X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Основи біореології та біомеханіки

Завантажити презентацію

Основи біореології та біомеханіки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Основи біореології та біомеханіки

Слайд 2

План лекції: Ньютонівські та неньютонівські рідини Рівняння Бернуллі Гідравлічний опір Швидкість пульсової хвилі Біомеханіка Опорно-рухова система людини Механічні властивості біологічних тканин

Слайд 3

Реологія – наука, що вивчає плинність і деформацію речовини. Біореологія вивчає плинність біологічних середовищ. Гемореологія вивчає реологію крові.

Слайд 4

Рідина між двома паралельними пластинами

Слайд 5

Рідини Ньютонівські Неньютонівські

Слайд 6

Формула Ньютона

Слайд 7

Рівняння Кесона

Слайд 8

1 – в’язкість ньютонівської рідини; 2 – в’язкість неньютонівської рідини (крові).

Слайд 9

Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) Відстань, на яку зміщуються еритроцити протягом години називають швидкістю осідання еритроцитів (ШОЕ). У нормі ШОЕ коливається: для жінок в межах 7-12 мм/год, для чоловіків 3-9 мм/год

Слайд 10

Крива плинності графік залежності напруги від швидкості зсуву

Слайд 11

Формула Пуазейля

Слайд 12

Гідравлічний опір

Слайд 13

Рівняння Бернуллі

Слайд 14

Слайд 15

Рівняння неперервності Швидкість потоку крові у судині з змінним перерізом обернено пропорційна площі цього перерізу

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Електрична модель серцево – судинної системи

Слайд 19

Робота серця

Слайд 20

Швидкість пульсової хвилі в артеріях Е- модуль потужності стінки судини, r- внутрішній радіус, h- товщина стінки судини, - густина крові, к- коефіцієнт пропорційності.

Слайд 21

Прилад для вимірювання кровяного тиску

Слайд 22

Біомеханіка розділ біофізики, у якому розглядаються механічні властивості живих тканин і органів, також механічні явища, які відбуваються як з цілим організмом, так із його окремими органами.

Слайд 23

Опорно-рухова система людини Опорно-рухова система людини, що складається із з’єднаних між собою кісток скелета і м’язів, являє собою з точки зору біомеханіки сукупність важелів, що підтримують людину у стані рівноваги.

Слайд 24

Важіль тверде тіло (як правило стержень), що має нерухому вісь обертання, до якої прикладені сили, які створюють моменти відносно цієї осі.

Слайд 25

Види важелів

Слайд 26

Види важелів

Слайд 27

Види важелів

Слайд 28

Слайд 29

Механічні властивості біологічних тканин Як фізичний об’єкт біологічна тканина - композитний матеріал, механічні властивості якого відрізняються від механічних властивостей кожного компонента, взятого зокрема.

Слайд 30

Деформація - зміна форми або об’єму тіла під дією прикладених до нього сил.

Слайд 31

Деформація

Слайд 32

Види деформації Пружна деформація - після припинення дії сил тіло відновлює свою форму і об’єм. Пластична деформація - після припинення дії сил тіло залишається в деформованому стані.

Слайд 33

Одномірні (лінійні) деформації розтягу або стиску Сили пружності напрямлені вздовж лінії дії деформуючої сили. Сили пружності, які діють на тіло з боку опори або підвісу називаються силою реакції опори або силою натягу підвісу.

Слайд 34

Закон Гука для розтягу (або стиску): сила пружності пропорційна вектору видовження (стиску) і протилежна йому за напрямом: де k-коефіцієнт пружності (жорсткості), який визначається силою пружності, що виникає при одиничній деформації даного тіла.

Слайд 35

Деформація розтягу

Слайд 36

Деформацію розтягу характеризують: абсолютним видовженням, відносним видовженням механічною напругою де l,l0- кінцева і початкова довжини стержня, F – сила пружності, S – площа поперечного перерізу стержня.

Слайд 37

Графік залежності напруги від відносного видовження називають діаграмою розтягу

Слайд 38

Для малих деформацій напруга прямо пропорційна відносному видовженню : .

Слайд 39

Діаграма розтягу В σ

Слайд 40

Максимальна напруга , при якій ще справджується закон Гука, називається границею пропорційності. Максимальну напругу , за якої ще не виникають помітні залишкові деформації (не більше 0,1%), називають границею пружності.

Слайд 41

Кісткова тканина. Основними матеріалами кісткової тканини є гідроксіланатит 3Са3(РО)2 Са(ОН)2 і колаген.

Слайд 42

Діаграма розтягу кісткової тканини Модуль Юнга кісткової тканини Е=10ГПа, межа міцності =100МПа.

Слайд 43

Шкіра складається з волокон колагену та еластину розташованих в основній матриці

Слайд 44

М’язи До їх складу входить сполучна тканина, що складається з волокон колагену та еластину.

Слайд 45

Діаграма розтягу мязів

Слайд 46

Моделлю в’язкого тіла може служити поршень з отворами, що рухається в циліндрі з в’язкою рідиною Напруга і швидкість в’язкої деформації пов’язані рівнянням де - коефіцієнт в’язкості.

Слайд 47

Модель Максвела Залежність деформації від часу Механічні властивості гладких м’язів описує модель Максвела.

Слайд 48

Модель Кельвіна-Фойхта Залежність деформації від часу

Слайд 49

Судинна тканина Механічні властивості судин визначаються головним чином властивостями гладких м’язевих волокон, еластину і колагену. Стінки судин неоднорідні за своєю будовою, відрізняються анізотропними механічними властивостями. При зростанні тиску жорсткість судин або їх тонус різко зростає.

Слайд 50

Механічна напруга стінки судин визначається рівнянням Ламе де р – тиск крові зсередини на стінку судини r- радіус внутрішньої частини судини h- товщина судини Зв’язок між тиском, радіусом і модулем пружності

Слайд 51

Діаграма розтягу аорти під впливом трансмурального тиску

Слайд 52

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика