X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Геоекономічна політика України

Завантажити презентацію

Геоекономічна політика України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Геоекономічна політика України Кафедра економічної політики Національна академія державного управління при Президентові України Науковий керівник – І.В. Розпутенко, д.держ.упр., проф. Відповідальний виконавець – Н.А. Малиш, к.е.н., доц.

Слайд 2

Актуальність дослідження Геоекономіка – галузь науки на перетині предметів економіки і політики в системі географічних координат, яких об’єднує або роз’єднує інновація; спосіб мислення і прийняття владного рішення. Світогосподарські процеси досліджуються з позицій прагматичних вигід від застосування геополітичних концепцій.

Слайд 3

Основні наукові результати Розроблено та визначено завдання, концептуальні підходи дослідження проблеми, вивчено стан дослідження проблеми у вітчизняній та зарубіжній літературі. Проведено аналіз наукових напрацювань, видань, публікацій у сфері геоекономіки, геополітики, геостратегії. Досліджено сучасні підходи до формування глосаріїв за тематичними напрямками.

Слайд 4

Досліджено історичний контекст формування держави-нації. Проаналізовано наукові напрацювання та існуючий управлінський досвід у сфері здійснення геоекономічної політики в Україні. Вивчено геоекономічні умови збереження державного суверенітету України. Досліджено геоінвестиційні особливості розвитку України. Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України в інноваційно-інвестиційній сфері по трьох узагальнених групах: «Власність», «Пріоритети». «Фінансування». Досліджено джерела фінансування інвестиційних енергозберігаючих проектів в Україні. Проведено аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання відносин в інноваційно-інвестиційній сфері. Основні фундаментальні та прикладні наукові результати, що одержані кафедрою економічної політики

Слайд 5

Основні фундаментальні та прикладні наукові результати, що одержані кафедрою економічної політики Визначено геофінансові засади забезпечення економічного зростання. Проведено аналіз співвідношення зовнішнього і внутрішнього фінансування потреб держави та специфіку співробітництва України з МВФ. Проведено аналіз геофінансових загроз у творенні державної економічної політики України. Досліджено особливості співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями.

Слайд 6

Основні фундаментальні та прикладні наукові результати, що одержані кафедрою економічної політики Досліджено чинники конкурентоспроможності в умовах геоекономічних змін. Досліджено зв’язок між показниками конкурентоспроможності країни, які сформувалися у докризовий період, з реакцією економіки країни на глобальну кризу, здатністю країни, зокрема, її органів влади, адекватно реагувати на виклики, які породжують світові фінансово-економічні кризи. Проаналізовані норми торгівлі, передбачені правилами СОТ, і зобов’язання, що взяла на себе Україна при вступі до СОТ, з огляду впливу на стан конкуренції на внутрішніх ринках. Досліджено тенденції, що відбуваються у переговорному процесі серед країн-членів СОТ щодо доповнення правил СОТ нормами, що забезпечують захист конкуренції в міжнародній торгівлі. Визначено вплив імпорту на стан справ із захистом економічної конкуренції в Україні на відповідних внутрішніх ринках.

Слайд 7

Визначено напрямки та механізми щодо формування державної екологічної політики України. Досліджено демографічні аспекти державної екологічної політики. Проаналізовано проблеми екологічного розвитку підприємництва, використання екологічних інновацій у підприємницькій діяльності. Досліджено проблеми національної екологічної політики у світовій системі захисту довкілля. Проведено статистичний аналіз державної екологічної політики України. Основні фундаментальні та прикладні наукові результати, що одержані кафедрою економічної політики

Слайд 8

Апробація одержаних результатів кафедри економічної політики Конференції, семінари, круглі столи 1. Семінар «Financial stability stress testing for Banking Systems: An introduction», JVI/ OeNB, Австрія, Відень, 8-11 березня 2010 р.  2. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю "Особливості розвитку правової держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: проблеми теорії і практики", Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету, Київ, 18 лютого 2010 р. Х  Міжнародний науковий конгрес «Державне управління та місцеве самоврядування», ХарРІДУ, Харків, 26 березня 2010 р. 4. Науково-методологічний семінар «Понятійно-категоріальний апарат публічного управління», НАДУ при Президентові України, м. Київ, 31 березня 2010 р. 5. Міжнародна науково-практична конференція «Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку», Академія муніципального управління, м. Київ, 9 квітня 2010 р. 6. Всеукраїнської міжвузівської конференції студентів та молодих учених «Становлення публічного адміністрування в Україні», ДРІДУ НАДУ при Президентові України, м. Дніпропетровськ, 16 квітня 2010 р. 7. Міжнародна відео конференція на тему «Антикорупційне законодавство в Україні і США як засіб забезпечення прозорості у публічному секторі», НАДУ при Президентові України, м. Київ, 16 квітня 2010 р.

Слайд 9

8. Круглий стіл на тему “Нові підходи в розвитку депресивних регіонів України», Верховна Рада України, м. Київ, 21 квітня 2010 р. 9. Шестая Международная научно-практическая конференция «Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования», Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, 22-23 апреля 2010 г. 10. Круглый стол на тему «Эффективное взаимодействие государства и сферы предпринимательства», Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, 23 апреля 2010 г. 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку», м. Донецьк 23-24 квітня 2010 року. 12. Підсумкова міжнародна науково-практична конференція Запорізької міської громадської організаці «Істина» "Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів", Запоріжжя, 28 квітня 2010 р. 13. XVIII щорічна міжнародна конференції NISPAcee “State "Public Administration in Times of Crisis"”, Варшава, Польща, 13-15 травня 2010 р. 14. Відеоконференція на тему «Роль науки та галузевої освіти «Державне управління» у розвитку соціального діалогу в Україні», НАДУ при Президентові України, м. Київ, 18 травня 2010 р. Апробація одержаних результатів Конференції, семінари, круглі столи

Слайд 10

Консультативна допомога державним науково-дослідним та навчальним установам Комітети Верховної ради України, Міністерство економіки України, Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, м. Київ. Міжнародний фонд “Відродження”. Молодіжна громадська організація "Молодіжний гуманітарний центр". Національний університет “Києво-Могилянська Академія”, Національний центр підготовки банківських працівників України, Національний університет імені Тараса Шевченка, Національний транспортний університет, Національний університет технологій та дизайну, Університет банківської справи НБУ. Програма наукових обмінів ім. Фулбрайта в Україні. Практичне впровадження результатів НДР

Слайд 11

Консультативна допомога: Викладачі кафедри здійснюють постійне наукове консультування слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів академії та інших установ. Було надано 7 відзивів, рецензій на рукописи книг, навчальних посібників та методичних розробок; 6 – на кандидатські і докторські дисертації; 10 відзивів на автореферати дисертацій; 9 – рецензій на магістерські роботи слухачів інших вищих навчальних закладів. Практичне впровадження результатів НДР

Слайд 12

Практичне впровадження результатів НДР: видання наукових та навчально-методичних розробок (разом: 92)

Слайд 13

Стан виконання запланованих наукових продуктів відповідно до технічних завдань та паспортів бюджетних програм на 2009 рік Кількість запланованих наукових продуктів: 25 Кількість виданих та поданих до друку наукових та навчально-методичних праць: 92

Слайд 14

Очікувана назва науково-дослідної роботи на 2011 рік Геоекономічна політика України

Слайд 15

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика