X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Україна. 2015. Цілі розвитку тисячоліття

Завантажити презентацію

Україна. 2015. Цілі розвитку тисячоліття

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Підписуючи Декларацію тисячоліття на Самміті ООН в 2000 році, Україна взяла на себе зобов’язання досягти Цілей Тисячоліття в галузі розвитку в період до 2015 року. Цілі Розвитку Тисячоліття для України — це 6 орієнтирів та 13 конкретних завдань на довгострокову перспективу, адаптованих з урахуванням особливостей національного розвитку нашої країни. Ціль 1. Подолання бідності Ціль 2. Забезпечення доступу до якісної освіти впродовж життя Ціль 3. Забезпечення сталого розвитку довкілля Ціль 4. Поліпшення здоров’я матерів та зменшення дитячої смертності Ціль 5. Обмеження поширення ВІЛ-інфекції / СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів Ціль 6. Забезпечення ґендерної рівності Підписання Україною Декларації тисячоліття ООН є не тільки визнанням першочерговості розв’язання проблем людського розвитку та їх важливості для подальшого процвітання нації, але й ознакою прийняття державою відповідальності за стан і перспективи розвитку людського потенціалу. Настав час виконувати обіцянки! www.un.org.ua

Слайд 3

ЦІЛЬ 1. ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ На сучасному етапі розвитку завдання подолання бідності є найважливішим для України. Завдання: Зменшити до 2015 року вдвічі частку населення, вартість добового споживання якого не перевищує 4,3 доларів США за паритетом купівельної спроможності (порівняно з 2001 роком). Зменшити на третину частку бідного населення — за національною межею бідності. Основними чинниками, які впливають на рівень життя та бідності в Україні, залишаються: значний рівень безробіття; відставання соціальних гарантій від рівня прожиткового мінімуму; низький рівень трудових доходів, зокрема, заробітної плати, їх невиправдана диференціація, не зумовлена ефективністю праці та економічними результатами; велика тіньова частка в доходах населення; суттєві регіональні диспропорції в доходах населення. “Додому”. Олег НИЧ

Слайд 4

ЦІЛЬ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ПРОДОВЖ ЖИТТЯ Впровадження навчання впродовж життя необхідно для забезпечення динаміки генерування знань, посилення впливу знань на розвиток науки і техніки, економічне зростання та конкурентоспроможність. Завдання: Підвищити рівень охоплення освітою. Підвищити якість освіти. На кінець 2006 року в Україні функціонувало 20,4 тис. загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі 14,0 тис. — у сільській місцевості (68,7 % від загальної кількості), у яких навчалися відповідно 4,93 млн учнів (на 271 тис. менше, ніж у попередньому році) та 1,72 млн (на 90,8 тис. менше, ніж у попередньому році) учнів. У 2006/2007 навчальному році розпочали навчання 387 тис. першокласників. Це на 5 тис. менше, ніж у попередньому році, та на 211, 5 тис. менше, ніж у 2001 році. Особлива увага приділяється комп’ютеризації навчального процесу: обладнано комп’ютерними класами 65 % шкіл, підключено до мережі Інтернет 40 % шкіл. Пріоритетним напрямом розвитку вищої освіти України є її інтеграція у світовий та європейський освітній простір. У 2004-2006 роках створювалися необхідні передумови для приєднання вищої освіти України до Болонського процесу: введення двоциклового навчання, запровадження кредитно-модульної системи, тестовий контроль якості навчання, розширення мобільності студентів тощо. “Українці, читайте!”. Андрій НЕСТЕРЕНКО

Слайд 5

ЦІЛЬ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДОВКІЛЛЯ Завдяки структурним змінам в економіці та вдосконаленню механізмів регулювання в галузі охорони довкілля, протягом останніх років спостерігається відносна стабілізація екологічної ситуації в Україні. Продовжується діяльність щодо впровадження механізмів Кіотського протоколу в Україні. Завдання: Збільшити на 12 % частку населення, що має доступ до якісної питної води. Стабілізувати до 2015 року забруднення повітря стаціонарними джерелами. Розширити мережу заповідників та природних національних парків до 10,4 % від загальної території України. Для багатьох регіонів країни забезпечення населення питною водою є пріоритетною екологічною проблемою. Потенційні запаси поверхневих вод України становлять близько 209,3 куб. кілометра на рік, з яких лише чверть формується в межах держави. Водночас більшість басейнів річок можна віднести до забруднених та дуже забруднених. У 2006 році централізованим водопостачанням забезпечено населення усіх міст країни, 88 % селищ міського типу та 23 % сільських населених пунктів. У сільській місцевості 26,8 % населення користуються послугами централізованих систем водопостачання. «Дай мені напитися». Олег НИЧ

Слайд 6

ЦІЛЬ 4. ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ’Я МАТЕРІВ ТА ЗМЕНШЕННЯ ДИТЯЧОЇ СМЕРТНОСТІ Стійка тенденція до скорочення чисельності населення в Україні, зниження рівня народжуваності та підвищення рівня смертності ставить під загрозу майбутнє нації. Як фундамент здоров’я людини закладається під час вагітності її матері, так і здоров’я нації в цілому залежить від належного догляду за немовлятами та їх матерями. Завдання Зменшити до 2015 року на 17 % рівень материнської смертності. Зменшити до 2015 року на 17 % рівень смертності дітей віком до 5 років. На сьогодні стан здоров’я вагітних жінок в Україні вважається незадовільним: на анемію страждає більше половини вагітних жінок, кожна десята вагітність закінчується самовільним викиднем або передчасними пологами. Основними причинами такої ситуації спеціалісти вважають інфекції, які передаються статевим шляхом, штучне переривання вагітності та вплив екологічних факторів. Однак, порівняно з 2001 роком показник материнської смертності в 2006 році знизився на 52 %, кількість абортів — на 36 %, застосування контрацепції як альтернативи небажаній вагітності збільшилося на 41 %. Незважаючи на те, що показник смертності немовлят зменшився на 25 %, рівень народжуваності в Україні залишається майже вдвічі нижчим за смертність. «Триплекс». Сергій КРАСИЛЬНИКОВ

Слайд 7

ЦІЛЬ 5. ОБМЕЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ / СНІДу ТА ТУБЕРКУЛЬОЗУ І ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЇ ДО СКОРОЧЕННЯ ЇХ МАСШТАБІВ Темпи розповсюдження ВІЛ та туберкульозу в Україні становлять дійсну загрозу здоров’ю нації. Завдання: Зменшити до 2015 року на 13 % темпи розповсюдження ВІЛ-інфекції / СНІДу. Зменшити до 2015 року на 42 % рівень захворюваності на туберкульоз. Показник поширеності ВІЛ серед дорослого населення в Україні становить 1,46 %. З кожним роком збільшується кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції. Якщо у 2005 р. було зареєстровано 13,8 тис. випадків ВІЛ-інфекції, то у 2006 р. зареєстровано вже 16,1 тис. випадків, а кількість осіб, які перебувають під диспансерним наглядом з діагнозом ВІЛ-інфекція на 1.01.2007 р. становить 72 тис. осіб. Незважаючи на те, що в Україні у 2006 р. рівень захворюваності на туберкульоз знизився на 1 % (83,2 особи на 100 тис. населення), а смертність від туберкульозу — на 12,2 % (22,1 особи на 100 тис. населення), ситуація із захворюваністю на туберкульоз залишається загрозливою. Щогодини реєструється чотири нових випадки захворювання на туберкульоз та один випадок смерті від цієї хвороби. За 15 останніх років показник захворюваності на туберкульоз збільшився у 2,4 рази, а смертності — у 2,7 рази. Кількість хворих, виявлених у 2006 р., становила 38 884 особи. Всього на обліку у протитуберкульозних закладах знаходиться 99 449 хворих на всі форми активного туберкульозу, що становить 212,7 осіб на 100 тис. населення. «Світло. Світло надії». Олена ЯНКОВСЬКА

Слайд 8

ЦІЛЬ 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ Ґендерний баланс — це індикатор демократичності і дотримання основних громадянських свобод. Завдання: Забезпечити ґендерне співвідношення на рівні не менше 30 до 70 тієї чи іншої статі у представницьких органах влади та на вищих щаблях виконавчої влади. Скоротити наполовину розрив у доходах жінок і чоловіків. Постійно зростає активність жінок в управлінні державою на всіх щаблях влади (серед держслужбовців 75,4 % жінок). У 2005 р. на посади керівників місцевих державних адміністрацій запропоновано 213 жінок, проти 184 жінки у 2004 р. та 153 жінок у 2003 р. У центральних органах виконавчої влади включено до кадрового резерву 126 жінок, що становить 16,3 %. Принцип ґендерної рівності закріплено в Конституції України (стаття 24). Проте законодавче закріплення ґендерної рівності не допомогло жінці відчути себе рівноправними та зайняти достойне місце в економічній, політичній та культурній сферах життя. Сьогодні кожна третя жінка має рівень доходів, що відповідає встановленому прожитковому мінімуму. Жінки домінують у найбільш соціально-незахищених категоріях населення — серед пенсіонерів, безробітних, працюючих у бюджетній сфері тощо. «Стрингер». Олег РАСПОПІН

Слайд 9

При підготовці інформації використані матеріали Національного звіту «Україна — Цілі Розвитку Тисячоліття: 2000+5», виданого Міністерством економіки України за сприяння Програми розвитку ООН в Україні, а також офіційні статистичні дані станом на початок 2007 року. Додаткова інформація: http://www.undp.org.ua/?page=mdg http://www.un.org/millenniumgoals www.mdgmonitor.org Підготовлено Інформаційним відділом Представництва ООН в Україні Представництво ООН Кловський узвіз, 1 м. Київ, 01021 Тел.: (044) 253 93 63 www.un.org.ua

Слайд 10

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика