X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЕКСПЛУАТАЦІЯ МІЖГОСПОДАРСЬКИХ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ

Завантажити презентацію

ЕКСПЛУАТАЦІЯ МІЖГОСПОДАРСЬКИХ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Обсяги робіт по очистці від замулення, м.куб. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МІЖГОСПОДАРСЬКИХ МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ

Слайд 2

За 10 місяців 2010 р. управлінням проведено очистку каналів механізмами в об’ємі - 8949 м3, що становить 119 % до планового завдання, розрівнювання кавальєрів – 908 м3

Слайд 3

Обсяги робіт по обкошуванню каналів і дамб, га.

Слайд 4

Обкошування каналів і дамб за 10 місяців 2010 р. проведено на площі 1077 га. При цьому частину робіт виконано малогабаритними ручними косарками “Хускварна”

Слайд 5

Обсяги робіт по поточному ремонту ГТС, шт

Слайд 6

За 10 місяців 2010 р. виконано поточний ремонт 258 гідротехнічних споруд.

Слайд 7

Кріплення каналу плетнем Ручне обкошування каналу

Слайд 8

Щорічно управлінням заключаються договора на ремонт і технічне обслуговування меліоративної мережі із землекористувачами. Так у 2010 році заключено договорів на площі 66355 га в сумі 10899 грн., що складає 125% від 2009 року. Регулювання водно-повітряного режиму по договорам із землекористувачами у 2010 р. проводиться на площі 5000 га на суму 2460 грн., в 2009р. – 3550 га на суму 1727 грн.

Слайд 9

В управлінні уже на протязі семи років функціонує інформаційно-дорадча служба, яка надає допомогу не тільки сільгоспвиробникам, а й орендарям водних об’єктів, іншим громадянам. Щомісячно, буває до десятка таких звернень як від фізичних так і від юридичних осіб. Кожне звернення розглядається спеціалістами управління, даються рекомендації та виконуються відповідні роботи на договірній основі.

Слайд 10

Послуги, якi надаються Костопільським МУВГ 1.Обстеження господарських об’єктів та обладнання з наданням рекомендацiй стосовно розроблення заходiв, спрямованих на зменшення шкiдливого впливу на водні ресурси та погодження лімітів на водокористування. 2. Надання консультацiй щодо органiзацiї обстеження мiсць складування промислових та побутових вiдходiв з наданням рекомендацiй стосовно зменшення їх шкiдливого впливу на воднi об’єкти. 3. Пiдготовка та видача юридичним та фiзичним особам в установленому порядку технiчних умов на проведення інженерних робiт на землях водного фонду, мелiоративних системах у разi переходiв лiнiйних споруд через воднi об’єкти. 4. Видача довiдок i рекомендацiй щодо водогосподарської обстановки на водних об’єктах та мелiоративного стану осушувальних земель з прилеглими територіями. 5. Аналiз проектних матерiалiв щодо визначення в нaтypi (на мiсцевостi) меж земель водного фонду з пiдготовкою вiдповiдних висновкiв та рекомендацiй, ступеня впливу на водне середовище запроектованих споруд.

Слайд 11

6. Надання консультацiй з питань пiдготовки матерiалiв для отримання дозволiв та їх погодження: - на спецводокористування для власних потреб; - на спецводокористування абонентiв (вторинних водокористувачiв) iз складною питомою нормою водокористування; - на водокористування за графiком; - на проведення робiт на землях водного фонду; узгодження перелiку параметрiв складу стiчних вод та перiодичностi здiйснення їх аналітичного контролю; визначення лiмiтiв водокористування, органiзацiї та проведення заходiв щодо рацiонального використання водних pecypciв на пiдприємствах, в установах та організаціях. 7. Органiзацiя i проведення науково - практичних конференцiй, практичних ceмiнapiв, нарад з проблем водокористування, експлуатацiї об’єктiв водогосподарсько-меліоративного комплексу та додержання водного законодавства.

Слайд 12

8. Iнформацiйнi послуги з питань функцiонування водогосподарсько-мелiоративного комплексу, використання земель водного фонду. 9. Технiчне обслуговування внутрiшньогосподарської мелiоративної мережi, споруд, систем дренажу, паспортизація меліоративних систем, надання рекомендацій та виконання робіт по покращенню водно-повітряного режиму. 10. Виконання проектно-вишукувальних робіт на проведення капітального та поточного ремонтів каналів, гідротехнічних споруд, гончарного дренажу. 11. Будiвництво, капітальний та поточний ремонт cтaвків, водойм, гiдротехнiчних i протиповiневих споруд. 12. Послуги з ремонту машин i механiзмiв, виконання робiт ремонтно-механiчними майстернями. 13. Транспортнi послуги з перевезення пасажирiв i вантажiв, землерійної техніки, виконання монтажно-демонтажних робіт автокраном.

Слайд 13

Земляні роботи екскаватором ЕО-2203 “Борекс” Розчистка ложа ставка бульдозером ДЗ-42Г

Слайд 14

Обсяги надходжень до спеціального фонду Кошти спецфонду, направлені на поповнення дефіциту коштів загального фонду

Слайд 15

Структура сумарних доходів Костопільського МУВГ від надання платних послуг (за 2009 рік) всього – 197,115 тис.грн. Послуги за функціональними повноваженнями 131,8 тис.грн. - 67 % Послуги від виробничої та господарської діяльності 41,2 тис.грн. - 21 % Надходження від реалізації майна 24,01 тис.грн. - 12 %

Слайд 16

СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ прокладка газопроводу через р.Горинь

Слайд 17

Костопільське міжрайонне управління водного господарства постійно проводить роботу по покращенню естетичного оформлення та благоустрою водогосподарських об’єктів. Приймає активну участь в огляді-конкурсі “Кращий господар” серед водогосподарських організацій області і неодноразово виходило переможцем цього конкурсу.

Слайд 18

Підвищення кваліфікації працівників Костопільського МУВГ в ДІУЕВР КАДРОВА РОБОТА Посади Облікова кількість Підвищили кваліфікацію у 2010 році чол. % Керівники 3 1 33 Спеціалісти 34 6 18

Слайд 19

Віковий склад колективу Костопільського МУВГ Посада Облікова кількість Кількість до 35 років чол. % Облікова кількість штатних працівників 182 41 23 Керівники та спеціалісти 37 12 32 Робітники та технічні службовці 145 29 20

Слайд 20

Структура чисельності працюючих Костопільського МУВГ всього 182 чол.

Слайд 21

Із загальної кількості працюючих неповну та базову вищу освіту мають 27 працівників, що складає 15 %, повну вищу освіту мають 34 працівника, що складає 19 %. В управлінні працює молодь віком до 35 років – 41 чол., що складає 23 %. В листопаді місяці 2010 р. погоджено список осіб, зарахованих до кадрового резерву керівників КМУВГ.

Слайд 22

ОХОРОНА ПРАЦІ Значна увага в управлінні приділяється охороні праці. Підтвердженням цього є те, що у нас протягом останніх років відсутні: виробничий травматизм, пожежі та дорожньо-транспортні пригоди. В 2010 р. проведено поточний ремонт виробничих та адміністративних будівель на суму 4,44 тис.грн. 7 жовтня 2010 р. проведено частковий технічний огляд автомобільного крана. Працівників управління забезпечено спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту на 83 %.

Слайд 23

Основними заходами з попередження виробничого травматизму, виникнення пожеж, безпеки руху є: Своєчасне проведення навчання та перевірки знань працівників, проходження періодичних медоглядів працівників, які працюють в умовах підвищеної небезпеки, передрейсових медичних оглядів водіїв і трактористів-машиністів, проведення інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки; своєчасне проведення технічного огляду автотранспорту, випробувань вантажопідіймальних механізмів, перевірки опору заземлюючих пристроїв, опору ізоляції, проведення атестації робочих місць за умовами праці; Проведення комплексу профілактичних заходів щодо посилення пожежної безпеки у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди. У IV кварталі 2010р. на засіданнях комісії з оперативного контролю І-ІІІ ступенів особливу увагу звернуто на дотримання правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальних систем і установок та дотримання дорожньої безпеки.

Слайд 24

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ НАШІ РЕКВІЗИТИ: НАША АДРЕСА: р/р 35228002000430 Костопільське МУВГ МФО 833017, ЗКПО 01033668 35000, м. Костопіль ГУДКУ в Рівненській області вул. Сарненська, 26 тел./факс 8(03657) 2-14-73

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне