X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вибір типу задач в відповідності з характером відповідей

Завантажити презентацію

Вибір типу задач в відповідності з характером відповідей

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вибір типу задач в відповідності з характером відповідей

Слайд 2

Вимоги до задач і їхнього формулювання При розробці тестів до задач застосовуються наступні вимоги: легкість розуміння новизна (нетривіальність для досліджуваного) лаконічність невисока вірогідність випадкового рішення порівняно невеликий час рішення

Слайд 3

Вибір типу задач в відповідності з характером відповідей Існує 2 основних типа задач в відповідності з характером відповідей на них: Задачі з наданими відповідями (закриті) Задачі з вільними відповідями (відкриті)

Слайд 4

Задачі з наданими відповідями Даний тип задач передбачає наявність ряду заздалегідь розроблених варіантів відповідей на питання. Досліджуваному треба вибрати одну відповідь - правильну або яка відповідає думкам досліджуваного. До задач з наданими відповідями відносять 4 види: задачі з альтернативними відповідями задачі з множинним вибором відповідей задачі з “прирівнюванням” відповідей питанням задачі з переструктуруванням даних

Слайд 5

1. Задачі з альтернативними відповідями Альтернативний тип відповідей є самим простим, хоча і не самим розповсюдженим при укладанні тестових задач. До кожної задачі дається тільки 2 варіанти відповідей. Досліджуваний повинен вибрати один із них: так / ні згодний / не згодний + / -

Слайд 6

Наприклад: 1) Чи охоче ви відвідуєте балет? так / ні 2) 284 – 117 = 174 вірно / не вірно Недоліком задач з альтернативними відповідями являється висока вірогідність випадкових правильних відповідей (р = 0,5).

Слайд 7

Особливою формою задач з альтернативними відповідями є задачі з простим множинним вибором. Наприклад: Дельфін являється.......а) ссавцем б) рибою Часто застосовується 3-я форма відповіді: не впевнений, сумніваюсь (Така форма оцінюється в 0,5 бала)

Слайд 8

Задачі з альтернативними відповідями доцільно застосовувати в таких випадках, коли: тест повинен бути розробленим швидко; проведення тесту не повинно займати багато часу; не вимагається актуалізація творчого потенціалу досліджуваних; треба розробити велику кількість задач для тесту; задачі прості за змістом і легко доступні розумінню досліджуваних; випадкові рішення не грають значної ролі або можуть бути враховані.

Слайд 9

2. Задачі з множинним вибором відповідей - в сучасних тестах застосовуються найчастіше. Число варіантів відповідей до задачі – більше двох. Досліджуваний повинен вибрати один варіант – правильний або той, що його більш влаштовує. Задачі з множинним вибором можуть бути сформульовані в вигляді проблеми, питання або твердження. Інтелектуальні задачі з множинним вибором містять, як правило, одну правильну відповідь. Особистісні питання і твердження не містять невірну відповідь.

Слайд 10

Наприклад: 1) Задача для інтелектуальних тестів : Вестибюль це: а) вітальня б) тротуар в) передпокій г) скриня д) міст 2) Задача для особистісних тестів: Твердження зі “східчастими” відповідями: Звичайно я почуваю себе бадьорим: а) майже ніколи б) інколи в) часто г) майже завжди

Слайд 11

При обробці результатів кожній відповіді приписується певний бал ( 1, 2, 3, 4...). Розробка задач з множинним вибором вимагає від дослідника професійного досвіду і кропіткої праці. Такі задачі слід конструювати так, щоб в них було 2 – 3 правдоподібних відповіді, що схожі на вірну. Крім того, варіанти відповідей повинні бути достатньо однорідними, щоб досліджувані, які не знають єдино правильної відповіді, могли вважати їх підходящими і вибирати з однаковою імовірністю. Недолік задач з множинним вибором - неможливість творчого підходу до їхнього рішення із-за фіксованості варіантів відповідей.

Слайд 12

3. Задачі з “прирівнюванням” відповідей питанням або задачі приведення в відповідність частин, елементів, понять – конструкціям, фігурам, твердженням. Наприклад: а) вербальний тест: Хто це написав? “Урвище” а б в г д а) Толстой “Євген Онєгін” а б в г д б) Островський “Після балу” а б в г д в) Пушкін “Вовки і вівці” а б в г д г) Чехов “Душечка” а б в г д д) Гончаров ( назва літературного твору приводиться в відповідність з його автором) двабг

Слайд 13

б) невербальний тест: Тест відшукання наочних зображень деталей технічних приладів по їхнім проекціям. Проекції Технічні прилади Головними перевагами задач з “прирівнюванням” відповідей питанням є: можливість швидкої оцінки знань, вмінь, навиків в конкретній області знань; економічність розміщення задач в тесті. Недолікі – аналогічні недолікам задач з множинним вибором.

Слайд 14

4. Задачі з переструктуруванням даних - це задачі з перестановкою частин, збіркою цілого із частин або разбіркою на частини (порівняно рідко застосовуються в сучасних стандартних бланкових тестах) В задачах цього виду вимагається відновити правильну або кращу послідовність літер, слів або фігур, розібрати або зібрати (сконструювати) прилади, схеми тощо. Наприклад: Вкажіть граматично вірну послідовність слів, поставивши цифри 1, 2, 3, 4, 5 в дужках під словами: собака вірний господаря свого врятував ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Слайд 15

В предметних тестах задачі з переструктуруванням даних застосовуються частіше, ніж в бланкових. Наприклад: кубики Коса, пазли, кубик Рубіка. Головною перевагою такого типу задач є можливість реєстрації ходу рішення задач. Недоліки – труднощі стандартизації і низька економічність як с точки зору матеріального оснащення, так і процедури проведення. Тому більшість тестів, де є такі задачі, проводяться індивідуально. ==========

Слайд 16

Задачі з вільними відповідями В таких задачах готові відповіді досліджуваному не пропонуються. Досліджуваний відповідає на питання, виконує задачу за своїм розсудом, тобто відповідь формується довільно. Обмеження накладаються лише на форму відповіді, яка може бути вербальною (усною чи письмовою) і невербальною (у вигляді замальовки чи домальовки, конструювання тощо). Перевага таких задач в тому, що відповідь формується довільно, тому й інформація про досліджуваного – більш повна. Однак, недоліком являється те, що обробка та інтерпретація даних неоднозначна.

Слайд 17

До задач з вільними відповідями відносять задачі 2 видів: задачі доповнення задачі вільного викладання і вільного конструювання (ВВК)

Слайд 18

1. Задачі доповнення При рішенні задач такого типу від досліджуваного вимагають, щоб він за допомогою декількох слів, (символів, малюнку або твердження) закінчив речення (малюнок тощо). Наприклад: “Яблуко відноситься до фруктів так, як пшениця до .......” “Коли до мене наближається мій керівник .......” “Домалюйте малюнок” “Продовжить запропонований зразок малюнку”

Слайд 19

Задачі доповнення застосовуються, коли: дослідник хоче перешкодити відгадуванню або вибору відповіді; тест містить невелику кількість складних задач; враховувати засіб рішення більш важливо, ніж результат; поряд з кількісною припускається і якісна обробка результатів (наприклад, чи дасть досліджуваний поряд з правильними і невірними – оригінальні і абсурдні відповіді).

Слайд 20

2. Задачі вільного викладання і вільного конструювання (ВВК) Формою таких задач є усний або письмовий твір, оповідання, імпровізація на задану тему, складання приладу з типових деталей тощо. Стимулом для досліджуваних є малюнок, питання, зображення або опис ситуації (наприклад, плями Роршаха, картинки ТАТ, ситуації тесту Розенцвейга). Обсяг відповіді в задачах ВВК, як правило, обмежений заданою кількістю слів (наприклад, не більше 150) або часом конструювання. Це змушує досліджуваного більше уваги звертати на змістовну сторону відповіді.

Слайд 21

Як правило, відповіді, одержані в тестах з задачами ВВК, слабко структуровані, неупорядковані. Тому дуже важливо вміти їх інтерпретувати. Недоліком таких тестів є неоднозначність аналізу, оцінки і інтерпретації результатів. Часто оцінка і інтерпретація результатів визначається точкою зору дослідника, його досвідом, теоретичною концепцією тощо. * * *

Слайд 22

Будь-яку задачу можна сформулювати в відповідності з кожним із описаних типів відповідей. Однак робити це не завжди доцільно. Тому є певні рекомендації: для дослідження інтелекту (загального професійного рівня, знань, вмінь, навиків) частіше застосовують задачі з наданими відповідями, а для дослідження особливостей особистості – задачі з вільними відповідями і задачі з альтернативними і множинними відповідями.

Слайд 23

Типи задач в наборі для тесту повинні слідувати одна за одною так, щоб: cуб’єктивно більш незручні типи задач (з вільними відповідями і з переструктуруванням) подавалися спочатку; більш зручні типи задач (наприклад, з альтернативним вибором) і більш незручні (наприклад, з доповненням) чергувалися.

Слайд 24

При формулюванні тестових задач слід дотримуватися наступних правил: 1) в основі кожної задачі повинна лежати тільки одна думка невірно вірно Я охоче приймаю запрошення Я охоче приймаю запрошення на свята, щоб там бути в сус- на свята. пільстві одного – двох друзів. Так / Ні Так / Ні В компанії я віддаю перевагу суспільству одного – двох друзів. Так / Ні

Слайд 25

2) Слід уникати багатозначних понять, незагальновживаних значень слів, понять і формулювань, що знайомі лише обмеженому колу осіб; 3) Необхідно уникати докладних громіздких фраз, але також телеграфного стилю викладання (перше, як правило, призводить до збільшення часу тестування, друге – до непорозумінь); 4) Задачі, по можливості, повинні бути реальними, конкретними і сучасними; 5) По змісту задачі не повинні бути схожими одна на одну, щоб рішення однієї задачі не слугувало “ключем” до іншої.

Слайд 26

Як тільки задачі підготовлені, слід перевірити їхню об’єктивність і коректність формулювання. Задачу або питання можна вважати об’єктивно і коректно сформульованими, якщо думка ряду експертів (не менше 5-ти) про призначення задачі (питання), про правильність формулювання і придатності варіантів відповідей співпадає між собою.

Слайд 27

Коли задачі складені, їх об’єднають в тест. При цьому дотримуються такої послідовності: 1) Скласти картотеку, в якій кожна задача представлена на окремій картці, куди згодом записуються результати аналізу її рішень. 2) Розмістити задачі або в випадковому порядку (в гомогенному тесті), або згрупувати їх по блоках схожих за призначенням задач (в гетерогенному тесті), або просторово розмістити задачі (питання) стосовно до одного чинника або характеристики (в особистісному тесті). 3) Перевірити зміст і формулювання задач у взаємозв’язку (одна з одною).

Слайд 28

При конструюванні бланкових тестів треба розмістити задачі на аркушах брошури так, щоб вони були просторово рознесені і легко сприймалися. Важливі частини інструкції повинні бути підкреслені, взяті в рамки, виділені особливим шрифтом. Зробити бланки відповідей. Скопіювати брошури і бланки. Предметні тести виготовляються за зразком.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика