X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МОН

Завантажити презентацію

МОН

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Оформлення управлінських рішень за результатами внутрішньошкільного контролю у І семестрі. Налагодження зворотних зв`язків з учителями початкової ланки.

Слайд 2

Слайд 3

Наказ - одне із основних управлінських рішень

Слайд 4

Слайд 5

Констатуюча частина Згідно з листом МОН України від 01.02.2010 № 1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію України від 18.02.08 № 94, у новій редакції, що затверджена наказом МОН України від 21.12.2009р. №1151, Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (наказ МОН України від 14.04.2008р. №319), до інструктивно-методичного листа від 16.02.09 р. № 1/9-108 « Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році», на виконання наказів обласного управління освіти і науки від 26.02.2010р. № 130 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого закінчення 2009-2010 н.р. та проведення державної підсумкової атестації», відділу освіти Орджонікідзевської районної адміністрації Запорізької міської ради від15.03.2010 № 132 „Про затвердження управлінських заходів щодо організованого закінчення 2009-2010 н. р. та проведення державної підсумкової атестації», наказу адміністрації школи від 15.03.2010 № 132 «Про затвердження управлінських заходів щодо організованого закінчення 2009-2010 н. р. та проведення державної підсумкової атестації», з метою визначення освітнього рівня учнів 4-х класів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів навчатися в основній школі була проведена підсумкова атестація результатів навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови, українського читання та математики. Результати державної підсумкової атестації за 2009–2010н.р. оформлено у вигляді узагальнених таблиць з показниками досягнень учнів з української мови, українського читання, математики у вигляді діаграм з порівняльним аналізом динаміки змін кваліметричних показників стартових контрольних робіт та листом МОН України від 01.02.2010 № 1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації та у вигляді діаграм та таблиць, що побудовані за даними стартового контролю у порівнянні з державною підсумковою атестацією ( додаток №1). Результати визначення освітнього рівня учнів 4-х класів з української мови та математики за підсумковими контрольними роботами показали, що більшість учнів програмовий матеріал за курс початкової школи засвоїла на високому та достатньому рівнях. Аналіз результатів ДПА з читання показав поступове підвищення кваліметричних показників навченості учнів у порівнянні зі стартовим та рубіжним моніторингами та відсутність учнів з низьким показником рівня навченості. Однак учні показують різке зростання показників навченості підсумкового контролю у порівнянні зі стартовим контролем ( з 0,5 до0,7 українська мова; з 0,44 до 0,62 математика; з 0,55 до 0,76 читання). Причинами різкого зростання показника навченості можуть бути такі: необ’єктивність оцінювання знань і умінь учнів; неправильно сформований зміст текстів стартових зрізів; низький рівень організації навчального процесу на початку року під час повторення. Таким чином, освітній моніторинг досягнень учнів 4-х класів показав в основному стабільні показники навченості учнів з усіх предметів; 79,9 % учнів, засвоїли навчальний матеріал з української мови, 57,7% з математики, 91,1% з читання на достатньому та високому рівнях. Кількісні кваліметричні показники освітнього моніторингу демонструють стабільну ситуацію щодо об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів, вказують на оптимальне співвідношення прогнозованих та фактичних результатів оцінювання.

Слайд 6

Розпорядча частина Виходячи з вище зазначеного НАКАЗУЮ: 1. Учителям початкової школи Ковальчук Т.В., Альошиній О.Ю. на уроках читання приділяти більше уваги урізноманітненню форм навчання, запровадженню інтерактивних методів, які зацікавлюють учнів, викликають бажання активно працювати, сприяють розвитку уваги, логіки та мовлення дітей; працювати над структурним та смисловим аналізом тексту. 2. Учителям-предметникам, що будуть працювати з учнями у 5 класі, розробити план корекційних заходів щодо подолання прогалин у знаннях з української мови та математики. 3. Заступнику директора Сазоновій Л.І. продовжити запровадження методичного супроводу щодо використання на уроках тестових та диференційованих завдань та взяти під контроль здійснення підготовки учнів 4-х класів до ДПА. 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Слайд 7

Вимоги до наказу За змістом наказ має бути науково-обгрунтованим; грамотним; законним (не суперечити законам і нормативним документам); обґрунтованим (на основі констатації фактів); несуперечливим; своєчасним (актуальним); зрозумілим, чітким, логічно-послідовним, завершеним; із вказівкою конкретних осіб, термінів виконання.

Слайд 8

Вимоги до технології складання наказу Якщо в констатуючій частині необхідно підкреслити роль конкретної особи, використовують активну форму, наприклад: «... класний керівник 4 «а» класу Іваненко Н,П. не забезпечила своєчасне...». Якщо ж факт, про який йдеться в наказі, має більше значення, ніж роль конкретної особи, або йому надається узагальнююче значення, використовують пасивну форму «... послаблено контроль за відвідуванням...». Розпорядчу частину наказу починають словом «НАКАЗУЮ:», яке пишеться з окремого рядка і відокремлюється від наступного тексту трьома рядками, у лапки не береться, після нього ставиться двокрапка. Текст розпорядчої частини за потреби поділяється на пункти. Дії однорідного характеру слід об'єднати в одному пункті. Кожен пункт розпорядчої частини починається із зазначення виконавців, потім указуються дії, які належить виконати, і терміни їх виконання. Дії для виконання висловлюються дієсловом у неозначеній формі (здійснити, забезпечити, покласти відповідальність...). Виконавцями можуть бути структурні підрозділи (методичне об'єднання...), посадові особи, прізвища яких пишуться в давальному відмінку. Розпорядчу частину наказу дозволяється складати у табличній формі зі вказівкою в називному відмінку прізвища виконавця або посади. В одному з останніх пунктів розпорядчої частини вказуються особи, на яких покладається контроль за виконанням наказу. Прізвища осіб у межах одного пункту слід розташовувати в алфавітному порядку. Наказ має не тільки адміністративно-правове, а й виховне значення, тому його формулювання мають бути вичерпно точними і з високою культурою викладення. № з/п Термін виконання. Виконавець Заходи1 1. До 03.2010 року Заступник директора з виховної роботи Ряпісова Н.В.

Слайд 9

Формуляр наказу має такі реквізити місце видання; назва документа - «наказ»; дата видання наказу; номер, індекс за класифікатором або номенклатурою справ; заголовок («Про стан викладання »); текст; якщо є додатки - їхній перелік та посилання на них; підпис керівника; печатка (якщо наказ друкується на окремому аркуші). У проекті наказу вказуються прізвища посадових осіб, які готували проект наказу і осіб, з якими наказ погоджений. Погоджений проект наказу передають керівнику, який вносить до нього зміни, доповнення, підписує і ставить дату. Виконавець визначає структурні підрозділи, посадових осіб, яким має бути направлений наказ для ознайомлення. Список цих осіб або підрозділів можна писати на звороті останнього аркуша наказу або додавати у вигляді окремого документа. Наказ набуває чинності з моменту його підписання.

Слайд 10

У проекті наказу вказуються прізвища посадових осіб, які готували проект наказу і осіб, з якими наказ погоджений. Погоджений проект наказу передають керівнику, який вносить до нього зміни, доповнення, підписує і ставить дату. Виконавець визначає структурні підрозділи, посадових осіб, яким має бути направлений наказ для ознайомлення. Список цих осіб або підрозділів можна писати на звороті останнього аркуша наказу або додавати у вигляді окремого документа. Наказ набуває чинності з моменту його підписання.

Слайд 11

Погодження наказу Проект наказу за потребою погоджується візуванням із зацікавленими підрозділами, юрисконсультом та іншими посадовими особами, яким він адресується. З юрисконсультом необхідне погодження наказу з таких питань: доцільність видання наказу з даного питання (наказ видається тоді, коли з цього питання немає невиконаних управлінських рішень, що були прийняті раніше); відповідність наказу постановам уряду з питань освіти або трудового законодавства, наказам органів управління, нормам, положенням, інструкціям; логічна побудова наказу; правильність редакції наказу; відповідність формулювань спеціальним вимогам до оформлення наказів. Накази з питань, що стосуються фінансових витрат, погоджуються з головним бухгалтером відділу освіти.

Слайд 12

ПЕРЕЛІК НАКАЗІВ ПО ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Про організацію харчування учнів Про комплектування класів, груп продовженого дня Про підсумки ДПА. Про зарахування дітей 6-ти, 7-мирічного віку до школи. Про кількісний склад учнів школи станом на 5.09.20р. Про створення комісій, оргкомітетів, журі Про стан навчально-виховної роботи в 1 - 4 та окремо взятих класах Про результати моніторингових досліджень Про виконання навчальних програм Про результати ДПА учнів 4-х класів Про підсумки адаптації учнів 1-х, 5-х класів Про здійснення (результати) корекційно-розвивальної роботи Про дотримання вчителями норм щодо обсягів домашніх завдань Про дотримання режиму роботи початкової ланки Про ведення класних журналів (зошитів, щоденників)

Слайд 13

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! Заступник директора СШ № 72 Н.Я. Довбня

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Діловодство