X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
вікторіанська епоха

Завантажити презентацію

вікторіанська епоха

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Астахова М.С., викладач кафедри управління якістю освіти Харківської академії неперервної освіти

Слайд 2

«Створення безпечного освітнього середовища» - завдання Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013

Слайд 3

Слайд 4

Структура організації системи роботи закладу з безпеки життєдіяльності Структура організації системи навчального закладу з БЖД Створення безпечних умов праці та навчання Документальне оформлення роботи БЖД Навчання учнів та працівників питанням ОП та БЖД Профілактика нещасних випадків Контроль за дотриманням вимог чинного законодавства

Слайд 5

Нормативно-правова база: 1. Закон України «Про охорону праці». 2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення». 3. Кодекс цивільного захисту України. 4. Закон України «Про дорожній рух» та ін.

Слайд 6

Нормативно-правова база: Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах (наказ МОНУ від 01.08.2001 №563, зі змінами); Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що стались під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (наказ МОНУ від 31.08. 2001 р. № 616); Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (наказ МОНУ № 304 від 18.04.2006 р.); ДСанПіН 5.2.2.008-01 «Утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

Слайд 7

Нові нормативно-правові документи: Лист МОНУ від 17.07.2013 №1/9-498 “Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму” Лист МОНУ від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів» Лист МОНУ від 18.07.2013 року № 1/9-503 “Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого днязагальноосвітнього навчального закладу” Лист МОНУ від 18.07.2013 року № 1/9-503 “Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу ”

Слайд 8

Нормативно-правова база Лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів». Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах, ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики від 21 серпня 2000 р. №213. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в ЗНЗ, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 р. № 521. Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи ЗСО, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 р. № 730.

Слайд 9

Стан дитячого травматизму зі смертельними наслідками під час НВП по Україні Стан дитячого травматизму під час НВП

Слайд 10

Слайд 11

Стан травматизму зі смертельними наслідками невиробничого характеру з учнями

Слайд 12

Обо'вязки заступника директора з ВР уживає необхідних заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення позакласних і позашкільних заходів; контролює і надає методичну допомогу керівникам клубів, гуртків, спортивних секцій, походів, екскурсій, трудових об'єднань, громадських робіт тощо з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, запобігання травматизму; проводить навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності класоводів, класних керівників, учителів та інших осіб, які залучені до організації позакласної, позашкільної роботи;

Слайд 13

Обо'вязки заступника директора з ВР організовує профілактичну роботу серед вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу; повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про нещасні випадки, що сталися з учасниками НВП під час проведення позакласних, позашкільних заходів, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим, бере участь у розслідуванні.

Слайд 14

Травматизм учнів під час НВП по Харківській області

Слайд 15

Травматизм учнів у побутовій сфері

Слайд 16

Нормативна база: Положення про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці у навчальних закладах, наказ МОНУ від 18.04.2006 №304, зі змінами;

Слайд 17

Слайд 18

Інструктажі з БЖД для учнів: Вступний; Первинний; Цільовий; Позаплановий.

Слайд 19

Вступний інструктаж: перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні учня курсанта, службами охорони праці. За умови чисельності учасників навчально-виховного процесу в закладах понад 200 вищезазначеними службами проводиться навчання з вихователями, класоводами, класними керівниками, які в свою чергу інструктують учнів; Фіксується в класному журналі.

Слайд 20

Перелік питань вступного інструктажі: 1.Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру. Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних майданчиках, навчально-дослідних ділянках тощо. 2.Загальні правила поведінки під час навчально - виховного процесу. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що сталися в навчальних закладах. 3.Вимоги безпеки при проведенні позакласних та позашкільних заходів. 4. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі дії у разі надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. 5.Безпека дорожнього руху. 6. .Перша (долікарська ) допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо.

Слайд 21

Первинний: на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо; перед початком зимових канікул, наприкінці навчального року, перед початком літніх канікул; перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Слайд 22

Позаплановий інструктаж: проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці

Слайд 23

Цільовий: в разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо)

Слайд 24

Слайд 25

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 №1/9-498 “Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму” Розроблення інструкцій; Затвердження та перегляд; Форма та розділи.

Слайд 26

* Комплекс бесід (занять) із попередження дитячого травматизму в 1-11 класах * № Зміст бесід (занять) Місяць Кіл. год. 9 10 11 12 1 2 3 4 5 Кількість годин 1. Правила дорожнього руху 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Правила протипожежної безпеки 10 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3. Запобігання отруєнням 2 1 1 4. Правила безпеки при користуванні газом 4 1 1 1 1 5. Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами 6 1 1 1 1 1 1 6. Правила безпеки на воді 5 1 1 1 1 1 7. Правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму 4 1 1 1 1 Разом годин: 41 5 5 4 6 4 2 5 4 6 Посібник: Система роботи з безпеки життєдіяльності в загальноосвітньому навчальному закладі. Збірник нормативних і методичних матеріалів. – Харків: ХОНМІБО, 2005. – 44 с.

Слайд 27

Профілактика нещасних випадків семінари з попередження травматизму; тижні з охорони праці та безпеки життєдіяльності; робота з батьками (батьківський всеобуч, загальні збори, тестування та ін.); інструктажі з ОП і БЖД, пожежної безпеки, пам'ятки; робота ЮІР, ДЮП; конкурси малюнків, плакатів, творчих проектів; тренінги з учасниками НВП.

Слайд 28

Проблемні питання: формалізм; недосконалість освіти працівників та учнів питаннями безпеки життєдіяльності; відсутність фахівців з БЖД у навчальному закладі; розрізненість дій різних установ.

Слайд 29

Рішення Колегії МОНМолодьспорту від 01.03.2013 р. «Про стан травматизму учасників навчально-виховного процесу за останні сім років, створення безпечних умов праці і навчання в установах та закладах освіти» РЕКОМЕНДАЦІЇ: невиробнича сфера – тенденція до зростання травматизму внаслідок ДТП, утоплень, ураження електричним струмом; під час НВП – масових заходів: культпоходів, змагань, екскурсій, самовільне відлучення з навчального закладу; ОСОБЛИВА УВАГА – зростання самогубств, існування соціально-стресових розладів; відсутність чіткого аналізу та системи обліку нещасних випадків, пов’язаних з навчально-виховним процесом та побутом

Слайд 30

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Англійська мова