X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ В ГАЗАХ. ПЛАЗМА”.

Завантажити презентацію

“ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ В ГАЗАХ. ПЛАЗМА”.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКА З ФІЗИКИ “ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ В ГАЗАХ. ПЛАЗМА”. ВИКЛАДАЧ ФІЗИКИ ЯСЮЧЕНЯ ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Слайд 2

ТЕМА: ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ В ГАЗАХ. ПЛАЗМА МЕТА УРОКУ: вивчити природу струму в газах; розглянути різні типи і види газових розрядів; дати уявлення про плазму і її властивості; формувати науковий світогляд учнів; розвивати організаторські, інтелектуальні і комунікативні уміння; виховувати свідоме відношення до навчання, відчуття відповідальності; виховувати навички колективної учбової діяльності.

Слайд 3

Інтегрований Інтерактивний Засвоєння нових знань Використання електронних засобів навчання

Слайд 4

Лекція з використанням електронних засобів навчання Самостійна і групова діяльність учнів Захист індивідуальних проектів Презентація групових проектів

Слайд 5

ДЕМОНСТРАЦІЇ (У ВІРТУАЛЬНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ) Іонізація газів. Несамостійний розряд. Тліючий розряд. Іскровий розряд. Коронний розряд. Дуговий розряд. Кінофрагмент «Плазма».

Слайд 6

УСТАТКУВАННЯ: Комп'ютери і мультімедійний проектор; електронний підручник «Фізика –10»; комп'ютерна програма «Конструктор уроку»; учбова література і теки з матеріалами індивідуальної групової учбової діяльності учнів. ПЛАКАТИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ УЧБОВОГО КАБІНЕТУ (назва уроку, епіграф, мета, основні питання теми, відповіді до тесту «Конструктор»)

Слайд 7

Знання тільки тоді знання коли воно придбане зусиллями своєї думки, а не пам'яттю. Л.М. Толстой

Слайд 8

СТРУКТУРА УРОКУ І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА ІІ. ВСТУП ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ V. ПІДСУМКИ УРОКУ VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Слайд 9

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА Об'єднання учнів в групи. Розподіл робочих місць і учбових матеріалів.

Слайд 10

ІІ. ВСТУП Мотивація до навчання. Повідомлення теми, постановка мети і завдань уроку. Актуалізація опорних знань.

Слайд 11

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Лекція викладача з використанням електронного підручника.

Слайд 12

Слайд 13

Створення «експертних» груп і організація їх діяльності. Самостійна робота учнів з електронним підручником в «експертних групах» (складання опорних конспектів). Робота учнів в первинних групах (обмін інформацією, вивченою в «експертних» групах).

Слайд 14

Захист міні - проектів “Фізики і лірики” Электрические светы Мы- электрические светы Над шумной уличной толпой Ей наши рдяные приветы, И ей наш отсвет голубой! Качаясь на стеблях высоких, Горя в предверьях синема, И искрясь из витрин глубоких, Мы – дрожь, мы – блеск, Мы – жизнь сама! В. Брюсов. ЗАВДАННЯ № 1 1.Про який вид розряду йде мова у вірші В.Брюсова «Електричні свєти»? 2.Дати коротку характеристику цього розряду. Успокоение Гроза прошла. Ещё курясь, Лежал высокий дуб, Перунами сражённый. И сизый дым С ветвей его бежал По зелени Грозою освежённый… Ф. Тютчев ЗАВДАННЯ № 2 1. Яке фізичне явище описане в строчках Ф. Тютчева «Заспокоєння»? 2. Охарактеризувати це явище.

Слайд 15

Капитаны Там волны с блесками и всплесками, Не прекращаемого танца, И там летит скачками резкими Корабль летучего голландца. Ни риф, ни мель ему не встреться. Но, знак печали и несчастий, - Огни святого Эльма светятся, Усеяв борт его и снасти. Н. Гумилёв ЗАВДАННЯ № 3 1. Який розряд описує М. Гумільов у вірші «Капітани»? 2. Опишіть цей розряд. Хвала человеку Змея, жалившего жадно С неба выступы дубов, Изловил ты беспощадно, Неустанный зверолов. И, шипя под хрупким шаром, И в стекле согнут в дугу, Он теперь, покорный чарам, Светит хитрому врагу. В. Брюсов ЗАВДАННЯ № 4 1. Про яке явище природи ви дізнаєтеся в образі змія з вірша В. Брюсова. «Хвала людини»? 2. Опишіть це явище.

Слайд 16

Індивідуальний міні –проект «Блискавка та її види» Представляємо презентацію, яку підготовив учень групи №102 Чепижний Ян професія: “Муляр, електрозварник”

Слайд 17

Самостійна робота учнів з кінофрагментом електронного підручника (складання питань)

Слайд 18

Слайд 19

ПИТАННЯ ДО КІНОФРАГМЕНТУ «ПЛАЗМА»

Слайд 20

Презентація “ВИКОРИСТАННЯ ДУГОВОГО РОЗРЯДУ В РУЧНОМУ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ “

Слайд 21

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Заповнення таблиці – конструктору «Види газових розрядів і їх застосування».

Слайд 22

ТРЕНУВАЛЬНИЙ ТЕСТ “ КОНСТРУКТОР” ВИДИ САМОСТІЙНОГО ГАЗОВОГО РОЗРЯДУ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Темний катодний простір «позитивний» стовп, що світиться (колір залежить від роду газу) При низькому тиску (від 0,1 до 50 мм рт. ст.) і напрузі в сотні вольт у в газо-розрядних трубках У рекламних вогнях, в лампах денного світла; для катодного розпилювання металів При нормальному і високому тиску і дуже високій напрузі між двома електродами. Переривиста іскра або тонкий розгалужений шнур голубуватого коль-ору, що яскраво світиться.Супроводжується тріском. У природі – блискавка (від 1,5 х108 до 1,5 х 109В). У техніці для обробки металів мето-дом електричної ерозії, для запалення в ДВЗ. При атмосферному тиску в дуже неодно-рідних електричних полях навколозагострених предметів і при високій напрузі. Нагадує корону – пензлики, що світяться, конуси навколо загострених предметів (вогні святого Ельма). Поблизу проводів висо-ковольтних ліній елект-ропередач; на вістрях предметів (щоглах кораблів, шпилях башт, вершинах дерев).Особ- ливо, високо в горах. Для зварки і різання металів; у дугових плавильних електро-печах; як могутнє джерело світла в прожекторах і т.п. Безперервна дуга, що сліпуче світиться, між двома електродами (небезпечно для зору). При нормальному атмосферному тиску між двома електро-дами, що зближують, і при напрузі в десят-ки вольт. Види розряду Умови виникнення Зовнішній вигляд Приклади прояву в природі і техніці Тліючий розряд Іскровий розряд Коронний розряд Дуговий розряд

Слайд 23

Самоконтроль учнів за допомогою тестів

Слайд 24

Тест для самоперевірки з вибором відповіді. «Електричний струм в газах. Плазма». 1. Які носії електричного заряду створюють струм в газах? А – електрони і позитивні іони; Б – позитивні і негативні іони; В – позитивні і негативні іони, електрони. 2. Який мінімальний заряд носіїв струму в газах? А – е; Б – 2е; В – 3е. 3. Як залежить опір газів від температури? А – з підвищенням температури збільшується; Б – з підвищенням температури зменшується; В – від температури не залежить. 4. Чи виконується закон Ома для струму в газах? А – виконується; Б – не виконується; В – виконується частково. 5. Яка з вольт - амперних характеристик відповідає газовому розряду? І І І А- Б- В- О U О U О U

Слайд 25

6. Завдяки якому явищу починається самостійний розряд в газі? А – іонізації атомів газу під час зіткнення з електронами; Б – дії зовнішнього іонізатора; В – вибиванню електронів з катода під час бомбардування його позитивними іонами. 7. За якої умови відбувається ударна іонізація атомів газу? А – кінетична енергія електронів перевищує роботу іонізації нейтральних атомів: mv²/2 > Aі; Б – кінетична енергія електронів менше енергії іонізації атомів: mv²/2 < Aі; В – при зіткненні нейтральних атомів один з одним. 8. Що є плазма? А – позитивно іонізований газ; Б – негативно іонізований газ; В – іонізований газ, в якому сума позитивних зарядів рівна сумі негативних. 9. Як змінюється опір плазми при зростанні ступеня її іонізації? А – збільшується; Б – зменшується; В – не змінюється. 10. Чим відрізняється плазма від звичайного газу? А – нічим не відрізняється; Б – залежністю від електричних і магнітних полів; В – ступенем іонізації.

Слайд 26

V. ПІДСУМКИ УРОКУ ЛИСТ CАМООЦІНЮВАННЯ № п/п Види учбової діяльності Максимальна кількість балів Самооцінка учнів 1. Метод «Мікрофон» 1 2. Конкурс «Фізики и лірики» 2 3. Презентації проєктів 3 4. Питання до кіно фрагменту «Плазма» 1 5. Таблиця «Конструктор» 2 6. Тест для самоперевірки 3 7. Оцінка за урок 12

Слайд 27

ДУГОВИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ В ГАЗАХ ПРИРОДА СТРУМУ В ГАЗАХ ЕЛЕКТРОННО - ІОННА ВИДИ ГАЗОВИХ РОЗРЯДІВ НЕСАМОСТІЙНИЙ САМОСТІЙНИЙ ТЛІЮЧИЙ ІСКРОВИЙ КОРОННИЙ П Л А З М А Додаток № 6 ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ІОНІЗОВАНИЙ ГАЗ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА (РОЗРЯДНА)

Слайд 28

Дебріфінг Як мені здається, нам вдалося… На мою думку потрібно… Особливо цікавим було… Більш за все мене здивувало… Мені не сподобалось, що… А що ж було головним?..

Слайд 29

Опрацювати по опорному конспекту матеріал уроку. Скласти опорний конспект «Поняття про плазму». Повторити основні формули теми «Електричний струм в різних середовищах». Творче завдання (за бажанням). Підготувати повідомлення на тему «Застосування газових розрядів в техніці». VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Слайд 30

БАЖАЄМО ВАМ СТАБІЛЬНОГО ГОРІННЯ !!! Антрацит 2012 рік

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика