X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
діалектологія

Завантажити презентацію

діалектологія

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

діалектологія Вступ. Основні термини. діалектологія

Слайд 2

. Говірка — це мова якогось одного або кількох у мовному відношенні однорідних населених пунктів (сіл). Група споріднених говірок утворює говір. У свою чергу та чи інша кількість однотипних говорів складає ще ширше угруповання — діалект. Нарешті, група споріднених фонетичними, граматичними та лексичними рисами діалектів об'єднується в діалектну групу (наріччя) — найширше діалектне угруповання. діалектологія

Слайд 3

Діалектне явище У ширшому значенні діалектне явище (риса) — це такий елемент мовної системи, який має певну кількість співвідносних варіантів, відповідників Взагалі розрізняють два типи діалектних явищ: протиставні, або співвідносні, і непротиставні, або неспіввідносні, діалектні явища.. У вужчому розумінні є синонімом до діалектизму, регіоналізму, тобто означає явище, яке знаходиться поза існуючою нормою літературної мови. Розрізняють діалектизми: фонетичні, морфологічні, словотворчі, синтаксичні, акцентологічні, лексичні, семантичні, фразеологічні. діалектологія

Слайд 4

Протиставні діалектні явища Взагалі розрізняють два типи діалектних явищ: протиставні, або співвідносні, і непротиставні, або неспіввідносні, діалектні явища. Під протиставним (співвідносним) діалектним явищем розуміємо таке явище, яке має функціонально рівнозначні відповідники в інших говорах цієї ж мови. 1. говори, що мають закінчення -ойу (хатойу, головойу); 2. говори із закінченням -оу (хатоу, головоу); 3. говори, де вживається флексія -ой (хатой, головой), і 4. говори, де цей відмінок оформляється закінченням -ом (хатом, головом). діалектологія

Слайд 5

Непротиставні діалектні явища Непротиставне, чи неспіввідносне, діалектне явище — це риса яка в інших говорах цієї ж мови не має еквівалентів. На приклад в укр.літ.мови на означення пастуха овець вживається вівчар чи чабан (румунізм), У говорах же району Карпат, функціонують: вівчар’ (вувчар' та ін.) — «загальна назва для пастуха овець»; ватаг чи дополуднар', старшух та ін. — «старший чабан»; йанчар' — «пастух ягнят»; баранар' — «пастух баранів»; йалохар' — «той, що пасе ялових і ще молодих овець»; струнґар' чи гонілник — «пастух, підпасок, що підганяє овець в струнгу при доїнні». діалектологія

Слайд 6

Нульові діалектизми При порівнянні системи якоїсь говірки з системою літературної мови розрізняються ще: 1. такі елементи системи говірки, які відсутні в системі літературної мови, і 2. елементи системи літературної мови, які відсутні в системі досліджуваної говірки. Елементи першої групи це і є власне діалектизми, а елементи (явища) другої групи — нульові діалектизми. Нульовим д і а л е к т и з м о м називається такий елемент структури літературної мови чи інших говорів, який відсутній у досліджуваному (порівнюваному) говорі. діалектологія

Слайд 7

Ізоглоса Лінія, яка визначає межі поширення якогось діалектного явища, називається його ізоглосою. Крім загальної назви ізоглоса, стосовно діалектних явищ різних галузей мови вживаються ще видові (вужчі) терміни — ізофона, ізоморфа, чи ізоморфема, ізолекса, ізосинτакса та ін. Пасма ізоглос виділяють певні масиви однорідних говірок, тобто певні діалекти. Діалект — це територіальний масив однорідних говірок, виділений пасмом ізоглос з-поміж інших говорів та діалектів. діалектологія

Слайд 8

Ареал Територія, на якій поширене певне діалектне явище, називається його ареалом. діалектологія

Слайд 9

. діалектологія

Слайд 10

. діалектологія

Слайд 11

. діалектологія

Слайд 12

. діалектологія

Слайд 13

. діалектологія

Слайд 14

Наріччя української мови Поліські, або північноукраїнські наріччя Південно-західні наріччя Південно-східні наріччя діалектологія

Слайд 15

У системи поліських діалектів розрізняють Лівобережнополіські, чи східнополіські Правобережнополіські, чи середньополіські Волинсько-поліські, чи західнополіські Підляські, чи надбузько-поліські діалектологія

Слайд 16

У системи південно-західних діалектів розрізняють Волинсько-подільські Південноволинські Подільські Галицько-буковинські Наддністрянські Покутсько-буковинські Східнокарпатські, або гуцульські надсянські Карпатські Північнопідкарпатські, бойківські Середньокарпатські Західнокарпатські, або лемківські діалектологія

Слайд 17

У системи південно-східних діалектів розрізняють Середньонаддніпрянські Слобожанські Степові групи говірок діалектологія

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне