X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Потенціал відкритого доступу до інформації

Завантажити презентацію

Потенціал відкритого доступу до інформації

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Потенціал відкритого доступу до інформації та його роль в активізації інноваційної діяльності Довбенко Вячеслав Іванович Національний університет «Львівська політехніка»

Слайд 2

Риси сучасного інформаційного ринку інформаційний ринок демонструє протягом останніх років швидкі темпи зростання, які є значно вищими за середні темпи зростання інших ринків, що вимагає своєчасного оновлення інформаційних технологій

Слайд 3

Інформаційні ресурси наукових бібліотек використовуються недостатньо з позицій практичних потреб розвитку економіки (особливо – нової економіки) Ядро нового типу економіки має формуватися у процесі перетворення інформаційних продуктів і послуг в масовий об’єкт виробництва і споживання – прогресивні структурні зміни

Слайд 4

Процеси трансферу знань передбачають формування сприятливого середовища як для здобуття сучасних знань та вмінь, так і сприйняття інновацій та їх умілого застосування

Слайд 5

Порівняльна характеристика відкритих і традиційних інновацій Риси традиційних інновацій Риси відкритих інновацій Нерозповсюдження інформації про інноваційну діяльність компанії Нерозповсюдження тільки конфіденційної інформації Великі витрати на внутрішні дослідження для зміцнення ринкових позицій Заохочення контактів з інноваційною спільнотою Пріоритет у патентуванні – найвищі прибутки Пріоритет у виході на ринок – найвищі результати Потреба у великій кількості дослідників Передача невластивих функцій нааутсорсинг

Слайд 6

Відкриті інновації – нова інноваційна культури Зміни в культурі сприйняття інновацій мають задавати тон іншим змінам в діяльності (взаєморозуміння та довіра сторін) Відкриті інновації сприяють досягненню поставлених цілей за рахунок трансферу знань і технологій

Слайд 7

Умови успішного трансферу технологій Затребуваність знань (новизни, актуальність, потреба, рівень сприйняття тощо) Канали передачі (мережі та канали доступу, дохідливість та ясність подачі); Умови формування сучасних баз даних “open innovation”; Підвищення готовності мереж до передачі сучасних знань; Мобільність носіїв знань, співпраця з партнерами; Програми навчання та підвищення кваліфікації кадрів

Слайд 8

Формування інноваційної культури діяльність Європейської фундації управління якістю (EFQM), яка сприяє процесам поширення передових знань

Слайд 9

Підтримка наукових досліджень у сфері ІКТ Комюніке «Інформаційне суспільство та управління засобами масової інформації» (ЄС); Ініціатива «Інформаційне суспільство для всіх» у рамках програми «Електронна Європа»; Сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері досліджень, розробки і розповсюдження ІКТ

Слайд 10

Міждисциплінарні дослідження Європейська кооперація у сфері науки і технології – European Cooperation in Science and Technology (COST) формує зв’язки між науковими об’єднаннями, що прискорює процеси передачі знань. Співробітництво учених на базі підтримки їх спільної діяльності, включаючи участь у конференціях, здійсненні обміну досвідом, написанні наукових праць

Слайд 11

Зміни умов застосування ІКТ Вид системи чи технології Колишні умови Нові умови Розподілені бази даних Інформація надходить у певний час у визначене місце Інформація з’являється одночасно там, де у цьому є необхідність Експертні системи Складні види робіт виконуються тільки експертами Можлива участь різних груп фахівців для вирішення певної проблеми Телекомунікаційні мережі Необхідність вибору між централізацією і децентралізацією бізнесу Бізнес може використовувати переваги централізованого і децентралізованого управління Інтерактивні контакти Особисті контакти Цілеспрямований багатоканальний обмін інформацією між контактними аудиторіями

Слайд 12

Формування середовища сприйняття нових знань вільне переміщення інноваційних ідей; рівноправна участь зацікавлених осіб; поширення сучасної інноваційної культури; державна підтримка; підвищення гнучкості та мобільності учасників інноваційних процесів

Слайд 13

ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК ТА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ Відкритий доступ – необмежений доступ до освітніх і наукових матеріалів за допомогою комп’ютерних технологій загальнокультурні ресурси спеціалізовані наукові ресурси (у т. ч. – відкриті) європейська асоціація електронних бібліотек DELOS (www.delos.info  http://www.niss.gov.ua/articles/877

Слайд 14

Загальні бібліотечні ресурси Бібліотека Конгресу США (http://www.loc.gov/index.html оцифровано близько 10% фондів, в яких налічується понад 135 млн одиниць зберігання); Британська бібліотека (http://www.bl.uk/ , близько 150 млн одиниць зберігання); Російська державна бібліотека http://elibrary.rsl.ru/ , близько 43 млн одиниць зберігання). Японська національна електронна бібліотека  http://www.ndl.go.jp/en/

Слайд 15

Спеціалізовані наукові ресурси «Проект Гутенберг» (http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page ), Internet Archive (http://www.archive.org/ ) Корнельського університету та Університетів Мічигану й Айови (США), відкритий архів наукових публікацій Arxiv (arxiv.org), Репозитарії британських університетів разом з Комітетом з питань об’єднання інформаційних систем (Joint Information Systems Committee (JISC), http://www.jisc.ac.uk/ ).

Слайд 16

Електронні бібліотечні системи РФ № Основні показники Перелік вимог 1 Доступність для користувачів Забезпечення доступом до ЕБС кожного студента чи учня 2 Контент/зміст ЕБС Навчальні й навчально-методичні видання з основних дисциплін.ЕБС повинна включати навчальні видання, випущені значним числом російських видавництв навчальної літератури. Як  додаткові необов'язкові матеріалів до складу ЕБС можуть включатися видання, що випускаються видавництвами вузів, архівні та інші видання 3 Підстави використання видань у складі ЕБС Договори з правовласниками навчальної і навчально-методичної літератури 4 Період видання літератури, що включається до ЕБС Навчальна література, видана за останні 10 років; література з дисциплін базової частини гуманітарного, соціального й економічного циклів – за останні 5років.(доскладу ЕБСвключаютьархівніта інші видання, використовувані в освітньомупроцесі

Слайд 17

Продовження таблиці 5 Одночасний доступ до ЕБС Одночасний індивідуальний доступ до всієї ЕБС не менш ніж для 25% користувачів 6 Одночасний доступ до видань, що входять до ЕБС Одночасний індивідуальний доступ до кожного видання, що входить до ЕБС, не менш ніж для 25% користувачів 7 Точки доступу Збудь-якоїточки, уякійєдоступ домережіінтернет 8 Реєстрація електронного засобу масової інформації Наявність свідоцтва про реєстрацію електронного ЗМІ у встановленому порядку 9 Наявність прав на використовуване програмне забезпечення Наявність свідоцтва про реєстрацію використовуваної для організації роботи ЕБС програми для ЕОМ чи договору з правовласником 10 Наявність прав на використовувану базу даних матеріалів (контенту) ЕБС НаявністьсвідоцтвапрореєстраціювикористовуваноїдляорганізаціїроботиЕБСбазиданихматеріалів(контенту) ЕБСчидоговорузправовласником

Слайд 18

Національна електронна бібліотека 23 грудня 2009 р. № 1579-р схвалено Концепцію Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека–XXI» об’єднання освітніх, наукових, університетських, музейних ресурсів в єдину мережу

Слайд 19

Відкритий доступ у науці значна кількість наукових публікацій українських учених (від 170 до 200 тисяч на рік!) залишаються невідомими не лише світовій, а часто й вітчизняній науці Відкритий доступ забезпечується двома шляхами: Золотий через журнали відкритого доступу (6 тис) Зелений через архіви (чи репозитарії) (Т.Ярошенко Відкритий доступ – шлях до присутності України у світовій науковій спільноті /Інформаційні технології)

Слайд 20

Дякую за увагу ! Довбенко Вячеслав Іванович viadovbenko@gmail.com vodol@litech.net моб. тел. 0950366308

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика