X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
My future career

Завантажити презентацію

My future career

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Оберіть мову select the language Українська English

Слайд 2

Kirovograd mechanical college Kirovograd National Technical University Executed by students group К12 2/9 Krasnonozhenko A. N. Silchenko S. D. Tupikin V. V. Pidchlibny B. А. Scientific Advisor Lecturer Ryabaya О. V. Kirovohrad 2015

Слайд 3

I’m finishing school. Whom can I become??? What the profession to chose?

Слайд 4

I CAN WANT NEED Should be to my taste Should be according to my senses Demanded in the market

Слайд 5

THE DEMAND IN THE MARKET

Слайд 6

Nowadays we live in the era of information. Future belongs to the IT- technologies. .

Слайд 7

Kinds of activities Computer graphics Programming on languages: Pascal, ASM, С/С++/С#, Java WEB-programming: HTML, PHP Computer architecture Computer circuit technique Networks Repairing and setting of the PC

Слайд 8

Computer graphics It’s marvellous!

Слайд 9

Programming It’s cool!

Слайд 10

WEB-programming It’s wider!

Слайд 11

Computer architecture It’s ferric!

Слайд 12

Computer circuit technique It’s interesting!

Слайд 13

Networks It’s universal!

Слайд 14

Repairing and setting of the PC It’s easy!

Слайд 15

Qualities developed during the time of studying self-improvement; logical thinking; a high level of development of technical skills; math skills; developed imagination; attentiveness;  persistence;  commitment; ability to make decisions independently; independence (own opinion).

Слайд 16

The advantages of the profession: high demand in the labor market; career growth; high salary; flexible schedule; a creative profession; knowledge of foreign languages; the opportunity to work abroad.

Слайд 17

EDUCATION It is necessary to obtain higher technical education in “Computer engineering”. Specialty: "Maintenance of computer systems and networks"

Слайд 18

Programmer [Electronic resource] mode of access: https://ru.wikipedia.org/wikiПрограммист Typical programmer [Electronic resource] mode of access: http://tproger.ru/ Programmer [Electronic resource] mode of access: http://www.ucheba.ru/prof/45/ Programmer [Electronic resource] mode of access: http://profi.org.ua/profes/programist.shtml The demand on the labour market [Electronic resource] mode of access: regionit.com.ua/news/339/ The film PROFESSION of the FUTURE - WHO I BE (the first part of the film) [Electronic resource] mode of access: http://paramult.ru Список використаних джерел

Слайд 19

Thank for the consulting help the lecturer Ryabaya О. V.

Слайд 20

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

Слайд 21

Слайд 22

Кіровоградський машинобудівний коледж Кіровоградського національного технічного університету Виконали студенти групи К12 2/9 Красноноженко О. М. Сільченко С. Д. Тупікін В. В. Підхлібний Б. А. Керівник роботи викладач Рябая О. В м. Кіровоград 2015

Слайд 23

Я закінчую школу. Ким мені стати??? Яку професію обрати?

Слайд 24

Можу Хочу Треба Має бути до вподоби Відповідає моїм якостям Попит на ринку

Слайд 25

Попит на ринку праці

Слайд 26

Сьогодні ми живемо в столітті інформації. Майбутнє належить інформаційним технологіям.

Слайд 27

Види діяльності Комп’ютерна графіка Програмування на мовах: Pascal, ASM, С/С++/С#, Java Веб-програмування: HTML, PHP Архітектура комп’ютера Комп ’ютерна схемотехніка Мережі Ремонт і налаштування ПК

Слайд 28

Комп’ютерна графіка Це красиво!

Слайд 29

Програмування Це круто!

Слайд 30

Веб-програмування Це поширено!

Слайд 31

Архітектура комп’ютера Це залізно!

Слайд 32

Комп ’ютерна схемотехніка Це цікаво!

Слайд 33

Мережі Це глобально!

Слайд 34

Ремонт і налаштування ПК Це просто!

Слайд 35

Якості які розвиваються під час навчання самовдосконалення; логічне мислення; високий рівень розвитку технічних здібностей; математичні здібності; розвинена уява; уважність; наполегливість; цілеспрямованість; вміння самостійно приймати рішення; незалежність (наявність власної думки).

Слайд 36

Плюси професії високий попит на ринку праці; кар’єрний зріст; висока заробітна плата; вільний графік роботи; творча професія; володіння іноземними мовами; можливість працювати за кордоном.

Слайд 37

Освіта Необхідно здобути вищу технічну освіту з напрямку «Комп’ютерна інженерія». Спеціальність: «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»

Слайд 38

Програміст [Електронний ресурс] режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wikiПрограммист Типичный программист [Електронний ресурс] режим доступу: http://tproger.ru/ Программист [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.ucheba.ru/prof/45/ Програміст [Електронний ресурс] режим доступу: http://profi.org.ua/profes/programist.shtml Попит на ринку праці [Електронний ресурс] режим доступу: regionit.com.ua/news/339/ Фильм ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО - КЕМ МНЕ СТАТЬ (первая часть фильма) [Електронний ресурс] режим доступу: http://paramult.ru Список використаних джерел

Слайд 39

Дякуємо за надану консультативну допомогу викладачу Рабая О. В.

Слайд 40

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Слайд 41

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Англійська мова