X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Основи інформатики

Завантажити презентацію

Основи інформатики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Курс “Основи інформатики. 7-9 класи” Автори: І.Л.Володіна В.В.Володін Ю.О.Столяров

Слайд 2

“У 9 класі розпочнеться вивчення інформатики - навчального предмета, покликаного сформувати в учнів уявлення про основні інформаційні процеси в природі, суспільстві, техніці, функціонування засобів інформаційних та комунікативних технологій, основні компоненти програмного забезпечення; виробити в школярів уміння та навички користувача інформаційних засобів. Вивчення інформатики триває у старшій школі. Водночас у 7 та 8 класах за наявності комп'ютерної техніки в межах освітньої галузі "Технологія" також може вивчатися інформатика.” Наказ № 357 МОН України від 07.05.2007 р. Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 року № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи»

Слайд 3

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (основна школа у структурі 12-річної)

Слайд 4

Слайд 5

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (основна школа у структурі 12-річної)

Слайд 6

Різні підходи до вивчення курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» Расхождение взглядов может служить превосходной общей платформой Лешек Кумор, польский афорист Визначення послідовності тем, що вивчаються у курсі інформатики. Встановлення взаємозв’язків між окремими темами та розділами інформатики. Планування навчальної діяльності під час вивчення всього курсу

Слайд 7

Побудова курсу “Основи інформатики. 7 клас” Обчислювальна система. Історія розвитку обчислювальної техніки Операційні системи Архіватори. Антивірусні програми Текстовий процесор Графічний редактор Засоби для створення презентацій Електронні таблиці Основні сервіси мережі Інтернет Лінійні алгоритми Розгалуження та вибір Циклічні структури Підсумкові проекти

Слайд 8

Спіральний принцип роботи з курсом Наши знания есть сумма того, чему мы научились, и того, что мы забыли Мария Эбнер-Эшенбах, австрийская писательница На прогнозований результат можна очікувати лише тоді, коли навчальний процес буде організовано так, що до навчального матеріалу учні будуть повертатися багаторазово, але маючи різний рівень знань, а, отже, відповідно, і вимог до них.

Слайд 9

Перші кроки До навчального посібника «Основи інформатики. 7 клас» включені такі теми: 1. Основи роботи за комп’ютером. 2. Текстовий процесор. 3. Основи алгоритмізації та програмування. Лінійні алгоритми. 4. Графічний редактор. 5. Розгалуження. 6. Електронні презентації. 7. Електронні таблиці. 8. Циклічні структури. 9. Всесвітня мережа Інтернет. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України Лист МОН України № 1/11-983 від 31.03.2008 р.

Слайд 10

“Основи інформатики. 8 клас” Пропоновану ідеологію вивчення інформатики продовжено у посібнику “Основи інформатики. 8 клас”, до якого включені такі теми: 1. Продовження знайомства з ОС Windows 2. Перше знайомство з мовою програмування Паскаль 3. Графічний редактор CorelDRAW 4. Продовжуймо знайомство з текстовим процесором MS Word 5. Модуль CRT. Розгалуження та вибір 6. Готуємо та проводимо тестування 7. Інтерактивні електронні презентації 8. Циклічні алгоритми Рекомендовано Міністерством освіти та науки України Лист МОН України № 1/11-2552 від 17.06.2008 г.

Слайд 11

“Основи інформатики. 9 клас” Закінчує вивчення рівня стандарту курсу “Основи інформатики” навчальний посібник для 9 класу, до якого включені такі теми: 1. Продовження знайомства з ОС Windows та службовим програмним забезпеченням 2. Процедури та функції в мові Паскаль 3. Продовжуймо працювати з електронними таблицями 4. Основні алгоритми роботи з масивами 5. Растрова комп’ютерна графіка 6. Символи та рядки в мові програмування Паскаль 7. Локальні та глобальні мережі. Створення власного веб-сайту 8. Інформаційні системи. Апаратне забезпечення інформаційних систем.

Слайд 12

Наша адреса в Інтернеті Програми вивчення курсу “Основи інформатики. 7-9 клас”; календарне планування курсу; мультимедійні уроки; тести; програмне забезпечення курсу; всі матеріали для виконання практичних, експериментально-дослідних робіт та навчально-тренувальних завдань розміщено на сайті авторів: http://www.svitinfo.com/book

Слайд 13

Особливості навчальних посібників Головні герої Стасик Петрик Дуська Айбо Тарасик Асімо Учні почнуть знайомство з інформатикою за допомогою нових друзів - семикласників, з якими на протязі першого року відбувається 27 цікавих історій. Кожна пригода оформлена окремим параграфом у посібнику і відбувається саме у той час, коли триває робота з відповідним навчальним матеріалом Відео 2 Відео 3 Відео 1

Слайд 14

Особливості навчальних посібників У посібнику інформатики для 8 класу учні будуть зустрічати пригоди та розмірковування Петрика, Стасика, Тарасика та Дусі виключно при постановці завдань, виконанні практичних робіт та навчально-тренувальних завдань. Головні герої

Слайд 15

Структура параграфів посібників В обох посібниках параграфи поділені на взаємозв’язані між собою блоки. Такий поділ дає можливість регламентувати час роботи з посібником як учителю, якщо посібник використовується під час уроку, так і учням та батькам, які допомагають дитині організувати навчальну діяльність вдома. Успех – вот что создает великих людей Наполеон I

Слайд 16

Структура параграфів посібників

Слайд 17

Навчально-тренувальні завдання Кожне завдання посібника 7 класу представлено у викладенні одного з героїв посібника, а посібник 8 класу містить біля 70% сюжетних завдань. Навчально-тренувальні завдання поділені на рівні, отже, кожен учень зможе обрати прийнятне для себе на даний момент завдання.

Слайд 18

Навчально-тренувальні завдання Більшість навчально-тренувальних завдань демонструють єдність різних навчальних предметів та складаються із завдань різного рівня складності

Слайд 19

Навчально-тренувальні завдання. 9 клас Усі навчально-тренувальні завдання цього посібника включають завдання з різних тем курсу, є різноплановими та диференційованими, розраховані як на виконання одним учнем, так і на роботу в складі творчої групи.

Слайд 20

Навчально-тренувальні завдання. 9 клас

Слайд 21

Навчально-тренувальні завдання. 9 клас У завданні № 2 в рамках єдиного сюжету об’єднані: Логічна задача; *Задача на зважування, для розв’язання якої потрібно розробити програму мовою Паскаль та систему тестів, щоб перевірити правильність отриманого розв’язку; *Задача-моделювання, розв’язати яку потрібно за допомогою розробленої електронної таблиці; **Комбіноване завдання на визначення кількості можливих варіантів та розгляду кожного з них з використанням можливостей електронних таблиць; *Завдання на створення зображення в векторному графічному редакторі та створення та форматування документа в середовищі текстового процесора.

Слайд 22

Особливості побудови посібника 8 класу Перед кожним розділом посібника наведена інформація про те, для чого учні вивчатимуть матеріал розділу, чому ці знання та сформовані навички будуть для них актуальні та потрібні. Далі наведений приблизний план початку роботи над матеріалом розділу, який часто представлений у вигляді алгоритму самостійних дій учня. Цей план може бути відповідно скоригований вчителем.

Слайд 23

Оскільки до роботи з посібником у 8 класі можуть приєднатися діти, які протягом 7 класу не вивчали інформатики або проходили навчання за іншими програмами та посібниками, на початку кожного розділу наведені контрольні запитання та навчально-тренувальні завдання, які потрібно опрацювати до початку роботи з новим матеріалом. Крім того, актуалізувати основні теоретичні поняття теми та перевірити рівень сформованості базових практичних навичок потрібно й учням, які вивчали курс “Основи інформатики. 7 клас”. Особливості побудови посібника 8 класу

Слайд 24

Особливості побудови посібника 8 класу

Слайд 25

Перевірка отриманих розв’язків Есть люди, которые не совершают ошибок. Это те, за кого думают другие Хенрик Ягодзиньский, польський сатирик Створюючи посібники, ми намагалися навчити дитину, як оцінити правильність виконання завдань з різних розділів інформатики. До частини завдань у посібниках наведено систему тестів, за допомогою яких учні та їх батьки зможуть перевірити правильність складених алгоритмів та програм

Слайд 26

Перевірка отриманих розв’язків У посібниках детально описано технологію перевірки створених алгоритмів та програм за допомогою заповнення таблиці виконавця.

Слайд 27

Перевірка отриманих розв’язків У посібнику ми показали учню, як не лише користуватися наведеними у параграфі тестами для перевірки правильності розроблених програм, а й самостійно розробляти систему тестів, а потім з її допомогою перевіряти роботу програми

Слайд 28

Відлагоджуймо програми в середовищі програмування Турбо Паскаль

Слайд 29

Практичні роботи При изучении наук примеры полезнее правил Исаак Ньютон Велику частину навчального часу ми пропонуємо приділити формуванню практичних навичок, тому значний об’єм матеріалу у посібниках представлений у вигляді практичних та експериментально-дослідницьких робіт. Ці роботи учні можуть виконувати як у класі, так і вдома

Слайд 30

Практичні роботи Більшість робіт містить завдання різного рівня складності. Учні, що виказують зацікавленість інформатикою, можуть виконувати завдання творчого рівня, організовуючи власну навчальну та пошукову діяльність.

Слайд 31

Практичні роботи Оскільки досить велику кількість завдань учні можуть виконати різними способами, ми часто пропонуємо учню самостійно обрати оптимальний для нього спосіб виконання завдання, проте у разі потреби він може використати ключі та поради до виконання завдань

Слайд 32

Експериментально-дослідні роботи Виконання експериментально-дослідних робіт, включених до посібників 8 та 9 класів, сприяють свідомому та глибокому засвоєнню матеріалу та формуванню стійких практичних навичок

Слайд 33

Експериментально-дослідні роботи

Слайд 34

Експериментально-дослідні роботи

Слайд 35

Проектні завдання Кожен модуль, який може складатися з 2-3 параграфів курсу, ми пропонуємо завершувати виконанням творчого завдання, виконуваного як окремими учнями, так і в мікрогрупах, на уроках інформатики чи у процесі вивчення інших навчальних предметів.

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Графічний редактор. 7 клас

Слайд 39

Графічний редактор. 7 клас

Слайд 40

Графічний редактор. 7 клас

Слайд 41

Графічний редактор. 7 клас

Слайд 42

Графічний редактор. 7 клас

Слайд 43

Графічний редактор. 7 клас

Слайд 44

Графічний редактор. 7 клас

Слайд 45

Графічний редактор. 7 клас

Слайд 46

Графічний редактор. 7 клас

Слайд 47

Графічний редактор. 7 клас

Слайд 48

Графічний редактор. 7 клас

Слайд 49

Графічний редактор. 8 клас

Слайд 50

Графічний редактор. 8 клас

Слайд 51

Графічний редактор. 8 клас

Слайд 52

Графічний редактор. 8 клас

Слайд 53

Графічний редактор. 8 клас

Слайд 54

Графічний редактор. 8 клас

Слайд 55

Графічний редактор. 8 клас

Слайд 56

Графічний редактор. 8 клас

Слайд 57

Графічний редактор. 8 клас

Слайд 58

Новий розділ “Готуємо та проводимо тестування”

Слайд 59

Слайд 60

Слайд 61

Робочий зошит. 7 клас

Слайд 62

Робочий зошит. 7 клас

Слайд 63

Робочий зошит. 8 клас

Слайд 64

Робочий зошит. 8 клас

Слайд 65

Робочий зошит. 8 клас

Слайд 66

Робочий зошит. 8 клас

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика