X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Дія електричного струму на тіло людини

Завантажити презентацію

Дія електричного струму на тіло людини

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інтегрований урок з фізики і біології в 10 – Б класі Пологівської зош I-III cт. №4. Тема «Закони постійного струму». 1. Умови винекнення і існування постійного струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідника. Електричні кола. Послідовні і паралельні з’єднання провідників. Вплив електричного струму на организм людини. Робота і потужність струму. Электрорушійна сила (ЭРС). Приролні та штучні джерела електрорушійної сили, струм у природі. Закон Ома для повного кола.

Слайд 2

ТЕМА. ВПЛИВ СТРУМУ НА ОРГАНИЗМ ЛЮДИНИ. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬСТРУМУ. Епіграф: «Человек страшится только того, чего не знает, знанием побеждается всякий страх». В.Г.Белинський.

Слайд 3

Чи знаєте ви? 1. Що називають електричним струмом? 2. Які умови необхідні для існування електричного струму? 3. По яким признакам можна судити про наявність електричного струму?

Слайд 4

Чи знаєте ви? 4. Які величини характеризують електричний струм? 5. Що називають силою струму? 6. Що прийнято за одиницю сили струму? 7. Від чого залежить сила струму? Яким законом визначається? 8. Яким приладом вимірюють силу струму?

Слайд 5

Заповни таблицю № п/п Назва величини Позначення Формула Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму 2. 3. 4. 5.

Слайд 6

№ п/п Назва величини Позна чення Формула Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму І І=q/t 1 A Ампер- метр 2. 3. 4. 5.

Слайд 7

Чи знаєте ви? 9. Що називають напругою? 10. В яких одиницях вимірюється напруга? 11. Коли напруга дорівнює 1 В? 12. Яка напруга у нас в мережі? 13. Що це означає? 14. Яким приладом вимірюють напругу?

Слайд 8

№ п/п Назва величини Позначення Форму ла Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму І І=q/t 1 A Ампер- метр 2. Напруга U U=A/q 1 В Вольт- метр 3. 4. 5.

Слайд 9

Чи знаєте ви? 15. Що називають опором? Чім він обумовлений? 16. Від чого залежить опір? Як саме? 17. Що називають питомим опором? 18. Яким приладом вимірюють опір?

Слайд 10

№ п/п Назва величини Позначення Форму ла Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму І І=q/t 1 A Ампер- метр 2. Напруга U U=A/q 1 В Вольт- метр 3. Опір R R=U/I R=pl/S 1 Ом Омметр 4. 5.

Слайд 11

Чи знаєте ви? 17. Чи усі речовини пропускают електричний струм? На які категорії їх можна поділити? Чім вони відрізняються друг від друга?

Слайд 12

Чи знаєте ви ? 18. Чи є провідниками метали? Чому? Звідкіль у металлах вільні електрони? 19. До якої категорії відноситься тіло людини?

Слайд 13

Чи знаєте ви? Чи впливає електричний струм на организм людини і, якщо впливає, то як? Чи справляє електричний струм біологічну дію на живі організми? Розібратися в цьому нам допоможе вчитель біології … .

Слайд 14

Біологія – наука про живу природу.

Слайд 15

Вплив електричного струму на организм людини. Електричний струм, проходячи cкрізь тіло людини, може чинити дії: 1) біологічну; 2) теплову; 3) механичну; 4) хімічну. 1) Біологична дія - електричний струм подразнює і збуджує живі тканини организму; 2)теплова дія – викликає опіки тіла; 3)механична дія – приводить к розриву тканин; 4)хімічна дія – приводить к електролізу крову.

Слайд 16

Це небезпечно для життя! Небезпека ураження електричним струмом збільшується тим, що: 1) струм не має зовнішних ознак, і людина без спеціальних приладів не може передчасно виявити загрозуючу йому небезпеку; 2) Дія струму на людину в більшості випадків приводить до серйозних порушень найбільш важливих життедіяльних систем (центральної нервової, серцево-судинної і дихальної), що збільшує тяжкість ураження; 3) електричний струм здатний викликати інтенсивні судоми м’язів, які приводять до не відпускаючого еффекту, при якому людина самостійно не може висвободитися від дії струму; 4) дія струму викликає у людини різьку реакцію отдергіванія, а в ряді випадків і втрату свідомості, що при роботі на висоті може привести до травмування в наслідок падіння.

Слайд 17

Увага!!! Змінний струм ( 50 Гц ) Постійний струм Поріг відчутності 1,1 мА 6 мА Невідпускаючий струм (виникають непереборні судомі скорочення м’язів) 15мА 50-80 мА Фібріляційний струм (може викликати зупинку серця) 50мА-5 А 300мА-5 А

Слайд 18

Як же запобігти ураження струмом? Виконуйте правила охорони праці і жіттедіяльності!

Слайд 19

Енергія – що це? Електричний струм володіє енергією.

Слайд 20

Як же знайти цю роботу? Енергія – це здатність тіла виконувати роботу. Якщо електричний струм володіє енергією, то він здатний виконувати роботу.

Слайд 21

№ п/п Назва величини Позначення Форму ла Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму І І=q/t 1 A Ампер- метр 2. Напруга U U=A/q 1 В Вольт- метр 3. Опір R R=U/I R=pl/S 1 Ом Омметр 4. 5.

Слайд 22

Як же знайти роботу струму? U=A/q A=U q (1) Відомо , що I=q/t , находимо q=It, подставивши в (1) A=UIt (2), Одиниця роботы: 1 Дж=1 ВAс,

Слайд 23

Приставки и множники Приставка Позначення Множники гіга Г 109 мега М 106 кіло к 103 гекто г 102 санті с 10-2 мілі м 10-3 мікро мк 10-6 нано н 10-9 піко п 10-12

Слайд 24

№ п/п Назва величини Позначення Форму ла Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму І І=q/t 1 A Ампер- метр 2. Напруга U U=A/q 1 В Вольт- метр 3. Опір R R=U/I R=pl/S 1 Ом Омметр 4. Робота A A=UIt 1 Дж Електро лічиль ник 5.

Слайд 25

Формули роботи струму. U=A/q A=qU (1) відомо, що I=q/t , находимо q=It A=UIt (2), Одиниця роботы: 1 Дж=1 ВAс, Враховуя закон Ома I=U/R, підставляемо в формулу (2), маємо A=UtU/R , спрощуємо : A = U2t / R (3)

Слайд 26

Формулы работы тока. A=UIt (2), A=U2t/R (3) з закону Ома I =U/R знаходимо U U=IR, підставив в формулу (2) , маємо A=IRIt Спрощуємо: A=I2Rt (4)

Слайд 27

Як же знайти потужність? Чи однакову роботу виконує струм за один і той же час в лампочці лихтаріка і прожекторі для освітлення территорії мехзагону найближчої агрофірми? Де швидче виконується робота? Швидкість виконання роботи характерізують потужністю. Що показує потужність? Потужність показує, яку роботу виконує струм за одиницю часу;

Слайд 28

Формули потужності : Пусть за час t виконуеться робота А. Як знайти роботу, яку виконує струм за одиницю часу ? роботу А поділити на час t : Р = A/t (5) Одиниця потужності: 1 Вт = 1 Дж/с Але нам відомо, що A=U I t Підставимо в формулу для потужності (5) P = U I t /t, спрощуємо P= U I (6), Одиниця потужності: 1 Вт = 1 В А

Слайд 29

Приставки і множники Приставка Позначення Множники гига Г 109 мега М 106 кило к 103 гекто г 102 санти с 10-2 мили м 10-3 микро мк 10-6 нано н 10-9 пико п 10-12

Слайд 30

№ п/п Назва величини Позначення Форму ла Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму І І=q/t 1 A Ампер- метр 2. Напруга U U=A/q 1 В Вольт- метр 3. Опір R R=U/I R=pl/S 1 Ом Омметр 4. Робота A A=UIt 1 Дж Електролічильник 5. Потуж- ність

Слайд 31

№ п/п Назва величини Позначення Форму ла Одиниця виміру Прилад 1. Сила струму І І=q/t 1 A Ампер- метр 2. Напруга U U=A/q 1 В Вольт- метр 3. Опір R R=U/I R=pl/S 1 Ом Омметр 4. Робота A A=UIt 1 Дж Електролічиль ник 5. Потужн ість P P=UI 1 Вт Ватт- метр

Слайд 32

Позасистемні одиниці роботи, які часто застосовуються на практиці. P =A/t A=P t (7) 1 Дж = 1 Вт * с 1 кВт * год = 103 Вт * 3600 с = 3,6 * 106 Дж 1 МВт *год = 106 Вт * 3600 с = 3,6 * 109 Дж

Слайд 33

Теплова дія струму. Що відбувається з провідником, по якому йде електричний струм? Чому провідник нагрівається? Яка дія струму при цьому спостерігається? Що при цьому виділяється? Кто відкрив закон, який дозволяє визначити цю кількість теплоти? Як називається цей закон?

Слайд 34

Закон Джоуля-Ленца Кількість теплоти, яка виділяється в проводнику при проходженні в ньому струму, пропорційно квадрату силі струму, опору провідника та часу проходження струму. Q=I2Rt

Слайд 35

Закон Джоуля - Ленца Q =I2 R t Одиниця кількості теплоти: [ Q ] = 1 A2 Ом с = = 1 A2 c B/A= = 1 B A c = = 1 Дж

Слайд 36

Основні формули. Формули роботи: A =q U A = U I t A = I2 R t A = U2 t / R A = P t Формули потужності: P = A / t P = U I Формула кількості теплоти: Q = I2 R t

Слайд 37

Завдання першої групи. Дослідити залежність кількості теплоти, яка виділяється електричним струмом в інкубаторах від сили струму і напруги.

Слайд 38

Завдання другої групи. Дослідити залежність кількості теплоти, яка виділяється електричним струмом в обогревателях для теплиць, від сили струму і опору.

Слайд 39

Завдання третьої групи. Як виміряти кількість теплоти, яка виділиться в електрогрілці за 5 хвилин ?

Слайд 40

Завдання четвертої групи. Як виміряти потужність електричного струму в лампі розжарювання для освітлення свіноферми и обчислити роботу струму за 3 хвилини?

Слайд 41

Шпаргалочка! A = U I t A = U2t/R A = I2 R t P = A / t P = U I A = q U Q =I2 R t ДОПОМОГА ДРУГА! A = Pt

Слайд 42

Подумай! Для освітлення операційної використовують три лампи розжарення. Обчислити роботу струму за 20 секунд. Розв’язування: P = A/t ; A = P t; (значення потужності взяти на цоколі лампи). А1 = 100Вт * 20 с = 2000Дж = = 2 кДж А = 3 А1 = 3 * 2 кДж = 6 кДж

Слайд 43

Выбери позицію і захисти ії. Ребята! Вот уже на протязі декількох уроків ми вивчаемо фізичне явище - електричний струм. Як ви гадаєте, в цьому явищі більше користі чи шкоди? У вас на партах знаходяться карточки зеленого і червоного кольору. При виборі відповіді : «корисне» - піднимить зелену карточку, «шкідливе» - червону карточку.

Слайд 44

Підводимо підсумки уроку. Вопрос на засыпку: Чи пригодяться вам в житті знання, одержані на інтегрованному уроці по фізике і біології? Давайте ще раз впевнемося в цьому.

Слайд 45

Біологія – наука про живу природу. Біологія – це наука про що?

Слайд 46

Що вивчає біологія?

Слайд 47

Біологія – наука про живу природу.

Слайд 48

Біологія – наука про живу природу.

Слайд 49

Біологія – наука про живу природу.

Слайд 50

Люди яких професій працюють в сільскому господарстві?

Слайд 51

РОСЛИННИЦТВО.

Слайд 52

Професії в рослинництві

Слайд 53

Професії в рослинництві.

Слайд 54

Тваринництво.

Слайд 55

Професії в тваринництві

Слайд 56

Фізика на службі сільского господарства. Зерноочисні агрегати; Зерносушильні комплекси; Електротранспортери; Сінажні вежи; Електродоїльні апарати; Електросепаратори; Електрообогрівачи теплиць; Інкубатори для розведення птиці; Електронасоси; Електродвигуни; Кормозапарники: Кормораздатчики; Комп’ютерне управління сільгозптехникою и т.д.

Слайд 57

Медицина.

Слайд 58

Професії в медицині.

Слайд 59

Фізика на охороні здоров’я. Методи диагностики і лікування багатьох захворювань: Електрофорез; Радіотерапія; Ультрафіолетове опромінення; Рентгенівське обстеження; Ультразвукове обстеження; Генератори струмів високої частоти; УВЧ; Тепловізори; Измерители біопотенциалів (електромагнитні томографії) серця і головного мозку; Комп’ютерна діагностика (комп’ютерна томографія); Лазер-скальпель; Апарати штучного дихання, серця, печінки, почок; Датчики на напівпровідниках для виміру тиску в порожнинах внутрішніх органів, регистрації температури і кислотності шлунково-кишечного тракту і т.д.

Слайд 60

ЕВРИКА ! ! ! СТРАХ!!! ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ – ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!!!

Слайд 61

Як ви гадаете? Чи був прав В.Г. Белинський, стверджуючи: «Человек страшится только того, чего не знает, знанием побеждается всякий страх»?

Слайд 62

На дом: Параграф 33, 34 вивчити; Повторити параграфи 27 -32 (поняття, закони, формули); Пояснити наслідки досліду і відповісти : Які явища ви спостерігали? Чи будете ви зустрічатися з ними в своїй майбутньої професії?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика