X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Конкурс ерудитів Найрозумніший

Завантажити презентацію

Конкурс ерудитів Найрозумніший

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Конкурс ерудитів Найрозумніший

Слайд 2

Перший етап:

Слайд 3

1.Який з хімічних елементів за нормальних умов світиться в темряві? А) Магній Б) Фосфор В) Сірка Б

Слайд 4

2.Орбіта якої планети розташована поблизу земної? А) Меркурія Б) Венери В) Плутона Б

Слайд 5

3.Яке з цих чисел є найбільшим спільним дільником для чисел 24 і 16? А) 4 Б) 8 В) 12 Б

Слайд 6

4.Який прилад використовують для вимірювання швидкості? А) Термометр Б) Вольтметр В) Спідометр В

Слайд 7

5.У яких одиницях вимірюється об′єм ? А) Літри Б) Метри В) Кілограми А

Слайд 8

6.Яке з навединих слів позначає речовину? А) Лінійка Б) Свинець В) Мензурка Б

Слайд 9

7.Яке з наведених понять є фізичною величиною? А) Маса Б) Інерція В) Блискавка А

Слайд 10

8.Хто із вказаних науковців винайшов радіо? А) Г. Галілей Б) І. Курчатов В) О. Попов В

Слайд 11

9.Яка з наведених одиниць маси є найбільшою? А) Кілограм Б) Тонна В) Центнер Б

Слайд 12

10. Яка з наведених речовин за нормальних умов має найбільшу густину? А) Алюміній Б) Вода В) Бензин А

Слайд 13

11.Назвіть найбільшу одиницю вимірювання часу А) Століття Б) Рік В) Година А

Слайд 14

12.Який із наведених префіксів є найбільшим позначенням ? А) Мега- Б) Тера- В) Гекто- Б

Слайд 15

13. Назвіть одиницю ваги тіла А) Тонна Б) Кілограм В) Нютон В

Слайд 16

14.Яке з указаних слів не позначає явища? А) Дощ Б) Дифузія В) Крапля води В

Слайд 17

15.Яку частину від кПа складає Па? А) Тисячну Б) Мільйонну В) Соту А

Слайд 18

16.Яку частину від квадратного метра становить квадратний сантиметр? А) 0,01 Б) 0,001 В) 0,0001 В

Слайд 19

17.Якщо густина тіла більша за густину рідини, то тіло: А) Тоне Б) Плаває в середині рідини В) Спливає на поверхню А

Слайд 20

18. При різкому гальмуванні автобуса людина, яка стоїть в салоні, нахиляється: А) Вправо Б) Назад В) Вперід В

Слайд 21

Додаткові запитання:

Слайд 22

19. Чому дорівнює період обертання секундної стрілки? А) 1 секунда Б) 1 хвилина В) 60 хвилин Б

Слайд 23

20. В яку пору року дріт між стовпами може розірватися від ваги птаха, який сів на нього? А) взимку Б) влітку В) восени Б

Слайд 24

21. Яка тварина використовує реактивний рух при переміщенні? А) щука Б) кальмар В) сокіл Б

Слайд 25

22. Якщо розлити парфуми, то через деякий час запах поширюється по всій кімнаті. Це пояснюється… А) конвекцією Б) дифузією В) теплопровідністю Б

Слайд 26

23. . Який простий механізм дає найбільший виграш у роботі? А) блок Б) жоден не дає В) важіль Б

Слайд 27

Знайди пару:

Слайд 28

Знайди пару

Слайд 29

Півфінал:

Слайд 30

Категорії півфіналу Фізичні величини та одиниці Початкові відомості про будову речовини Фізика навколо нас Фізика в особах. Формули Секрет Фізика і географія. Фізика і біологія. Фізика і астрономія. Механіка Робота і потужність Тиск

Слайд 31

«Робота й потужність» 1. Прилад для вимірювання роботи сили струму. (Лічильник.) 2. Від яких величин залежить механічна робота? (Від сили та переміщення.) 3. Одиниця роботи. (Джоуль.) 4. Що таке 1 джоуль? (Н•м) 5. Чи дає виграш сили нерухомий блок? (Ні.) 6. Тіла, що можуть виконувати роботу, мають... (енергію).

Слайд 32

«Робота й потужність» 7. Яку енергію мають деформовані тіла? (Потенціальну.) 8. Як називаються прилади для перетворення сили? (Прості механізми.) 9. Робота, виконана за одиницю часу. (Потужність.) 10.Енергія рухомого тіла (Кінетична)

Слайд 33

«Секрет» (математика) 1. Як називається горизонтальна вісь системи координат? (Абсциса.) 2. Чому дорівнює третя частина від числа 69? (23) 3. Чому дорівнює число 5 у нульовому степені? (1) 4. Скільки граней у паралелепіпеда? (6) 5. Скільки рівних кутів у рівнобедреного трикутника? (2) 6. Сторони якого трикутника називаються катетами? (Прямокутного.)

Слайд 34

«Секрет» (математика) 7. Скільки сантиметрів у 7 дециметрах? (70) 8. Яке число складає 10 % від 150? (15) 9. Як називається рівність, яка містить невідомі величини й не є тотожністю? (Рівняння.) 10. 10 -9 це... (Нано)

Слайд 35

«Формули» 1. Ця фізична величина дорівнює відношенню маси тіла до його об’єму. (Густина.) 2. Залежність сили струму від напруги та опору виражається... (законом Ома). 3. Відношення пройденого шляху до часу проходження. (Швидкість.) 4. Відношення корисної роботи до витраченої. (ККД.) 5.Як називається величина, що дорівнює відношенню роботи до часу її виконання? (Потужність.)

Слайд 36

«Формули» 6. Добуток вільного падіння на масу тіла. (Сила тяжіння.) 7.Як визначити тиск? ( P = F/S ) 8.Добуток вектора магнітної індукції на площу провідника. (Магнітний потік.) 9.Для визначення довжини хвилі необхідно знати... (період і швидкість). 10. Добуток маси на прискорення… (Сила)

Слайд 37

«Початкові відомості» 1. Його частинки слабко пов’язані між собою, а об’єм суттєво залежить від температури. (Газ.) 2. Для нього характерні стабільність форми й коливальний рух молекул навколо положення рівноваги. (Тверде тіло.) 3. Речовини в цьому агрегатному стані важко стиснути, вони текучі. (Рідини.) 4. З яких частинок складаються молекули? (Атоми.) 5. Прилад для вимірювання об’єму рідини. (Мензурка.)

Слайд 38

«Початкові відомості» 6. Чи можлива дифузія у твердих тілах? (Так.) 7. Рух завислих у рідині частинок. (Броунівський рух.) 8. Найменша частинка речовини. (Молекула.) 9. Хімічний елемент, який поглинає радіоактивне випромінювання. (Свинець.) 10.Різновид похилої площини (Клин)

Слайд 39

«Фізичні величини та одиниці вимірювання» 1. Одиниця вимірювання маси. (Кілограм.) 2. Одиниця вимірювання магнітного потоку. (Вебер.) 3. Одиниця вимірювання показника заломлення (Немає.) 4. Прилад для вимірювання сили струму. (Реостат.) 5. Від яких величин залежить опір провідника? (Довжини, роду речовини, площі поперечного перерізу.) 6. Одиниця вимірювання частоти. (Герц.)

Слайд 40

«Фізичні величини та одиниці вимірювання» 7. Чи залежить період коливання математичного маятника від маси тягарця? (Ні.) 8. Одиниця вимірювання сили (ньютон) 9.Прилад для вимірювання сили (динамометр); 10. Прилад для вимірювання тиску, більшого або меншого, ніж Атмосферний (манометр);

Слайд 41

Фізика навколо нас. 1.Чому сметана збирається у верхніх шарах молока? (має меншу густину) 2.Лінія, яка відмічає найбільш допустиму осадку судна (Ватерлінія); 3. Чому в морі плавати легше ніж у річці? (більша виштовхувальна сила) 4. Що слід наливати у склянку раніше заварку чи окріп? (заварку) 5.Що охолоне швидше – склянка води чи молока? (води) 6. Яким розплавленим металом можна заморозити воду? (ртуттю) 7. Чим пояснюється осідання великої кількості пилу на екран телевізора? (електризацією)

Слайд 42

Фізика навколо нас. 8. Що має найбільшу швидкість? (світло) 9. Коли повітряну кулю легше підняти в небо-вдень чи вночі? (вночі) 10. Що витрачається при здійсненні нами роботи? (енергія)

Слайд 43

Фізика і біологія. Чому плавець на глибині відчуває біль у вухах? (великий тиск) 2. Який прилад замінює білці її хвіст? (парашут) 3. Завдяки якому явищу рухається дикий огірок? (реактивний рух) 4.Хто в польоті частіше махає крилами – муха чи комар? (комар) 5. Чому на морозі червоніє ніс? (розширюються судини) 6. Що є джерелом біонапруг у тварин? (жива клітина) 7. Яка людина бачить краще у воді - далекозора, близькозора, чи з нормальним зором? (далекозора)

Слайд 44

Фізика і біологія. 8. Яка морська істота найкраще відчуває наближення шторму? (медуза) Чому листя шелестить? (коливається) 10. Яким явищем пояснюється виникнення вітру? (конвекцією)

Слайд 45

Фізика і астрономія.   1.Які об`єкти на Сонці вивчав академік Стешенко? (сонячні плями) 2. Який елемент спочатку виявили в спектрі Сонця , а потім знайшли на Землі? (гелій, цирконій, плутоній) 3. Яка планета по своїм характеристикам схожа на Місяць? (меркурій) 4. Він відкрив закони руху планет. (Кеплер) 5.Чрму дорівнює перша космічна швидкість для Землі? ( 7,2 км/с) 6. Зорі якого кольору найгарячіші? (блакитного)

Слайд 46

Фізика і астрономія.  7. Про яку планету іноді говорять , що це « зоря, що не засвітилася»? (Юпітер) 8. Найбільша гора Сонячної системи. (Олімп на Марсі) 9. Чим є Червона пляма на марсі? (вихром) 10. Скільки існує сузірїв? (88)

Слайд 47

Фізика в особах. Відкрив закон плавання тіл. (Архімед) 2. Його часто зображують з висунутим язиком (Ейнштейн) 3. Наш земляк «танковий генерал» (Духов) 4. Одиниця вимірювання сили струму. (Ампер) 5. Нобелівські лауреати з фізики в 2012 році ( Серж Арош Девід Уайленд) 6. Російський вчений , відомий як поет, хімік, фізик, геолог, скловар, астроном (Ломоносов) 7. Йому упало яблуко на голову ( Ньютон)

Слайд 48

Фізика в особах. 8. Перший космонавт планети (Гагарін) 9. Одним з перших виміряв атмосферний тиск (Торрічеллі) 10. Винахідник радіо ( Марконі, Попов)

Слайд 49

Фізика і географія 1.Яка сила зумовлює припливи і відпливи у морях і океанах Землі? (сила притягання з боку Місяця) 2.Чи може парусне судно рухатися прямо проти вітру? (ні) 3. Куди легше пливти в річці зі швидкою течією до берега чи від берега? (від берега) 4. Куди зникають денні хмари в кінці літнього дня? (випаровуються) 5. Як змінюється з висотою вологість повітря? (зростає) 6. Найбільший магніт на Землі (сама Земля)

Слайд 50

Фізика і географія 7. Як зміняться покази барометра при його опусканні в шахту? (збільшаться) 8.Температура води біля дна океану найчастіше менша від 0 С. В якому стані вона перебуває? (рідкому) 9. Скільки разів на рік Сонце буває на екваторі? (двічі) 10. Де сьогодні день дорівнює ночі? (на екватора вони завжди рівні)

Слайд 51

«Механіка» 1. Під дією якої сили відбувається вільне падіння тіла? (Сили тяжіння.) 2. Зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл називається... (механічним рухом). 3. Відношення довжини шляху до часу, витраченого для його проходження. (Швидкість.) 4. Тіло, розмірами якого за даних умов можна знехтувати. (Матеріальна точка.) 5. Рух зі сталою швидкістю. (Рівномірний.) 6. Рух тіла зі сталим прискоренням. (Рівнопри- скорений.) 7. Яка величина характеризує міру інертності тіла? (Маса.)

Слайд 52

«Механіка» 8. Прилад для вимірювання сили. (Динамометр.) 9. Якщо тіло знаходиться в стані спокою, то його вага дорівнює... (силі тяжіння). 10.Лінія, яка відмічає найбільш допустиму осадку судна (Ватерлінія);

Слайд 53

«Тиск» 1. Як називається сила, з якою повітря тисне на земну поверхню? (Сила тиску.) 2. Одиниця вимірювання тиску. (Паскаль.) 3. Чим зумовлений тиск газу на стінки посудини? (Ударами молекул газу.) 4. Що відбувається з тиском газу при зменшенні об’єму газу? (Збільшується.) 5.Як залежить тиск рідини від збільшення глибини занурення? (Збільшується.) 6. Як називається повітряна оболонка Землі? (Атмосфера.)

Слайд 54

«Тиск» 7. Назвіть ученого, який уперше виміряв атмосферний тиск. (Торрічеллі.) 8.Прилад для вимірювання тиску. (Барометр.) 9.Ізотермічний процес при сталому тиску. (Ізобарний.) 10.Рідинний прилад для вимірювання тиску (Манометр)

Слайд 55

Дешифрувальник:

Слайд 56

3456496 1 А Б В Г 2 Д Е Є Ж 3 З І Ї И 4 Й К Л М 5 Н О П Р 6 С Т У 7 Ф Х Ц 8 Ч Ш Щ 9 Ь Ю Я

Слайд 57

Фінал:

Слайд 58

Категорії фіналу Світлові явища Поліщук Електричні явища Стахов Електромагнітні явища Теплові явища Папа

Слайд 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Слайд 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Слайд 61

«Теплові явища» 1. Перехід речовини з газоподібного стану в рідкий називається... (конденсацією).

Слайд 62

«Теплові явища» 2. Скільки агрегатних станів може мати вода за нормальних умов? (Три.) .

Слайд 63

«Теплові явища» 3. Пароутворення з поверхні рідини. (Випаровування.) .

Слайд 64

«Теплові явища» 4. Хаотичний рух частинок. (Тепловий рух.) .

Слайд 65

«Теплові явища» 5. Перехід речовин із рідкого стану в газоподібний. . (Пароутворення.)

Слайд 66

«Теплові явища» 6. Енергія руху і взаємодії частинок. (Внутрішня енергія.) .

Слайд 67

«Теплові явища» 7. Перехід речовини із твердого стану в газоподібний. (Сублімація.) .

Слайд 68

«Теплові явища» 8. Процес у теплоізольваній системі. (Адіабатичний процес.) .

Слайд 69

«Теплові явища» 9. Як називаються машини, в яких внутрішня енергія палива перетворюється на механічну? (Теплові двигуни.)

Слайд 70

«Електричні явища» 1. Скільки видів зарядів існує? . (Два.)

Слайд 71

«Електричні явища» 2. Прилад, який визначає, заряджене тіло чи ні (Електроскоп.) .

Слайд 72

«Електричні явища» 3. Речовини, що не проводять електричний струм. (Діелектрики.) .

Слайд 73

«Електричні явища» 4. Який знак має заряд електрона? (Негативний.)

Слайд 74

«Електричні явища» 5. Напрямлений рух заряджених частинок. (Струм.)

Слайд 75

«Електричні явища» 6. Скільки полюсів у джерела стуму? (Два.) .

Слайд 76

«Електричні явища» 7. Сила струму під час паралельного з’єднання дорівнює... (сумі струмів). .

Слайд 77

«Електричні явища» 8. Яка дія електричного струму спостерігається в електричній лампочці? (Теплова.)

Слайд 78

«Електричні явища» 9. Як вмикається в коло вольтметр? (Паралельно.)

Слайд 79

«Електромагнітні явища» 1. Як називається котушка із залізним осердям усередині? . (Електромагніт.)

Слайд 80

«Електромагнітні явища» 2. Як називаються тіла, що зберігають властивість намагнічуватися протягом тривалого часу? . (Магніти.)

Слайд 81

«Електромагнітні явища» 3. Речовини, які посилюють магнітні властивості . (Феромагнетики.) .

Слайд 82

«Електромагнітні явища» 4.У яких місцях магніту виявляються найбільш сильні магнітні властивості? . (На полюсах.)

Слайд 83

«Електромагнітні явища» 5. Зі збільшенням витків у котушці дія магнітного поля... (збільшується). .

Слайд 84

«Електромагнітні явища» 6. Короткочасні зміни магнітного поля Землі. . (Магнітні бурі.)

Слайд 85

«Електромагнітні явища» 7. Однойменні полюса... . (притягуються).

Слайд 86

«Електромагнітні явища» 8. Основоположник теорії електромагнетизму. . (Максвелл.)

Слайд 87

«Електромагнітні явища» 9. Хто вперше виявив взаємодію провідника зі струмом і магнітної стрілки? . (Ерстед.)

Слайд 88

«Загальні знання» 1. Префікс, який позначає тисячне збільшення початкової величини. . (Кіло .)

Слайд 89

«Загальні знання» 2. Множник у формулі, виражений буквами та цифрами. . (Коефіцієнт.)

Слайд 90

«Загальні знання» 3. На честь якого вченого названа сила, що витісняє фізичне тіло з рідини? . (Архімед.)

Слайд 91

«Загальні знання» 4. Відбиті звуки, що повернулися до джерела, називаються... (луна). .

Слайд 92

«Загальні знання» 5. На честь якого вченого названа одиниця сили? (Ньютон.) .

Слайд 93

«Загальні знання» 6. Прилад для вимірювання потужності. (Ватметр.) .

Слайд 94

«Загальні знання» 7. Закон, що виражає залежність видовження тіла від прикладеної сили. (Закон Гука.) .

Слайд 95

«Загальні знання» 8. Розкладання білого світла на кольори спектра. . (Дисперсія.)

Слайд 96

«Загальні знання» 9. Засновник теорії відносності. (Ейнштейн.) .

Слайд 97

«Світлові явища» 1. Як світло розповсюджується в однорідному середовищі? . (Прямолінійно.)

Слайд 98

«Світлові явища» 2. Скільки фокусів має будь-яка лінза? . (Два.)

Слайд 99

«Світлові явища» 3. При переході променя зі скла у воду кут заломлення буде більшим чи меншим за кут падіння? . (Більшим.)

Слайд 100

«Світлові явища» 4. Як називають зіницю? . (Кришталик.)

Слайд 101

«Світлові явища» 5. Яке зображення дає розсіювальна лінза? . (Уявне.)

Слайд 102

«Світлові явища» 6. Кут падіння дорівнює 120°. Чому дорівнює кут відбивання? (120°).

Слайд 103

«Світлові явища» 7. Відстань від оптичного центру до фокусу називається... . (фокусною).

Слайд 104

«Світлові явища» 8. Як називається дефект зору, при якому фокус знаходиться за сітчаткою? . (Дальнозоркість.)

Слайд 105

«Світлові явища» 9. Огинання світловими променями перешкод називається... (дифракцією).

Слайд 106

Дякуємо за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика