X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
конфлікти

Завантажити презентацію

конфлікти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Актуальність соціального гувернера як виду соціальних послуг, його правові гарантії Виконала студентка 31- СП групи Ключ Ельвіра

Слайд 2

План 1. Поняття гувернерства історія виникнення та розвитку гувернерства 2. Особливості діяльності гувернера в різні історичні епохи 3. Професійна підготовка гувернерів 4. Обов’язки гувернера 5. Професійна етика соціального гувернера

Слайд 3

1. Поняття гувернерства історія виникнення та розвитку гувернерства Гувернерство – це універсальна система сімейного виховання, яка покликана допомагати батькам у їхньому спілкуванні і взаємодії з дитиною. Слово «гувернер» походить з французької мови і означає – найманий домашній вихователь дітей. Ця професія має свою багатостолітню історію і існує у всі часи людського існування. Проте в Україні на ХХІ століття стан розвитку гувернерства не можна назвати високим, бо обізнаність людей про нього низька і лише засоби масової інформації, безпосередньо газети і журнали, розповідають про даних спеціалістів.

Слайд 4

 Існують такі напрями роботи гувернера, які формують чітке уявлення про його функції: - робота з дітьми-інвалідами, які потребують спеціальної опіки; - підготовка дитини до школи, індивідуальна робота з обдарованими дітьми або з такими, що відстають від загальної шкільної програми; - робота з дитиною за попередньо встановленим графіком; - виконання ролі батьків-вихователів у дитячих будинках сімейного типу.

Слайд 5

2. Особливості діяльності гувернера в різні історичні епохи За багатовікову історію свого існування гувернерство пройшло кілька етапів розвитку. Як форма індивідуального навчання й виховання дитини воно виникло в епоху середнього палеоліту в системі суспільного виховання дітей та молоді (перший етап). Завершення періоду розпаду первіснообщинного ладу характеризується перетворенням гувернерства на систему індивідуального виховання дитини у сім’ї нерідними батьками- вихователями, які фактично виконували роль гувернерів (другий етап). Паралельно гувернерство продовжує розвиватись як система колективного виховання й навчання. В ролі наставників молоді у цій системі виступають знахарі, чаклуни, старійшини – еліта племені (третій етап).

Слайд 6

Перший гувернер, в обов’язки якого входить винятково формування формування у дитини хороших манер, з’являється у VI столітті до н. е. в афінській заможній родині (четвертий етап). У ІУ-ІІ столітті до н. е. в Афінах знатні сім’ї запрошують учених-філософів для індивідуального навчання й виховання дітей. З Афін ця практика розповсюджується по світу. Висока оплата роботи філософів-наставників перетворює гувернерство на професію, яка дозволяє наставникові на гідному рівні забезпечити себе матеріально (п’ятий етап).

Слайд 7

Офіційно, на державному рівні, гувернерство було вперше узаконене у II столітті до н. е. в Римі. Стародавні римляни розцінювали домашнє навчання й виховання як засіб задоволення потреби суспільства в самобутніх, освічених, нестандартно мислячих особистостях (шостий етап).

Слайд 8

У період середньовіччя, порівнюючи існуючі педагогічні системи, вищі кола суспільства визнають індивідуальне виховання й навчання в родинному середовищі як найбільш ефективне і сприятливе для розвитку дитини. Виконання гувернерських обов’язків у цей період знатними особами свідчило про високий рейтинг гувернерства у суспільстві та про високий суспільний статут гувернерів (сьомий етап).

Слайд 9

Гувернерство перетворюється на органічну складову імперського освітньо-виховного механізму. Приймаються закони, якими передбачений майже абсолютний контроль системи домашнього виховання й навчання. Така всеохоплююча регламентація, мета якої – обернення гувернерства на важіль реалізації державної політики шляхом програмування певним чином домашнього виховання молодого покоління, може розцінюватись як наступний – десятий – період розвитку гувернерства.

Слайд 10

3. Професійна підготовка гувернерів До питань підготовки гувернерів, домашніх наставників в історичному аспекті в Україні і за кордоном звертаються дослідники А. Ганічева, О. Звєрєва, Л. Кобилянська, Є.Сарапулова, Б. Свиридов та ін. Метою нашої статті є розглянути підготовку гувернерів у системі педагогічних закладів різних рівнів акредитації, в післядипломній освіті, а також у агентствах та фірмах. У наш час у кожному місті України існують і продовжують з’являтися нові агентства та фірми, які пропонують послуги гувернерів. Слід зазначити, що певні причини, обумовлені як об’єктивними, так і суб’єктивними умовами нашого життя, призвели до відродження домашньої освіти і створення агентств гувернерів.

Слайд 11

У Києві, наприклад, мають місце агентства “Пелюстки троянди”, “Матіола”, “Афіна” та ін., які надають гувернерські послуги і здійснюють навчання кандидатів на ці посади. У цьому агентстві пропонують свої послуги кваліфіковані няні для малюків, гувернантки-педагоги, репетитори, психологи та логопеди. У залежності від віку дитини та побажань батьків домашні педагогічні працівники беруть на себе усі клопотання щодо підготовки вихованців та ін.

Слайд 12

В останні роки до підготовки гувернерів частково приєднались педагогічні коледжі та вузи. В багатьох з них здійснюється підготовка соціальних педагогів, у яких викладається дисципліна "Методика роботи гувернера". Студенти матимуть право, забажанням, працювати гувернерами. З 1998-99 навчального року ведедеться підготовка гувернанток в Уманському державні педагогічному університеті імені Павла Тичини (Черкаська область). Назва спеціальності "Організатор дошкільного виховання, вчитель початкових класів, гувернер".

Слайд 13

4. Обов’язки гувернера Гувернер: 1. Забезпечує догляд, оздоровлення, режимні процеси, вивчення і всебічний розвиток особистості дитини, її здібностей. 2. Задовольняє інтелектуальні та емоційні потреби дитини, готує її до виконання необхідних соціальних ролей (зокрема, до навчання у школі), в разі потреби - захищає її життя, честь і гідність, використовуючи ефективні методи, засоби і форми роботи. 3. Виховує у дитини повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Слайд 14

4. Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. 5. Безпосередньо працює з батьками, надає їм консультаційну допомогу з питань навчання, виховання, розвитку їхньої дитини. 6. Раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці.

Слайд 15

5. Професійна етика соціального гувернера Етика соціального працівника грунтується на загальнолюдській моралі, загальному громадянському законодавстві та загальних етичних нормах наукової праці і наукового спілкування. Етичні норми встановлюють загальні правила поведінки соціальних працівників. Потреби практики визначають мету тієї чи іншої професії і вимагають від працівників відповідного профілю необхідної кваліфікації (професіоналізму, компетенції), з одного боку, її етичної підготовки, яка передбачає теоретичне освоєння норм і принципів моралі для застосування їх у професійній практиці, – з іншого.

Слайд 16

Отже, в Україні гувернерество відроджується в найрізноманітніших формах і потребує фахівців, які б були готові до роботи з дітьми і підлітками. За підготовку гувернерів, домашніх наставників взялися приватні організації, громадські фонди і вищі навчальні заклади. Підготовка відбувається відповідно до розроблених програм, написаних посібників, а також використання гнучких технологій, моделювання освітнього процесу підготовки гувернерів з урахуванням ціннісних орієнтирів сім’ї, специфіки сімейного життя і національних традицій.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика