X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розробка уроку з української мови з використанням ІТ технологій у школі

Завантажити презентацію

Розробка уроку з української мови з використанням ІТ технологій у школі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Розробка уроку з української мови з використанням ІТ технологій

Слайд 2

ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ Пропонована презентація допоможе вчителеві ознайомити учнів 7-го класу з особливою частиною мови — вигуком. Презентація включає основні характеристики даної частини мови, чим допоможе учням скласти загальне уявлення про вигук. Даний матеріал зручно використовувати: — при вивченні “вигуку” залежно від теми; — під час узагальнення вивченого матеріалу; — перед тематичною атестацією.

Слайд 3

Урок – презентація з української мови Тема уроку: Вигук як особлива частина мови Мета уроку: — Дати учням теоретичні знання з даної теми. — Сформувати в учнів практичні вміння та навички. Обладнання: Монітор, процесор, носій інформації, дидактичний матеріал, програмне забезпечення. Хід уроку: Організаційна частина: підготовка обладнання. Вступна частина: оголошення теми та завдання уроку. Теоретична частина : вивчення теми з використанням ІТ технологій. Практична частина : формування в учнів практичних вмінь і навичок з даної теми . Узагальнююча частина: підсумковий контроль отриманих знань.

Слайд 4

Урок засвоєння нових знань

Слайд 5

ТЕОРЕТИЧНА СКЛАДОВА УРОКУ 1. Визначення вигуку. 2. Роль вигуків. 3. Ознаки вигуків. 4. Класифікація вигуків (розряди, групи). 5. Правопис вигуків. 6. Розбір вигуку, як частини мови.

Слайд 6

ВИЗНАЧЕННЯ ВИГУКУ Вигук — це незмінювана особлива частина мови, яка виражає почуття, волевиявлення мовця, не називаючи їх

Слайд 7

НАПРИКЛАД Пхе! Гей! Ну! Ага! Гай-гай!

Слайд 8

РОЛЬ ВИГУКІВ Вигуки служать для вираження різноманітних почуттів, не називаючи їх

Слайд 9

НАПРИКЛАД О! Ох! Ух! Ах! Ай!

Слайд 10

ОЗНАКИ ВИГУКУ ЯК ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ МОВИ Вигуки не належать ні до повнозначних, ні до службових слів. Вигуки не називають предметів, ознак чи дій. Вигуки не членуються на морфеми. Вигуки не виступають у своїй основній функції членами речення, (якщо не переходять у повнозначні слова). Вигуки не є засобами граматичного зв’язку між словами. Вигуки не пов’язуються граматично зі словами в реченні.

Слайд 11

ОЗНАКИ ВИГУКУ ЯК ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ МОВИ Вигуки можуть переходити в повнозначні слова, і тоді вони виступають повноправними членами речення

Слайд 12

НАПРИКЛАД Гучне “Ура!” вітало трагічну загибель кожного чергового кашкета. (Ю. Смолич)

Слайд 13

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИГУКІВ

Слайд 14

РОЗРЯДИ ВИГУКИ ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНІ СЛОВА — Група за значенням. — Група за походженням. окрема група

Слайд 15

ГРУПА ВИГУКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЕМОЦІЙНІ — виражають почуття; — виражають переживання. Ох! виражає сум Ай! виражає біль Ах! виражає здивування Фу! виражає відразу Іч! виражає обурення ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ — передають заклик; — спонукають до дії; — наказують тощо. Ей! оклик Ціп-ціп! заклик до дії Алло! сигнал Годі! спонукання до мовчання МОВНОГО ЕТИКЕТУ — слова ввічливості Спасибі! Дякую! подяка Даруйте! Пробачте! пробачення Дозвольте! Пробачте! прохання Добрий день! привітання До побачення! прощання Всього найкращого! побажання

Слайд 16

ГРУПА ВИГУКІВ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ Первинні (непохідні) Горенько! Бувайте! Прощавайте! Вторинні (похідні) що утворилися з повнозначних частин мови О! Ох! Ах! Ех! Ого! Еге! Вигукові фразеологізми Хай йому грець! От тобі і маєш! Боронь Боже!

Слайд 17

ОКРЕМА ГРУПА Звуконаслідувальні слова: — не виражають почуттів; — виражають акустичні уявлення про навколишнє середовище, про звуки і шуми різних явищ природи; — відтворюють звуки живої і неживої природи. Няв-няв! Гав-гав! Хлюп-хлюп! Дзень-дзень! Ку-ку-ку! Ка-ка-ка! Дрр-дрр-дрр! Тік-так!

Слайд 18

ПРАВОПИС ВИГУКІВ

Слайд 19

ДЕФІС У ВИГУКАХ Вигуки та звуконаслідуваль-ні слова, що повторюються чи вимовляються протяжно, пишуться через дефіс.

Слайд 20

НАПРИКЛАД Гу-гу-гу! — застогнав пугач серед лісу. (Панас Мирний) “Васильку, го-ов! А йди сюди!” — гукнув з подвір’я батько. ( М. Коцюбинський)

Слайд 21

КОМА І ЗНАК ОКЛИКУ ПРИ ВИГУКАХ 1. Вигуки виділяються комами, якщо вони вимовляються без особливої сили. Ах! Скільки струн в душі дзвенить! 2. Кома не ставиться: — Після однозвучних із вигуками часток (ну, ох, ой). Ох і зрадів же він! — Після вигуків, що стоять перед особовим займенником, за яким іде звертання. Гей ти, поле колоскове, молодість моя! 3. Після вигуку ставить знак оклику, якщо він вимовляється з підсиленням. Ух! Який же ти спритний!

Слайд 22

МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ВИГУКІВ

Слайд 23

МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ВИГУКІВ Виберіть вигук з речення. Запишіть слово. Визначте розряд (вигук чи звуконаслідування). Визначте групу (за значенням, за походженням). Розберіться у правописі слова (вірно оформіть речення пунктуаційно). Поясніть особливості вимови.

Слайд 24

ПРИКЛАД ПОСЛІДОВНОСТІ МОРФОЛОГІЧНОГО РОЗБОРУ ВИГУКУ Ох, коли б хоч швидше виїхати з цього лісу. Речення з вигуком. За розрядом: «Ох» — вигук. Група за значенням: емоційний (виражає почуття занепокоєння та тривоги). Пунктуаційне оформлення: виділяється в реченні комою. Особливості вимови : вимовляється з інтонацією сподівання.

Слайд 25

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Слайд 26

ТРЕНУВАЛЬНА ВПРАВА “МІРКУЄМ САМОСТІЙНО”

Слайд 27

МІРКУЄМО САМОСТІЙНО

Слайд 28

ЗНАЙДІТЬ та ВИПИШІТЬ ВИГУКИ Ну, а як вам живеться, Лесю! Еге ж, снідати вам принесла. Тпру!Отепер тут тобі, голубонько, бути. Хе! Як же це так? Ого, на ціле літо? Цить! Він, мабуть, спить! Те-те-те! Як це давно було! (З творів М. Івченко)

Слайд 29

ПЕРЕВІР СЕБЕ ! Ну! Еге ж! Тпру! Хе! Ого! Цить! Те-те-те!

Слайд 30

ГРА “СПРОБУЙ ВІДГАДАТИ”

Слайд 31

СПРОБУЙ ВІДГАДАТИ

Слайд 32

ВИЗНАЧ ВИГУКИ ТА ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНІ СЛОВА

Слайд 33

ПЕРЕВІР СЕБЕ ! Ау! Агов! ( вигук, бо означає оклик ) Му-му-му! (звуконаслідувальне слово, бо відтворює звуки тварин ) Ху-ху-ху! (звуконаслідувальне слово, бо не виражає ні емоцій, ні почуттів, ні волевиявлення) Увага! (вигук, бо спонукає до дії)

Слайд 34

Творче завдання “Придумай сам”

Слайд 35

ПРИДУМАЙ САМ

Слайд 36

ЗАВДАННЯ ДО ВПРАВИ Придумати 6 речень: — 3 речення із вигуками; — та 3 речення із звуконаслідувальними словами. 2. Пояснити значення вжитих вигуків та звуконаслідувальних слів. 3. Пояснити розділові знаки.

Слайд 37

ГРАМАТИЧНЕ ЗАВДАННЯ “ УВАГА: ПРАВОПИС ! ”

Слайд 38

ПІДБИРАЙ ВІРНО! ВСТАВИТИ ВИГУКИ О! Ой! Ох! Ах! Ага! В РЕЧЕННЯ , РОЗСТАВИТИ ВІРНО РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВИГУКАХ ….то ти? Ось дов’яжи снопів, а я піду (Л.Українка) ….лишенько… Іще не починала! (Л.Українка) ….і зрадів же він! (М. Старицький) ….як я люблю рідний край і в щастя мить, і у негоду! (В. Сосюра) ….скільки струн в душі дзвенить! (О. Олесь)

Слайд 39

ПЕРЕВІР СЕБЕ Ага, то ти? Ось дов’яжи снопів, а я піду (Л.Українка) Ой лишенько! Іще не починала! (Л.Українка) Ох і зрадів же він! (М. Старицький) О, як я люблю рідний край і в щастя мить, і у негоду! (В. Сосюра) Ах, скільки струн в душі дзвенить! (О. Олесь)

Слайд 40

ТРЕНУВАЛЬНА ВПРАВА “РОЗВИВАЄМ ВМІННЯ”

Слайд 41

РОЗВИВАЄМ ВМІННЯ

Слайд 42

ВИКОНАНАТИ ЗАВДАННЯ Будь-яке звуконаслідувальне слово увести в речення. Наприклад:” Чух,пах!Ту-ту-ту!”-їде поїзд по мосту(А.Камінчук). Пригадати й записати народне прислів’я з вигуком. Вигук підкреслити. Наприклад: Нуте, браття, або перемоги здобути, або дома не бути. (Нар. творч.).

Слайд 43

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ “ ПЕРЕВІР ОТРИМАНІ ЗНАННЯ "

Слайд 44

ВКАЖІТЬ, У ЯКОМУ РЯДКУ ВСІ СЛОВА — ВИГУКИ 1. О, ой, алло, вибачте, майже. 2. Фе, до побачення, вйо, вйокати, ух. 3. Хі-хі, гайда, нумо, давай, фу. 4. Ех, ох, гов, здрастуйте, вибачте. 5. Агов, ку-ку, марш, геть, вибачення.

Слайд 45

ПЕРЕВІР СЕБЕ 1. О, ой, алло, вибачте, майже. 2. Фе, до побачення, вйо, вйокати, ух. 3. Хі-хі, гайда, нумо, давай, фу. 4. Ех, ох, гов, здрастуйте, вибачте. 5. Агов, ку-ку, марш, геть, вибачення.

Слайд 46

ВИКОНАЙТЕ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Звуконаслідувальні слова відносять: а) до іменників; б) до прислівників; в) до вигуків. На письмі вигуки виділяються : а) тире; б) комами або знаком оклику; в) комами й тире одночасно.

Слайд 47

ПЕРЕВІР СЕБЕ Звуконаслідувальні слова відносять: а) до іменників; б) до прислівників; в) до вигуків. На письмі вигуки виділяються: а) тире; б) комами або знаком оклику; в) комами й тире одночасно.

Слайд 48

УЗАГАЛЬНЮЮЧА ЧАСТИНА УРОКУ

Слайд 49

ЗАВДАННЯ ВІДГАДАЙ! ЩО ВИГУКНУВ ХЛОПЧИК?

Слайд 50

Придумай якомога більше вигуків та звуконаслідувальних слів

Слайд 51

Перевір себе Вигуки А-а-а-а-а! Ай! Ой! Оце так! Рятуйте! Караул! Спасайте! Звукослідувальні слова Хай тобі грець! Матінко рідна!

Слайд 52

Перевір себе Вигуки А! О! Ай! Ах! Ух! Ой! Ну! Пхе! Ура! Оце так! Рятуйте! Звукослідувальні слова Дзень! Ціп-ціп! Бух! Тік-так! Гай-гай! Гав-гав! Му-у! Бах! Няв-няв! Др-др! Ку-ку

Слайд 53

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

Слайд 54

ДАТИ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ? 1. Що таке вигук? Незмінювана особлива частина мови, яка виражає почуття, волевиявлення мовця, не називаючи їх. 2. Яку роль виконують вигуки? Вигуки служать для вираження різноманітних почуттів, не називаючи їх. 3. Які ви знаєте ознаки вигуків? Вигуки не належать ні до повнозначних, ні до службових слів. Вигуки не називають предметів, ознак чи дій. Вигуки не членуються на морфеми. Вигуки не виступають у своїй основній функції членами речення (якщо не переходять у повнозначні слова). Вигуки не є засобами граматичного зв’язку між словами. Вигуки не пов’язуються граматично зі словами в реченні. 4. Які виділяють групи (розряди) вигуків? за значенням; за походженням; особлива група вигуків (звуконаслідувальні); 5. Які основні розділові знаки застосовуються у правописах вигуків: знак оклику (при вигуках); кома (при вигуках);; дефіс (у вигуках).

Слайд 55

ВИКОРИСТАНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА: 1. Довідник з української мови. Шевельова А., Дудка О., УЦОЯО, “ТІМО”., 2010. 3. Методичний портал Сороки Г. П . Код доступу: http://metodportal.net/node/219 4. Довілник з української мови. Код доступу: http://javot.net/mova/morf2.htm 5. http://znatok.ua/ua/mezhdometiye 6. Українська граматика. Інтернет-ресурс. Код доступу: http://ukrainska.kiev.ua/gramatika/viguk.html 7. Українська вікіпедія. Код доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ 8. Черкаський освітянський портал. Код доступу: http://oipopp.ed-sp.net/ 9.Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови. В.Л.Федоренко. Харків. «Основа» , ПП «Тріада+»,2007.

Слайд 56

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Слайд 57

ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПІДГОТУВАЛА Цимбалюк Надія Олексіївна- учитель-методист української мови та літератури Новогребельської ЗОШ І-ІІІ ступенів Жашківського району Черкаської області

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика