X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Радіоелектричні прибори

Завантажити презентацію

Радіоелектричні прибори

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Слайд 2

Коротко про кафедру Кафедру радіоконструювання та виробництва радіоапаратури засновано в 1968 р. На кафедрі виконуються наукові дослідження в таких галузях: проектування сучасної радіоелектронної апаратури на основі мікроконтролерів, мікропроцесорів та мережних технологій; інтелектуальна радіоелектронна апаратура; мікросистемна техніка; наноелектроніка та нанотехнології; високочутливі радіометричні пристрої; біомедична апаратура та комплекси; біотехнічні системи; методи та засоби захисту інформації. Результати досліджень останніх років опубліковано в журналах з високим світовим рейтингом: «Успехи физических наук», «Журнал технической физики», «Письма в Журнал технической физики», представлено на багатьох міжнародних симпозіумах. Співробітниками та студентами кафедри отримано 121 патент. Навчальний процес тісно поєднаний з науковою роботою. Студенти приймають участь у науковій та проектній роботі на кафедрі, в наукових установах і на підприємствах, в розміщеному на кафедрі науково-дослідному центрі систем технічного захисту інформації «Тезіс». Таке поєднання дає можливість продовжити навчання в аспірантурі та у провідних університетах інших країн. У 2011 р. відкрито нову спеціальність «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки». Інтелектуалізація техніки ― визначальна тенденція її розвитку. Наші студенти постійно завойовують високі місця на всеукраїнських олімпіадах зі спеціальностей. Навчальні плани забезпечують сучасну підготовку, необхідну для отримання цікавої та високооплачуваної роботи. Кафедра є провідною по підготовці бакалаврів за напрямом «Радіоелектронні апарати», а також спеціалістів та магістрів за спеціальностями «Радіоелектронні апарати та засоби», «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки», «Біотехнічні та медичні апарати і системи».

Слайд 3

Історія кафедри Кафедра функціонує у складі радіотехнічного факультету з вересня 1968 р. В 1968/69 навчальних роках на кафедрі працювали 5 викладачів: М. М. Бовкун, М. М. Маляревський, Ю. В. Михацький (зав. кафедрою), В. П. Погребняк, М. Я. Ходоско У 1969-70 рр. до колективу кафедри увійшли В. А. Біденко, В. Й. Возненко та І. М. Гранкін. Цих викладачів ми вважаємо фундаторами кафедри, що заклали її основи як випускової для спеціальності «Конструювання та виробництво радіоапаратури». Стрімкий розвиток радіоапаратобудування привів до збільшення в 1973 році кількості студентських груп з 2 до 4. Крім навчання студентів, кафедра організувала підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств галузі, стажування викладачів споріднених кафедр навчальних закладів України, Росії, Білорусії, Латвії, Литви. В 1976 р. створено галузеву науково-дослідну лабораторію акустоелектроніки Міністерства електронної промисловості СРСР. В 1978 р. на кафедрі працювало 7 науково-дослідних лабораторій, 17 викладачів, колектив складався з 90 працівників. У цей рік кафедру очолив д. т. н. Ю. Ф. Зіньковський. Виконано багато важливих науково-дослідних та конструкторських робіт на замовлення підприємств галузі. Розробки впроваджені у промислове виробництво. У 1979-88 рр. видано понад 100 учбово-методичних розробок та посібників. Впровадження багатоступеневої системи освіти привело до появи напряму (бакалавріату) «Радіоелектронні апарати» з трьома спеціальностями. Голова науково-методичної підкомісії з напряму «Радіоелектронні апарати» Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України – проф. Ю. Ф. Зіньковський. У 2012 р. на денну та заочну форми навчання прийнято 6 груп студентів; кількість викладачів складає 34. В травні 2012 року завідуючим кафедри обрано випускника кафедри професора Неліна Євгенія Андрійовича.

Слайд 4

Спеціальності Кафедра є провідною з підготовки бакалаврів за напрямом 6.050902 – ”Радіоелектронні апарати“, а також спеціалістів та магістрів за спеціальностями: Радіоелектронні апарати та засоби: 7.05090201 – освітній рівень ”спеціаліст“, 8.05090201 – освітній рівень ”магістр“ Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки: 7.05090203 – освітній рівень ”спеціаліст“, 8.05090203 – освітній рівень ”магістр“ Біотехнічні та медичні апарати і системи: 7.05090204 – освітній рівень ”спеціаліст“, 8.05090204 – освітній рівень ”магістр“

Слайд 5

8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби Кваліфікація: бакалавр з радіоелектронних апаратів, інженер-конструктор (спеціаліст), інженер-дослідник (магістр) Форми навчання: денна та заочна; денна та заочна за контрактом Коротке визначення сфери діяльності Створення (конструкторсько-технологічна розробка) радіоелектронних апаратури та засобів (РЕАЗ), у електронній структурі та конструкції яких втілені ідеї та задуми розробника, використані найновіші комп’ютерні методи проектування та технології, що забезпечує їх високу якість та унікальність. Сфера діяльності Бакалавр: 1. Створення сучасними методами проектування РЕАЗ з оптимальними функціональними показниками. 2. Забезпечення функціональних показників РЕАЗ використанням мікропроцесорів та мікроконтролерів. 3. Проектування мехатронних компонентів РЕАЗ – пристроїв з комп’ютерним керуванням, у яких об’єднані механічні, електронні та мікропроцесорні складові. 4. Проектування РЕАЗ та розробка технологічних процесів з застосуванням комп‘ютерних методів та CALS-технологій (Continuous Acquisition and Life cycle Support — неперервна інформаційна підтримка постачання та життєвого циклу — сучасний підхід до проектування і виробництва високотехнологічної і наукоємкої продукції).

Слайд 6

8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби Спеціаліст: 1. Створення методів проектування РЕАЗ з оптимальними функціональними показниками. 2. Розробка методів оптимізації конструкцій РЕАЗ. 3. Розробка методів проектування мехатронних компонентів РЕАЗ. 4. Розробка новітніх технологічних процесів для конструкцій РЕАЗ та вдосконалення існуючих. 5. Створення і впровадження компонентів CALS-технологій для РЕАЗ різноманітного призначення. Магістр: 1. Створення методів проектування, що забезпечують задані функціональні характеристики РЕАЗ з врахуванням імовірнісної природи фізичних процесів в апаратурі; 2. Моделювання, комп’ютерне та натурне експериментальне дослідження фізичних процесів РЕАЗ. 3. Створення методів оптимізації функціональних та конструктивних характеристик РЕАЗ. 4. Створення і впровадження мехатронних систем у РЕАЗ. 5. Створення мікро- та наноелектронних компонентів електронної структури РЕАЗ. 6. Створення CALS-технологій для РЕАЗ.

Слайд 7

8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Кваліфікація: бакалавр з радіоелектронних апаратів, інженер-конструктор, інженер-дослідник Форми навчання: денна; денна за контрактом Коротке визначення сфери діяльності Конструкторсько-технологічна розробка інтелектуальної мікропроцесорної мікросистемної радіоелектронної апаратури, систем та мереж. Сфера діяльності Бакалавр: 1. Розробка радіоелектронної техніки на базі мікроконтролерів та мікропроцесорів. 2. Розробка мікро- та наносистемної радіоелектронної техніки. 3. Створення і впровадження інтелектуальної радіоелектронної техніки. 4. Створення і впровадження інтелектуальних технологічних процесів та виробництв. Спеціаліст, магістр: 1. Моделювання, комп’ютерне та натурне експериментальне дослідження тривимірних мікро- та наноструктур. 2. Розробка фізико-технічних основ мікро- та наносистемної радіоелектронної техніки. 3. Розробка фізико-технічних основ прецизійного формування мікро- та наносистемних тривимірних структур. 4. Створення і впровадження мікропроцесорних інтелектуальних систем та мареж.

Слайд 8

8.05090204 Бiотехнiчнi та медичні апарати i системи Кваліфікація: бакалавр з радіоелектронних апаратів, інженер-конструктор, інженер-дослідник Форми навчання: денна; денна за контрактом Коротке визначення сфери діяльності Конструкторсько-технологічна розробка медичної радіоелектронної апаратури, біотехнічних оптоелектронних систем та мереж.  Сфера діяльності Бакалавр: 1. Розробка медичної діагностичної радіоелектронної техніки. 2. Розробка радіоелектронної апаратури та систем лабораторного аналізу. 3. Створення і впровадження медичної радіоелектронної техніки та комплексів. 4. Створення і впровадження медичної радіоелектронної апаратури моніторингу та терапії. Спеціаліст, магістр: 1. Моделювання, комп’ютерне та натурне експериментальне дослідження оптичних властивостей крові. 2. Розробка фізико-технічних основ медичної радіоелектронної техніки. 3. Розробка фізико-технічних основ прецизійного моніторингу захворювань людини. 4. Створення і впровадження складних медичних радіоелектронних систем.

Слайд 9

Наукова робота Вчені та спеціалісти нашої кафедри створюють нові методи проектування РЕАЗ, виконують конструкторсько-технологічну розробку РЕАЗ різноманітного призначення, досліджують нові фізико-технічні принципи побудови радіоелектронних пристроїв.  Проф., д. т. н. Ю. Ф. Зіньковський ― розробник космічної ракетної техніки, надпотужних плазмових джерел електричного живлення, радіотехнічної діагностики низькотемпературної плазми, спеціальних антенних систем для наддалекого зв’язку з підводними об’єктами, оптичних квантових генераторів. Проф., д. т. н. Б. М. Уваров ― спроектував електроприводи систем орієнтації та управління, розгортання сонячних батарей для українських супутників, що вже знаходяться на орбіті, а також тих, які будуть запущені. Проф., д. т. н. О. П. Яненко ― розробник медичної апаратури мікрохвильової резонансної терапії серії “Поріг”. Очолює лабораторію “Мікрохвильова радіометрія і НВЧ-випромінювання”. Тематика лабораторії: метрологічне забезпечення і вимірювання слабких сигналів НВЧ-діапазону від об’єктів живої і неживої природи, медичне приладобудування, радіометрія, використання радіотехнічних засобів для біомедичних застосувань. Проф., д. т. н. Є. А. Нелін ― розробник акустоелектронних пристроїв обробки сигналів. Очолює напрям дсліджень зі створення фізико-технічних основ наноелектронних кристалоподібних структур та пристроїв, а також створення і впровадження інтелектуальних технологій мікросистемної радіоелектронної техніки. Доц., к. т. н. М. Ф. Богомолов очолює науково-навчальний напрям “Біотехнічні та медичні апарати і системи” . Керує групою зі створення радіоелектронної апаратури медичних діагностичних і лікувальних технологій, в тому числі лазерних, радіохвильових, телеметричних принципів. 

Слайд 10

У 2000 році з ініціативи кафедри і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на базі кафедри створено науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації «Тезіс». Центр виконує розробку та впровадження методів і засобів захисту інформації, нормативної документації, сертифікує системи захисту інформації. Тематика наукових досліджень: інформаційні технології і практичні методи захисту інформаційних ресурсів, нормативно-правовий, методологічний і метрологічний захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, захист мовної інформації, питання функціонування систем криптографічного захисту інформації, сучасні проблеми і тенденції розвитку систем захисту інформації. Центр тісно співпрацює з кафедрою. Студенти і аспіранти мають можливість використовувати тематику та сучасне обладнання Центру при виконанні курсових, дипломних проектів та дисертацій. Центр сприяє оновленню матеріально-технічної бази кафедри.   Наукова робота

Слайд 11

Терміни подачі документів на денну форму навчання: 1 - 31 липня 2013 року. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до НТУУ «КПІ» в паперовій або в електронній формі. Вступник пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження ― для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство; документ державного зразка про  раніше  здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); медичну довідку за формою 086-о. До заяви, поданої в паперовій формі, додаються: документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії; сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим  вибором оригінали або копії; копію документа, що посвідчує особу та громадянство; медичну довідку за формою 086-о або її копію; шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.   Умови прийому

Слайд 12

В лабораторіях кафедри. Вручення дипломів магістрам

Слайд 13

Тематика дипломів Теми дипломів відповідають сучасним вимогам та специфіці підприємств, де майбутній випускник проходить практику. Тематика дипломних проектів і робіт спеціалістів у 2011 р.: Програмно-апаратний комплекс АРМ лікаря Підсилювач імпульсний Двофакторна аутентифікація для інтернет-банкинга Пристрій розрядний для акумулятора USB-програматор pic-мікроконтролерів Пристрій корекції цифрового спідометра та одометра Пристрій приймально-контрольний охоронний Програмний комплекс учбової САПР Лічильник електроенергії багатофункціональний Цифровий радіопередавач Кодовий замок на мікроконтролері Конструкторсько-технологічні засади пристроїв на основі фулеренів та карбонових нанотрубок Мікропроцесорний комплекс для вимірювання частоти серцевих скорочень людини Система діагностування біологічних мікрооб’єктів в міліметровому діапазоні Застосування сучасних піровідіконів у системах термографічної діагностики

Слайд 14

Працевлаштування Розподіл випускників ― важливий завершальний етап у підготовці фахівців. Кількість запитів на наших випускників завжди перевищує їх число. Випускники кафедри працюють в науково-виробничих підприємствах державної та приватної форм власності України, в іноземних фірмах, а також закордоном. Серед основних підприємств ― ЦКБ заводу "Арсенал", ВО ім. Артема, ВАТ "Меридіан" ім. С. П. Корольова, НДІ "Оріон", УкрНДІ радіоапаратури, КБ "Луч", Інститут кібернетики ім. Глушкова, НДІ автоматизованих систем у будівництві, НДІ "Проектреконструкція" , АНТК ім. Антонова, НДІ МВС України, Інститут проблем міцності НАН України, НДІ "Буран" , Інститут фізики напівпровідників НАН України, Держспоживстандарт України, Київський міський центр серця, Державне космічне агенство України, АНТК "Антонов", ВАТ "Завод "РАДАР"", НВП "САТУРН", "Huawei" Україна. На кафедрі створено систему, що забезпечує попереднє ознайомлення випускників з підприємствами, на які вони будуть розподілені. Вони проходять на цих підприємствах виробничу та переддипломну практику, що забезпечує кращу адаптацію випускників до специфіки роботи.

Слайд 15

Адреса кафедри КіВРА:  03056, Україна, м. Київ, вул. Політехнічна 12, корпус №17, Радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ». mail: kivra@kpi.ua Телефон:  +38 044 241-86-87, +38 097 911-73-05 Контакти

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне