X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ГРИЩЕНКО СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

Завантажити презентацію

ГРИЩЕНКО СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міністерство промислової політики України 03035, м.Київ, вул. Сурікова, 3 т. 246-33-30, 246-32-36 e-mail:info@industry.gov.ua ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ГРИЩЕНКО СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ доктор технічних наук, професор Політика регулювання промисловості та діяльності промислових парків в Україні

Слайд 2

Міністерство промислової політики України Структура ВВП України за видами економічної діяльності за 2008 р.

Слайд 3

Міністерство промислової політики України 03035, м.Київ, вул. Сурікова, 3 т. 246-33-30, 246-32-36 e-mail:info@industry.gov.ua Міністерство промислової політики України утворено відповідно до Указу Президента України від 25.07.97 № 701/97 “Про утворення Міністерства промислової політики України» Мінпромполітики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики Основними завданнями Мінпромполітики є: підготовка пропозицій щодо формування державної промислової політики, а також розроблення механізмів її реалізації; розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму державного регулювання функціонування промислового сектору економіки; розроблення та реалізація державних програм розвитку промисловості України; визначення напрямів розвитку науково-технічного потенціалу промислового сектору економіки; розроблення прогнозів виробничо-технічного та фінансово-економічного розвитку промислового виробництва; створення сприятливих умов для розбудови високо розвинутого промислового сектору економіки; участь у формуванні та реалізації державної регіональної промислової політики; забезпечення реалізації державної інноваційної політики у сфері промисловості.

Слайд 4

Міністерство промислової політики України У структурі Мінпромполітики України представлені галузі: Гірничо-металургійний комплекс; Хімічна промисловість; Машинобудування: Виробництво машин та устаткування; Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування; Виробництво транспортних засобів та устаткування: Автомобілебудування; Авіабудування; Суднобудування; Виготовлення залізничного рухомого складу; Сільськогосподарське машинобудування; Оборонно-промисловий комплекс; Легка промисловість; Деревообробна промисловість; Науково-технічна діяльність та енергоефективність промисловості

Слайд 5

Міністерство промислової політики України Місце промисловості України в структурі світової економіки Промисловість України займає помітне місце у світовій економіці. За обсягами виробництва чавуну та сталі Україна стабільно посідає восьме місце в світі, а за обсягами торгівлі металопродукцією – третє. Україна — одна з небагатьох країн світу, поряд із США, Німеччиною, Росією, Францією та Великою Британією, що має практично замкнені цикли проектування і виробництва авіаційної техніки. Вироби вітчизняного машинобудування широко відомі у понад 80 країнах світу, особливо – устаткування для металургійної, хімічної промисловості, для енергетичного сектору. В загальному обсязі реалізації доля експортних поставок складає від 30 до 85 відсотків в різних машинобудівних підгалузях. Найбільші імпортери – Росія, Німеччина, Туркменистан, Індія, Китай, Іран – у ці країни йде до 70% загального експорту.

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Міністерство промислової політики України КОНЦЕПЦІЯ Проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 року №947-р) Мета - активізація інноваційно-інвестиційної діяльності промисловості з позитивним впливом на її структуру, забезпечення ринку конкурентоспроможними промисловими товарами та прискорення інтеграції промислового комплексу у світове виробництво. Шляхи реалізації: - структурно-інноваційне удосконалення виробництва; механізм державного управління промисловим комплексом; посилення соціальної спрямованості промислової політики; визначення пріоритетів розвитку окремих галузей промисловості. Очікувані результати: збільшення у 3 рази обсягів промислового виробництва та удосконалення його галузевої структури; зростання частки продукції галузей інноваційно-інвестиційного сектору, передусім машинобудування; зниження частки продукції енергосировинного сектору; зниження енергоємності промислового виробництва до 2012 року в 1,7 раза, до 2017 року — в 2,4 раза,

Слайд 19

Міністерство промислової політики України ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 2008 р. Інноваційно активних підприємств – 1397 підприємств (13%); За видами економічної діяльності: підприємствам з виробництва коксу та продуктів нафтопереробки (34%); машинобудування (21%); хімічної та нафтохімічної промисловості (20%); металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (14%).

Слайд 20

Міністерство промислової політики України Причини низької інноваційної активності підприємств: відсутність дієвого механізму кредитування інноваційних проектів; слабо розвинений фондовий ринок; - відсутність стимулювання інноваційної діяльності.

Слайд 21

Міністерство промислової політики України Базові закони України у сфері інноваційної діяльності: "Про інноваційну діяльність“ "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні“ "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків“ “Про Загальнодержавну програму розвитку високих наукоємних технологій”

Слайд 22

Міністерство промислової політики України За участі Мінпромполітики підготовлено: Проект Концепції розвитку національної інноваційної системи. 2. Проекти законів: «Про стимулювання інноваційної діяльності та виробництва високотехнологічної продукції в Україні»; «Про індустріальні (промислові) парки»; «Про наукові парки». 3. Зміни до законів України: «Про інноваційну діяльність» (в частині запровадження Державного замовлення на інноваційну продукцію); «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»; «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків».

Слайд 23

Українські технопарки

Слайд 24

Міністерство промислової політики України Українські технопарки за минулий період – це: 110 інноваційних проектів; 3246 нових робочих місць; 12,3 млрд. грн. інноваційної продукції (у т.ч. 1,7 млрд. грн. – експорт); 0,9 млрд. грн. – перераховано до бюджету; 0,48 млрд. грн. – державна підтримка інноваційних проектів.

Слайд 25

Міністерство промислової політики України З 2008 року Мінпромполітики опрацьовується питання щодо об’єднання базових промислових підприємств з науковими інститутами та іншими підприємствами, які можуть створювати міжрегіональні центри, кластери, корпорації тощо у напрямах розвитку: - хімічної промисловості; - радіоелектронної промисловості та приладобудування; - машинобудування; - легкої промисловості; - енергозбереження енергозбереження

Слайд 26

Міністерство промислової політики України За участі Мінпромполітики розроблено: Проект Закону України “Про індустріальні (промислові) парки”, яким визначаються правові засади створення та функціонування індустріальних (промислових) парків на території України. 2. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції кластеризації економіки України", метою якого є схвалення Концепції кластеризації економіки України, організація і забезпечення розвитку кластеризації, передусім у найбільш наукоємних і високотехнологічних галузях, для забезпечення ефективного використання виробничих ресурсів, інтелектуального потенціалу та зростання конкурентоспроможності національної економіки.

Слайд 27

Міністерство промислової політики України Напрями створення нових поколінь техніки і технологій : - інформаційні технології та системи зв’язку; - авіаційні та ракетно-космічні технології; - технології спеціального призначення з освоєнням виробництва продукції цивільного та подвійного використання; - функціональні і конструкційні матеріали та вироби з них; - хіміко-фармацевтичні технології; - медичні діагностичні системи, профілактичні та лікувальні засоби; - розроблення енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів; - біотехнології.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біографія