X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Економічні аспекти організації праці працівників фізичної культури та спорту

Завантажити презентацію

Економічні аспекти організації праці працівників фізичної культури та спорту

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Економічні аспекти організації праці працівників фізичної культури та спорту Виконав: студент 42 СОТ групи Швиднюк Андрій Олегович

Слайд 2

План 1. Організація праці працівників фізкультурно-спортивної організації 2. Особливості праці 3. Мета нормування праці 4. Нормування праці 5. Матеріальне стимулювання

Слайд 3

1.Організація праці працівників фізкультурно-спортивної організації Організація праці працівників фізкультурно-спортивної організації є спосіб упорядкування та напрямки праці на досягнення поставленої мети шляхом об'єднання працівників в певну систему. Організація праці передбачає використання як управлінських, так і економічних інструментів. Серед останніх найбільше значення мають встановлення міри праці за допомогою нормування, організація оплати праці і т.д. Основи нормування праці працівників фізичної культури і спорту. Нормування праці є встановлення міри витрат праці, необхідних для виготовлення одиниці продукції або на виконання заданого обсягу роботи в певних організаційно-технічних умовах.

Слайд 4

2.Особливості праці Специфічні особливості праці (надання, як правило, соціально-культурних послуг і т.п.) в галузі «фізична культура і спорт» є причиною того, що вихідною базою для нормування праці працівників виступає тривалість робочого часу.

Слайд 5

3.Мета нормування праці Безпосередньою метою нормування праці є забезпечення в рамках встановленої тривалості робочого часу суспільно необхідною, нормальної інтенсивності праці, іншими словами - такий трудовий навантаження, при якій досягається висока ефективність в роботі без шкоди для здоров'я працівників. Кодексом законів про працю РФ встановлена 40-годинний робочий тиждень (ст. 42). Саме ця законодавчо встановлена тривалість робочого часу в даний час є фактично єдиним нормативом для ряду категорій працівників фізичної культури і спорту (працівники органів управління та ін.) При нормуванні праці працівників галузі «фізична культура і спорт», що надають «чисті» послуги, використовуються і інші нормативи.

Слайд 6

4.Нормування праці Тижневе робочий час, наприклад, тренерів спортивних шкіл фактично складається з двох взаємопов'язаних частин: 24 робочих години на тиждень передбачається на проведення безпосередньої навчально-тренувальної роботи, а інший робочий час (16 годин) призначається для здійснення організаційної (комплектування груп), методичної (підготовкапланів-конспектів навчально-тренувальних занять) та іншої роботи. Нормування праці тренерів тільки цим не обмежується і має інші аспекти.

Слайд 7

По-перше, у міру підвищення спортивної кваліфікації займаються обсяг навчально-тренувальної роботи з ними постійно зростає. Так, якщо з займаються в спортивно-оздоровчих групах тренер повинен працювати 6:00 в тиждень, то з займаються понад один рік в групах початкової підготовки - 9:00 на тиждень.

Слайд 8

По-друге, в залежності від зростання спортивної кваліфікації постійно знижується чисельний склад груп займаються: якщо в спортивно-оздоровчих групах мінімальна наповнюваність становить 15 чоло-вік, то в групах початкової підготовки на другому та наступних роках навчання - 14 осіб. Для інших категорій працівників фізичної культури і спорту передбачені інші специфічні нормативи праці.

Слайд 9

5.Матеріальне стимулювання праці Матеріальне стимулювання праці працівників фізичної культури і спорту. Матеріальне стимулювання праці є система конкретних в рамках розподільного механізму, за допомогою якої економічна зацікавленість працівників використовується для Розвитку виробництва і підвищення його ефективності.Матеріальне стимулювання праці здійснюється в першу чергу через систему заробітної плати (включаючи різні доплати і надбавки), преміювання та т.д.

Слайд 10

Заробітна плата являє собою дохід, одержуваний працівником від роботодавця за працю. Заробітна плата повинна безпосередньо залежати від кількості та якості праці. Визначальною в оплаті праці є кваліфікація працівника - його здатність виконувати роботу певної складності. Рівень кваліфікації працівника визначається трьома факторами: загальним освітою, спеціальної (професійної) підготовкою і виробничим досвідом (стажем практичної роботи).

Слайд 11

Розрізняють номінальну і реальну заробітну плату. Номінальна заробітна плата поділяється на нараховану, тобто належну працівникові за виконану роботу, і виплачену, тобто грошову суму, одержувану працівником після податкових та інших законодавчо встановлених утримань. Реальна заробітна плата - це сума благ і послуг, які працівник може придбати на виплачену заробітну плату при існуючому рівні роздрібних цін на товари та послуги. Заробітна плата диференціюється на дві основні форми - відрядну і почасову.

Слайд 12

Погодинна заробітна плата - це грошова винагорода, що отримується працівником в залежності від опрацьованого пемені "та кваліфікації. Вона поділяється на просту погодинну і почасово-преміальну. Проста погодинна заробітна плата в залежності від способу обліку відпрацьованого часу ділиться на погодинну, поденну, помісячну. Почасово- преміальна заробітна плата визначається як сума заробітку за тарифними погодинним ставками (окладами) і премій за виконання відповідних кількісних і якісних показників преміювання.

Слайд 13

В галузі «фізична культура і спорт» застосовується переважно проста погодинна заробітна плата в таких формах, як помісячна і погодинна. Оплата праці працівників бюджетних фізкультурно-спортивних організацій здійснюється переважно на основі Єдиної тарифної сітки, а також з використанням інших форм оплати праці. Розмір заробітної плати працівників небюджетних фізкультурно-спортивних організацій встановлюється угодою сторін. За нормативами за підготовку висококваліфікованого учня-спортсмена. За підготовку висококваліфікованого учня-спортсмена працю тренера-викладача зі спорту оплачується за встановленими нормативами.

Слайд 14

Доплати до заробітної плати - це грошові суми, що нараховуються працівникам для компенсації за виконання робіт підвищеної труднощі, пов'язаних з відхиленням від звичайних умов праці, за виконання додаткових функцій, що не входять в їх прямі обов'язки, а також для збереження певної частини заробітної плати у разі її зниження не з вини працівника. Нормативно-правовими актами різного рівня і характеру встановлено ряд доплат до заробітної плати різноманітних категорій працівників фізичної культури і спорту.

Слайд 15

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Слайд 16

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Фізична культура