X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Олекса Петрович Стороженко (24.11.1806 – 18.11.1874)

Завантажити презентацію

Олекса Петрович Стороженко (24.11.1806 – 18.11.1874)

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Олекса Петрович Стороженко (24.11.1806 – 18.11.1874) 1806 - О.Стороженко – та-лановитий опові – дач, який добре вололіє українсь-кою мовою. І.Франко

Слайд 2

Життєвий і творчий шлях Народився в с.Лисогори на Чернігівщині в родині дрібного поміщика (відставного офіцера) З 1824р. Впродовж майже тридцяти років пере-бував на військовій службі. В літературу ввійшов романом “Братья-близне-цы” (1857). Українська творча спадщина в жанрі оповідан-ня охоплює зображення побуту, звичаїв, повір‘-їв, героїчних сторінок козацької вольниці, з ос-таннім періодом існування Запорозької Січі, з образами колишніх січовиків. В 1863р. вийшла збірка “Українські оповідання” З 1868р. Жив на хуторі поблизу м.Бреста (Білорусь), де й помер.

Слайд 3

Оповідання “Скарб” (1870р.) Тема: зображення щасливої долі Па-влуся, який протягом свого життя був ледачим і байдужим до всього. Ідея: засудження заздрості, підступ-ництва тих, хто зазіхає на чуже май-но; ледачого, паразитичного життя. Жанр: гумористичне оповідання. Оповідання на морально – етичну тему.

Слайд 4

Образ скарбу – символічний; це те щастя, що дається людині від Бога. У творі багато дотепних висловів та народних мовних зворотів. Композиція. Експозиція: надмірна опіка матір'ю свого сина. Зав'язка: смерть батьків Павлуся, його сирітське життя. Кульмінація: дохлий хорт у хаті Лежня виявився дукатами. Розв'язка: роздуми автора про смисл життя, про щасливу людську долю.

Слайд 5

Морально-етичні проблеми твору “Скарб” Мораль – зведення правил етики; поведі-нка з точки зору пра-вил етики. Етика – наука про мораль, її походжен-ня, розвиток і роль у суспільному та осо-бистому житті люди-ни. Норми поведінки, сукупність моральних правил. - роль праці у вихова-нні дитини; - сліпа материнська любов; - потворне і красиве у житті; - ледарство і працьо-витість; - вдячність і відпові-дальність; - дотримання даного слова... сміх);

Слайд 6

Засоби гумористичного зображення: гіперболізація (перебільшення певних рис, можливостей, якостей героя, що викликає сміх); сполучення реального й фантастичного, трагічного і смішного в одному епізоді; смішно побудовані фрази, мовний суржик персонажів; використання в тексті народних приказок, прислів'їв, анекдотів; іронічні авторські коментарі; використання іронії, гумору, сатири, сарказ-му.

Слайд 7

Теорія літератури Гумор – різновид комічного, відображення смішного в життєвих ситуаціях і людських хара-ктерах. Іронія – інакомовлення, яке виражає насміш-ку або лукавство; подвійний смисл, коли сказа-не у контексті мови набуває протилежного зна-чення; висміювання, яке містить в собі оцінку того, що висміюється. Сарказм - зла і уїдлива насмішка, вищий ступінь іронії. Сатира - вид комічного, який найбільш не-щадно висміює людську недосконалість.

Слайд 8

Чорний гумор, сатира: -”Раз вночі розвередувався Пав-лусь, як на живіт кричить: “Меду та й меду!” Після пошуків меду мати простудилася і померла, а за нею і батько

Слайд 9

Гумор, іронія: - наймит пропонує закурити, а Павлусь лінується простягти руку до вже набитої люльки.

Слайд 10

Жарт, усмішка: - “Слухайте, хлопці, візьмемо сього хорта та шпурнемо Лежневі в хату – нехай се буде той скарб, що Бог йо- му у вікно вкине”.

Слайд 11

Характеристика Павлуся ПЛАН: 1. Дитинство Павлуся. 2. Доріс Павлусь до парубка. 3. Суперечки між батьками. 4. Залишився круглим сиротою. 5. “Як Бог милосердний пошле йому ща- стя, то без батька і без матері житиме ще лучче, як за їх”. 6. Зібралось парубоцтво шукати скарб. 7. Що таке на світі щастя?

Слайд 12

Домашнє завдання: (одне завдання на вибір) 1. Письмова творча робота “Чого мене навчило це оповідання?” 2. Скласти кросворд або вікторину за змістом оповідання. 3. Характеристика Павлуся за скла-деним у класі планом з використа-нням цитат (письмово). Твір-роздум “Що таке на світі щас-тя?” (за оповіданням “Скарб”)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біографія