 року). Ретроспективні міжнародні покажчики : «Bibliographic index» (N. Y., 1938—65— 2 рази в рік), «Bibliographische Berichte» (Fr./M., 1959— 2 рази в рік) «Index bibliographicus» (4 ed., v. I—2, La Haye, 1959—64 ( перераховує поточні бібліографічні покажчики всіх країн на дату виходу). Пецхольдт Ю. (J. Petzholdt, «Bibliotheca bibliographica», Lpz., 1866), Бестермен Т. (Th. Besterman, «A world bibliography of bibliographies», 4. ed., v. 1—5, Lausanne, 1965—66).

Слайд 9

«Бібліографія бібліографії», «Бібліографія 2-го рівня». Інформація про бібліографічні посібники. Здійснюється у вигляді бібліографічних покажчиків і оглядів. Виникла пізніше, ніж інші види бібліографії, приблизно через 100 років після початку активного створення бібліографічних посібників, тобто то- ді, коли з’явилась потреба забезпечити орієнтацію у ство- рених ресурсах. Призначення: Інформування про бібліографічну продукцію; Оцінка повноти бібліографічного репертуару ; Створення джерелознавчої бази для вивчення історії, теорії та методики бібліографії і викладання бібліографічних дисциплін; Дозволяють: Аналізувати методичний рівень, ступінь розвитку, стан бібліографічної забезпеченості окремих галузей знань і категорій споживачів інформації; Прогнозувати створення нових посібників, які мають усунути лакуни у ве- ликому масиві бібліографічної продукції;

Слайд 10

Метабібліографія (бібліографія бібліографії) в Україні на допомогу практичній і науковій діяльності Ретроспективний посібник  - Бібліотекознавство і бібліографія України / уклад. Т.М. Заморіна, С.С. Савченко. - Вип. 57 (1999)-вип. 60 (2000)-вип. 64 (2003)- вип. 65 (2003)-вип. 69 (2005)-вип. 73 (2007)    .  - К. : [б.в.], 1999-розраховане на бібліотечних фахівців, хоч містить корисну інформацію для спеціалістів різних галузей науки. Прикнижкова бібліографія : [покажчик] / [упоряд. Л. А. Білинець; наук. ред. Т. М. Заморіна] — К.: Нац. парлам. б-ка України, 2008. — 139 с. Бібліографічний щорічник "Метабібліографія України" НПБУ з 2009 р.— довідкове видання універсального типу про бібліографічні ресурси України. Перший випуск представляє бібліографічну продукцію за 2007—2008 рр. -один раз на рік. Метабібліографія України (2009) : покажч. бібліогр. посіб. / упоряд. І. А. Ігнатецька ; наук. ред. В. О. Кононенко ; М-во культури і туризму України, Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України". - К. : [б. в.], 2010. - 247 с. Представляє інформацію про посібники, що вийшли друком в Україні, підготовлені бібліотеками різних форм власності, науковими установами, вищими навчальними закладами, окремими громадянами.

Слайд 11

Види бібліографічних посібників: Бібліографічний покажчик загальний термін для позначення декількох видів бібліографічних посібників, тобто списків опублікованих документів (книг, газетних і журнальних статей тощо), об'єднаних спільною ознакою і забезпечених допоміжними індексами, які полегшують пошук і угруповання матеріалів. Це і обумовлює його структуру - наявність розділів і підрозділів, науково-довідкового апарату. Покажчики об’єднано за цільовим призначенням та хронологічною ознакою, за структурою і читацькою адресою. Бібліографічний список – це простий алфавітний або хронологічний перелік бібліографічних записів без довідкового апарату, як правило, по вузькій темі чи питанню Бібліографічний огляд – Бібліографічний огляд - це бібліографічне посібник, що представляє собою зв'язане оповідання про документи. Тема огляду вибирається виходячи з можливостей бібліотеки та інформаційних потреб користувачів.

Слайд 12

Елементи довідково-пошукового апарату покажчиків. Заголовок - описує тему експонованих документів та окреслює їх хронологічні межі; Передмова (від укладача) - включає, пояснення системи розташування матеріалу, структуру випуску, особливостей бібліографічного опису, зазначається повнота перегляду матеріалів de visu тощо; Оглядова (вступна) стаття - автором якої є вчений із відповідної галузі науки, провідний науковець; Основні дати життя та діяльності ( для біобібліографічних покажчиків) складаються на основі біографічних даних, які запропонує вчений, або на основі особистої справи, звітів. Система посилань (див. також, там само, те саме та ін.) ; Список використаних джерел (для видань державної бібліографії) ; Список скорочень та умовних позначень; Допоміжні покажчики - (іменний, топографічний, систематичний, алфавітно-предметний, тематичний та ін.; Зміст.

Слайд 13

Друкована бібліографічна продукція Видавнича діяльність Наукової бібліотеки НаУКМА 1995-2012 рр. - 41 видання Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія": 1992-2002 рр. : бібліографічний покажчик. Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія": 2003-2007 рр. : бібліографічний покажчик. http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/587/8/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b91_002.pdf Києво–Могилянська академія: Матеріали до бібліогр. покажч. л-ри з фондів Наук. б-ки НаУКМА: Вип. 1. Києво–Могилянська академія: Історія та Відродження : Бібліогр. покажч.: (до 380-річчя заснування). Біобібліографічні покажчики з серії «Вчені НаУКМА». Збірники на пошану пам'яті з серії «Вчені НаУКМА». Путівники по науковій бібліотеці Національного університету “Києво–Могилянська Академія”.

Слайд 14

Видання каталогів колекцій, подарованих нашій бібліотеці. «Арка» 1947-1948: Журнал літератури, мистецтва і критики: Бібліогр. покажч. змісту. Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти : бібліографічний покажчик (1995-2006). Книжковий знак Наукової бібліотеки. Олег Зуєвський “Я входжу в храм…” Поезії.Переклади.Статті.Матеріали до біографії. Повні тексти доступні за адресою http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=14 та через електронний каталог бібліотеки

Слайд 15

Слайд 16

Серія біобібліографічних покажчиків “Вчені НаУКМА”

Слайд 17

Бібліографічна база - "Праці викладачів НаУКМА"        Колекція складається з бібліографічних записів та посилань на повні тексти, на самостійні видання та публікації в збірниках, матеріалах конференцій,серіальних виданнях та ін., в яких авторами є викладачі та співробітники НаУКМА.

Слайд 18

Слайд 19

Бібліографічна база - "Видання та публікації про НаУКМА" Анотована колекція складається з бібліографічних записів та посилань на повні тексти на самостійні видання та публікації в збірниках, матеріалах конференцій, серіальних виданнях та ін., в яких іде мова про НаУКМА загалом, про один з підрозділів чи особу (осіб), які мають відношення до НаУКМА.

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Фонд бібліографічного відділу на допомогу інформаційно-довідковому обслуговуванню читачів Складається з різноманітних бібліографічних видань: бібліографічні покажчики, довідники, словники, енциклопедії,видання інформаційних центрів, допоміжні матеріали тощо. Серед них тематичні: Шістдесятництво : профілі на тлі покоління ; Творчість класиків української літератури ; Історія україномовної книги ; Слов’янська філологія та філологічні науки в Україні; Історії та народознавство України ; Серія видань Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta розповідає про: українців у Росії, українців у СРСР- статистичні матеріали ; бібліографія Чорнобильської катастрофи ; українці в Канаді, історія Пласту ; українська періодика в Канаді ; Національний архів Канади та ін.  Романенчук Б. Бібліографія української книги в Великонімеччині за час війни : (верес. 1939-груд. 1941). - Едмонтон, Альберта, 1994. - 31 с. - (Довідники / Канадський інститут українських студій Альбертського університету ; 57). -  Включ. покажч.  Жарких М. Бібліографія старої України 1240-1800 рр. - К. : Інститут пам'яткоохоронних досліджень, 1998. - 240 с.

Слайд 23

Бібліографічні посібники у фонді бібліотеки НаУКМА

Слайд 24

Слайд 25

Довідкові, інформаційні видання: Нові  видання України: Бібліографічний покажчик книг і брошур. Надає оперативну анотовану бібліографічну інформацію про книжкові видання, що надійшли до Книжкової палати України. Видається з 1958 року щодекадно. Друк України. ...: Збірник. Містить основні показники, що характеризують видавничу діяльність в Україні за ... рік. Наводяться відомості про випуск книг і брошур за тематичними розділами та розділами цільового призначення. Подано інформацію за основними видами видавничої продукції. Видається з 1997 року один раз на рік. Друковані засоби масової інформації: Довідник. Містить інформаційні відомості про періодичні та продовжувані видання: газети, журнали, збірники, бюлетені, бібліографічні видання та календарі книжкового типу, що видані в Україні й пройшли державну бібліографічну реєстрацію. Видається з 1998 року раз на рік. Календар знаменних і пам’ятних дат: Рекомендований бібліографічний довідник. Містить довідки про ювілейні дати видатних діячів та про визначні й пам'ятні події, а також рекомендовану літературу до ювілейних і пам’ятних дат.

Слайд 26

Літописи (видання Книжкової палати України) «Літопис книг»: містить поточну інформацію про книги і брошури, що виходять в Україні. Видається з 1924 року щомісячно. «Літопис журнальних статей»: аналітична бібліографічна інформація про статті, документальні матеріали, твори художньої літератури, опубліковані в журналах, періодичних і продовжуваних виданнях, бюлетенях, що виходять в Україні. Видається з 1936 року два рази на місяць. «Літопис газетних статей:» аналітична бібліографічна інформація про статті, документальні матеріали, твори художньої літератури, опубліковані в загальнодержавних та обласних газетах України. Видається з 1937 року два рази на місяць.

Слайд 27

«Літопис рецензій»: бібліографічна інформація про рецензії, критичні огляди, статті та дописи, надруковані в журналах, збірниках, газетах, що виходять в Україні Видається з 1936 року раз на рік та ін. Літопис образотворчих видань: Містить бібліографічну інформацію про образотворчі видання, що виходять в Україні, а саме: плакати, портрети, репродукції, естампи, образотворчі листівки, альбоми, книжки-картинки, наочні посібники, календарі тощо. Видається з 1937 року раз на рік. Літопис нот: Містить бібліографічну інформацію про окремо видані музичні твори, збірники музичних творів, навчальні та методичні нотні видання, про книги, тексти яких органічно пов'язані з нотними записами, а також про музичні твори, опубліковані в літературно-художніх, масових і дитячих журналах і газетах України. Видається з 1954 року раз на рік. «Літопис авторефератів дисертацій»: бібліографічна інформація про автореферати дисертацій, захищених у наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук. Видається з 1999 року щоквартально. Літопис картографічних видань: Містить бібліографічну інформацію про картографічні видання (карти, схеми, плани, атласи), що виходять в Україні. Видається з 1997 року раз на рік.

Слайд 28

"Джерело" Періодичне інформаційне видання, український реферативний журнал (виходить з 1999р. періодичність 6 разів на рік). "Джерело" призначене для оперативного відображення змісту друкованих в Україні наукових видань із природничих, технічних, суспільних і гуманітарних дисциплін. В УРЖ реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти. Реферативний журнал "Джерело" виходить у 4 серіях: Серія 1: Природничі науки. Медицина; Серія 2: Техніка. Промисловість. Сільське господарство; Серія 3. Соціологічні та гуманітарні науки. Мистецтво; Серія 4. Медицина. Медичні науки. Мова видання : бібліографічні описи наводяться мовою оригіналу документа, реферати — переважно українською мовою.Український реферативний журнал - це не тільки інструмент інформаційного пошуку, а й узагальнена картина поточного стану науки в нашій країні.

Слайд 29

Дякую за увагу! Сподіваюсь, що друковані та електронні джерела, представлені у нашій бібліотеці допоможуть Вам відповісти на багато запитань, розшукати необхідну інформацію для освітньої та наукової діяльності. Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Наукової бібліотеки НаУКМА Тетяна Патрушева patrushevato@ukma.kiev.ua .

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне