X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Особливості інформаційної культури

Завантажити презентацію

Особливості інформаційної культури

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація на тему: «Складові та особливості інформаційної культури» Виконали: Дахнович Христина та Гуляйгродська Діана

Слайд 2

Зміст поняття інформаційні технології Технологія, як строге наукове поняття, означає визначений комплекс наукових і інженерних знань, втілений у засобах, прийомах праці, наборах виробничо-речових чинників виробництва, засобах їхнього з’єднання для створення якогось продукту або послуги.

Слайд 3

Інформаційна культура Інформаційна культура - уміння цілеспрямовано працювати з інформацією і використовувати для її отримання, обробки і передачі комп'ютерну інформаційну технологію, сучасні технічні засоби і методи. 

Слайд 4

Для вільної орієнтації в інформаційному потоці людина повинна володіти інформаційною культурою як однієї зі складових загальної культури.  Інформаційна культура пов'язана із соціальною природою людини. 

Слайд 5

Інформаційні технології дозволяють досліджувати та взаємопов’язувати складові ділянки діяльності організації між собою. Вони розвивається надзвичайно швидкими темпами і захоплюють все ширші сфери діяльності таким чином, що будь-яка конкурентноспроможна діяльність в майбутньому не може бути сформована без детального аналізу можливостей застосування інформаційних технологій.

Слайд 6

У  наш час людство переживає науково-технічну революцію, матеріальною основою якої є електронно-обчислювальна техніка. На базі цієї техніки з’явився новий вид технологій - інформаційні. До них відносяться процеси, де “початковим матеріалом“ і “продукцією“ (виходом) стала інформація. 

Слайд 7

Кожній, у тому числі інформаційній, технології в її повному (розвинутому) вигляді притаманні такі властивості: Розчленованість процесу на стадії (фази), що відкриває нові можливості для його раціоналізації і виконання за допомогою машин. Це - найважливіша характеристика машинізованого технологічного процесу. Системна повнота (цілісність) процесу, що включає весь набір елементів, що забезпечують необхідну завершеність дій людини при досягненні поставленої цілі.  3. Регулярність процесу й однозначність його фаз, що дозволяє застосування середніх показників їх характеристик, і, отже, допускає їх стандартизацію й уніфікацію.

Слайд 8

Для нової технології переробки інформації, що пов’язана з фіксацією даних на машинних носіях і активно впливає на середовище застосування, потрібно радикальна перебудова сформованих інформаційно-комунікаційних процесів. 

Слайд 9

Головну роль тут відіграє інформація, а не її носій., як виробничі, так і інформаційні технології виникають не спонтанно, а в результаті технологізації того або іншого соціального процесу, тобто цілеспрямованого активного впливу людини на ту або іншу галузь виробництва (соціальної практики) і її перетворення на базі обчислювальної техніки. 

Слайд 10

Найпоширенішою інформаційною технологією, що відіграє винятково важливу роль у життєдіяльності суспільства, є технологія управління.

Слайд 11

Види сучасних інформаційних технологій: Інформаційна технологія опрацювання даних Інформаційна технологія керування Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень Інформаційна технологія експертних систем

Слайд 12

Одночасно інформаційна культура виступає в якості необхідного і ефективного чинника освоєння людиною культурної реальності, всього того культурного потенціалу суспільства, який накопичило людство в процесі свого багатовікового історичного шляху. Тому не слід обмежувати область функціонування інформаційної культури лише сферою комп'ютеризації або інформаційної техніки взагалі. У дійсності, ця сфера набагато ширша і охоплює процеси наукової діяльності, освіти, управління природними та соціальними процесами, сферу побуту, дозвілля тощо .

Слайд 13

Необхідно розуміти, що освоєння інформаційної технології і подальше її використання повинні бути зведені до того, щоб було потрібно спочатку добре оволодіти набором елементарних операцій, кількість яких обмежена. 

Слайд 14

З цієї обмеженої кількості елементарних операцій у різних комбінаціях складається дія, а з дій, також у різних комбінаціях, складаються операції, що визначають той або інший технологічний етап.

Слайд 15

Сукупність технологічних етапів утворить технологічний процес (технологію). Він може починатися з будь-якого рівня і не включати, наприклад, етапи або операції, а складатися тільки з дій. Для реалізації етапів технологічного процесу можуть використовуватися різні програмні середовища.

Слайд 16

Інформаційна технологія, як і будь-яка інша, повинна відповідати таким вимогам:  забезпечувати високий рівень розчленування всього процесу опрацювання інформації на етапи (фази), операції, дії; включати весь набір елементів, необхідних для досягнення поставленої мети; мати регулярний характер. Етапи, дії, операції технологічного процесу можуть бути стандартизовані й уніфіковані, що дозволить більш ефективно здійснювати цілеспрямоване керування інформаційними процесами.

Слайд 17

У техніко-технологічному сенсі інформаційна культура - це оптимальні способи звернення зі знаками, даними, інформацією та подання їх зацікавленому споживачу для вирішення теоретичних і практичних завдань, механізми вдосконалення технічних засобів виробництва, зберігання і передачі інформації. У такому розумінні вона є показником не загальної, а швидше професійної культури.

Слайд 18

Ознакою інформаційної культури є не тільки отримання найрізноманітнішої і різноякісні інформації, а й уміння вибрати з величезного масиву наявної інформації найбільш важливу і потрібну. 

Слайд 19

Інформаційна культура - багатоаспектне поняття, можливості і здібності людини орієнтуватися в інформаційному просторі, користуватися можливостями інформаційного оточення, вміти застосовувати інформаційні технології, володіння комп'ютерною грамотністю.

Слайд 20

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика