X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кодування iнформацiї

Завантажити презентацію

Кодування iнформацiї

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Техніка безпеки. Інформація та інформаційні процеси Заняття 4 Кодування інформації

Слайд 2

Кодування інформації Щоб передати інформацію, її необхідно закодувати відповідно до природи каналу передачі. Наприклад, розмова по телефону (звукові сигнали) автоматично кодується в електричні сигнали, щоб вони могли по мережі дійти до співрозмовника і там перетворитися у звукові сигнали. Джерело -> Кодування -> Канал передачі -> Декодування -> Приймач Exit

Слайд 3

Поняття кодування та коду Кодування - це перетворення інформації без зміни її змісту в інший вигляд за допомогою певного коду. Код - це набір правил перетворення для кодування. Прикладом учнівського кодування є такий прийом: виписується алфавіт і всі букви нумеруються за порядком – створюється кодова таблиця. Далі при створенні записки замість букв записуються номери. Одержувач такої записки повинен користуватися цією ж кодовою таблицею, щоб розшифрувати і прочитати повідомлення. Exit

Слайд 4

Кодування інформації у комп’ютері У комп'ютері носіями інформації є електричні або магнітні сигнали, які можуть мати лише два значення: 0 - вимкнуто (нема струму, розмагнічено) або 1 - увімкнуто (є струм, намагнічено). Демонстрація перемикача сигналу. Якщо клікнути лівою кнопкою миші у верхньому квадратику, то там з’явиться прапорець, а під ним цифра 1, що свідчитиме про наявність сигналу. Наступне клацання знімить прапорець, а унизу з’явиться цифра 0, що свідчитиме про відсутність сигналу. Exit

Слайд 5

Кодування інформації у комп’ютері За допомогою 0 і 1 кодують будь-яку інформацію, яку обробляє комп'ютер. Якщо застосувати згаданий раніше метод, то цифр 0 і 1 вистачить на позначення лише двох інформаційних одиниць, наприклад символів. Можна застосувати кодування комбінацією із кількох 0 і 1. Якщо взяти по два знаки це дозволить кодувати вже 4 інформаційні одиниці (00, 01, 10, 11). Введемо наступні позначення: 0 – М 1 – А Тоді код 0101 можна читати як МАМА Введемо наступні позначення: 00 – К 01 – Л 10 – О 11 – Я Тоді 00 10 01 11 можна читати як КОЛЯ, а 10 01 11 – як ОЛЯ Exit

Слайд 6

Кодування інформації у комп’ютері Число комбінацій залежить від того, скількох значний код: однозначний – 2 (21) двозначний – 4 (22) тризначний – 8 (23) чотиризначний – 16 (24) п'ятизначний – 32 (25) шестизначний – 64 (26) семизначний – 128 (27) восьмизначний – 256 (28) Для кодування інформації в комп'ютерах використовується восьмизначний двійковий код. Такої кількості символів вистачає для відображення літер, цифр, розділових, а також графічних елементів. Малюнки і звуки зображуються тими ж комбінаціями, але перед ними стоїть спеціальний знак, який вказує на характер інформації. Для більшої зрозумілості розглянемо приклади кодування. Наприклад, кирилична буква А має двійковий код 10000000, а буква М – код 10001100. Тоді слово МАМА в комп'ютері матиме представлення 10001100 10000000 10001100 10000000 Exit

Слайд 7

Кодова таблиця символів Усі символи, які використовує комп'ютер, заносяться в таблицю і нумеруються десятковими числами, які перетворюються у двійковий код із 8 знаків 0 і 1 - виходить кодова таблиця символів. Наприклад, в комп'ютерах застосовується восьмизначний код ASCII, розрахований на 256 символів. Для кожного символу - це послідовність з 8-ми цифр 0 і 1, яка визначає певний символ. Exit

Слайд 8

Кодування байтами У комп'ютер заноситься та обробляється текстова інформація, цілі і дійсні числа, графічні побудови, малюнки і музика. І всі вони представлені у вигляді комбінацій із восьми «0» і «1» - байтами. Яка б інформація в комп'ютері не була (голос диктора або його зображення), вона завжди кодується байтами. 10001100 10000000 10001100 10000000 1-й байт 2-й байт 3-й байт 4-й байт Exit

Слайд 9

Текст у пам’яті комп’ютера Визначимо головну відмінність між книгою і занесеним в комп'ютер текстом. Вона полягає в тому, що коли ми відкриваємо книгу, то бачимо зображення символів, сформованих дрібними крихтами друкарської фарби. А якщо ж «відкриємо» пам'ять комп'ютера, то «побачимо» коди літер, складених із 0 і 1. Звичайний текст зображується в комп'ютері послідовністю кодів. Тобто замість кожної літери тексту зберігається її код за кодовою таблицею. І тільки при виведенні літер у зовнішнє середовище (на папір або екран монітора) проводиться формування звичних зорових образів літер. Exit

Слайд 10

Двобайтне кодування (UNICODE) В сучасних програмах розповсюджене кодування символів 16-бітним кодом (2 байти) UNICODE з номерами від 0 до 65535, що практично вміщує алфавіти всіх народів світу. Exit

Слайд 11

Вимірювання об'єму інформації Інформація відображається символами (байтами), і її об'єм вимірюється кількістю байт у повідомленні. Наприклад, текст «Данило грає у футбол» має 20 байтів, і це можна порахувати. Об'єм інформації вимірюється кількістю байт у повідомленні (текстовому, графічному тощо). В тексті розділові знаки і «пропуски» - теж символи. Нехай на аркуші 56 рядків по 64 символи у рядку. Такий аркуш буде мати 56x64 = 3584 байт інформації. Exit

Слайд 12

Вимірювання великих об’ємів інформації Для вимірювання великих об'ємів інформації використовують кіло-, мега-, гігабайти. В інформатиці, обчислювальній техніці префікси кіло-, мега- і гіга- мають дещо інший зміст, ніж в інших науках. 1 КБ(кілобайт) = 210 байт = 1024 байт 1 МБ(мегабайт) = 210 КБ = 1024 КБ 1 ГБ(гігабайт) = 210 МБ = 1024 МБ Якщо є необхідність приблизно підрахувати об'єм інформації цілої книжки, треба кількість символів на одній сторінці помножити на кількість сторінок. Нехай книжка має 256 сторінок по 3584 байти на сторінці. Об'єм інформації такої книги: 3584x256= 917504 байт = 896 кілобайт = 0,875 мегабайта. Exit

Слайд 13

Питання для самоконтролю: 1 Як відбувається кодування-декодування при телефонній розмові? 2 Які етапи проходить інформація від джерела до приймача ? 3 Як можна найпростіше закодувати інформацію? 4 Яким чином кодується інформація в комп'ютері? 5 Чому в комп'ютері використовується саме двійковий код? 6 У чому відмінність запису тексту в книзі і комп'ютері? 7 Яким чином зберігаються літери тексту в комп'ютері? 8 Як побудована кодова таблиця символів ASCII? 9 Яке слово закодовано кодом ASCII: 145 128 139 142? 10 Яке слово закодовано двійковим кодом: 10001010 10001110 10000100? 11 Якими одиницями вимірюється об'єм інформації? 12 Скільки байт має кілобайт ? 13 Скільки кілобайт має мегабайт? 14 Скільки байт має мегабайт? 15 Як порахувати об'єм інформації на сторінці? У всій книзі? Exit

Слайд 14

Вправа 1-4. «Алфавітно-цифрова група клавіш» 1). Завантажити тренажер клавіатури KEY. 2) Відпрацювати у режимі «Школяр» до кінцевого результату, записати його в таблицю. 3) Повідомити вчителя про результат. Завершити роботу з програмою KEY. Exit

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика