X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Закони Ньютона. Гравітаційна взаємодія

Завантажити презентацію

Закони Ньютона. Гравітаційна взаємодія

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема уроку: Розв’язування задач по темі “Закони Ньютона. Гравітаційна взаємодія”

Слайд 2

План уроку 1. Актуалізація опорних знань (мозковий штурм- повторення ключових законів та формул вивченої теми). 2. Повторення матеріалу (фізичний диктант-завдання початкового та середнього рівня) 3. Розв’язування задач різних категорій (груповий метод): закони Ньютона; вага тіла; закон всесвітнього тяжіння; рух тіла під дією сили тяжіння 4. Підбиття підсумків уроку. Виставлення оцінок 5. Домашнє завдання.

Слайд 3

Ісаак Ньютон Три шляхи ведуть до знань: шлях наслідування - найлегший, шлях роздумів – найскладніший і шлях дослідження – найцікавіший.

Слайд 4

Слайд 5

6 3 ВКУСИ ЯБЛУКО НЬЮТОНА 1 2 4 5 7 8 9 10 10

Слайд 6

Запитання: Сформулюйте І закон Ньютона Правильна відповідь:

Слайд 7

Перший закон Ньютона Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою чи прямолінійно та рівномірно рухається, якщо на нього не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована

Слайд 8

Запитання: Сформулюйте ІІ закон Ньютона Правильна відповідь:

Слайд 9

Другий закон Ньютона Прискорення тіла прямо пропорційне рівнодійній усіх сил, які діють на тіло та обернено пропорційне масі тіла і напрямлене в напрямку дії рівнодійної

Слайд 10

Запитання: Сформулюйте ІІІ закон Ньютона Правильна відповідь:

Слайд 11

Третій закон Ньютона Сили з якою взаємодіють два тіла є силами однієї природи, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем та протилежно напрямлені

Слайд 12

Запитання: За яких умов виконуються закони Ньютона? Правильна відповідь:

Слайд 13

Закони Ньютона виконуються лише в інерціальних системи відліку(ІСВ) ІСВ-системи відліку відносно яких тіло перебуває в стані спокою або прямолінійного рівномірного руху

Слайд 14

Запитання: Сформулюйте закон всесвітнього тяжіння. Запишіть формулу закону. Правильна відповідь:

Слайд 15

Закон всесвітнього тяжіння Дві матеріальні точки притягуються одна до одної з силою, що прямо пропорційна добутку маси цих тіл та обернено пропорційній квадрату відстані між ними

Слайд 16

Запитання: Яку силу називають силою тяжіння. Запишіть формулу. Правильна відповідь:

Слайд 17

Сила тяжіння Сила гравітації, що діє між Землею та тілом.

Слайд 18

Запитання: Що називають вагою тіла? Правильна відповідь:

Слайд 19

Вага Сила з якою тіло діє на горизонтальну опору чи вертикальний підвіс

Слайд 20

Запитання: Що називають станом невагомості? Правильна відповідь:

Слайд 21

Невагомість Рух тіла під дією тільки однієї сили - сили тяжіння

Слайд 22

Запитання: Якими формулами описується рух тіла кинутого під кутом до горизонту? Правильна відповідь:

Слайд 23

Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту Цей рух можна розглядати як рівномірний по осі ОХ з сталою швидкістю та рівносповільнений (рівноприскорений) по осі ОУ з прискоренням -9,8м/с2 (9,8м/с2) vx=v0cos vy=v0sin - gt x= v0cos t y= v0sin t - gt2/2 + +

Слайд 24

Запитання: Як обчислюється І космічна швидкість ? Правильна відповідь:

Слайд 25

Перша космічна швидкість Швидкість, яку необхідно надати тілу, щоб воно стало штучним супутником планети VІ=7,9 км/с

Слайд 26

Чи справді Ньютону впало на голову яблуко???

Слайд 27

Фрагмент відомої яблуні Ісаака Ньютона вирушить у космос Фрагмент стовбура відомої яблуні, що належала британському математикові Ісааку Ньютону, відправлять на навколоземну орбіту на борту американського човника. Це та сама яблуня, з якої впало яблуко, що спонукало Ньютона замислитися про природу сили тяжіння і гравітації.

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Чи є СВ інерціальною? Чому?

Слайд 31

Переведіть у СІ 20 мг 53 кН Переведіть у СІ 4,8 т 45 мН

Слайд 32

a) x=5-2t б) x=10+2t-t2 в) vx=25t г) vx=-20 У яких випадках рівнодійна сил, прикладених до тіла дорівнює нулю. Чому?

Слайд 33

Дано: x= -t + t2 F=40Н m-? Дано: x=5t+2t2 m=10кг F-?

Слайд 34

Слайд 35

Як зміниться сила гравітаційного притягання між двома тілами, якщо відстань між ними збільшити в 3 рази? Як зміниться сила гравітаційного притягання між двома тілами, якщо відстань між ними зменшити в 2 рази?

Слайд 36

Слайд 37

Ні, оскільки тіло відліку рухається прискорено Так, оскільки тіло відліку перебуває у стані спокою Оцінюється в 1 бал

Слайд 38

20мг= 0,00002кг =20·10-6 кг 53 кН = =53000Н= =53·103Н 4,8 т =4800кг =4,8·103кг 45 мН= =0,045Н= =45·10-3Н Оцінюється в 1 бал

Слайд 39

a) x=5-2t б) x=10+2t-t2 в) vx=25t г) vx=-20 Рівнодійна сил, прикладених до тіла дорівнює нулю тоді, коли тіло рухається рівномірно і прямолінійно, або перебуває у стані спокою. Оцінюється в 2 бали

Слайд 40

F=40Н m=20кг Оцінюється в 2 бали

Слайд 41

Закон Всесвітнього тяжіння r2=3r1 F1=9F2 Зменшиться у 9 разів r2=1/2r1 F1=1/4F2 Збільшиться у 4 рази Оцінюється в 3 бали

Слайд 42

Оцінюється в 3 бали

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Задача з категорії “Рух тіла під дією сили тяжіння (тіло кинуте під кутом до горизонту) Потрібно влучити м’ячем у баскетбольне кільце. Провести віртуальний експеримент у програмі “Жива фізика”, підібравши значення початкової швидкості та напрям кидка. Відомо, що баскетбольне кільце знаходиться на висоті 2,5 м, та на відстані 4 м від учня. Початкова висота м’яча 2 м. Визначити тривалість кидка та максимальну висоту польоту м’яча.

Слайд 46

Задача з категорії “Вага тіла” Пілот тисне на сидіння крісла літака в нижній точці петлі Несторова із силою 7056 Н. Маса пілота 80 кг, радіус петлі 250 м. Визначити швидкість літака.

Слайд 47

Експериментальна задача з категорії “Закони Ньютона” Невеличка кулька обертається в горизонтальній площині на нитці. Який кут утворює нитка з вертикаллю? Експериментально визначити довжину нитки та частоту обертання.

Слайд 48

Задача з категорії “Закон всесвітнього тяжіння” Період обертання космічної станції навколо Землі на висоті 200 км над її поверхнею 90 хв. Яка середня густина речовини Землі?

Слайд 49

Підготуватися до контрольної роботи

Слайд 50

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика