X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Політична культура суспільства

Завантажити презентацію

Політична культура суспільства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Т Е М А Політична культура суспільства

Слайд 2

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ культура патріархальна політична культура політична культура свідомісна політична культура підданська політична культура поведінкова політична культура громадська політична культура інституційна політична культура ліберально-демократична культура типологія політичних культур консервативно-ліберальна політична культура патерналістська політична культура

Слайд 3

ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ культура як сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які виражають історично досягнутий рівень суспільства і людини обгрунтовує культуру не тільки як результат людської діяльності, але й як саму діяльність в основі такого підходу лежить розуміння культури як технологічного принципу діяльності, які надає їй особливості якості

Слайд 4

КУЛЬТУРА Поняття це поняття, яке відображає рівень, ступіньрозвитку та практичного здійснєння людських сутнісних сил; це результат реалізації людиною своїх потреб, здібностей, знань, умінь, навичок, інтересів, вольового та емоційного потенціалу тощо Соціальна роль виступає посередником у взаємовідносинах людини та світу соціалізує людського індивіда в процесі його суспільної та індивідуальної життєдіяльності Головний механізм прояву діалектика опредметнення та розпредметнення Сфери прояву культура пронизує собою все суспільне та індивідуальне життя людей. таким чином вона проявляється у будь-якій діяльності людей умовно можна поділити на матеріальну, духовну та функціональну

Слайд 5

ФУНКЦІОНУВАННЯ КУЛЬТУРИ В СУСПІЛЬСТВІ Л Ю Д И Н А знання уміння навики потреби інтереси воля емоції в цілому фізичні та духовні сили сукупний потенціал знань, умінь, навиків, потреб, інтересів, емоцій, в цілому фізичних та духовних сил цивілізації, відображених в матеріальних та духовних результатах діяльності, а також в способах цієї діяльності К У Л Ь Т У Р А перехід сил людини в ультуру опредметнення культури і розпредметнення людини опредметнення людини і розпредметнення культури перехід сил культури в людини

Слайд 6

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА Поняття Соціальна роль Головний механізм прояву Сфери прояву це поняття, яке відображає рівень, ступінь розвитку та практичного здійснення людських сутнісних сил в сфері політичного; це результат реалізації людиною своїх потреб, здібностей, знань, умінь, навичок, інтересів, вольового та емоційного потенціалу в політич ному житті виступає посередником у взаємовідносинах людини та сфери політичного життя суспільства; здійснює політичну соціалізацію індивіда в процесі його суспільної та індивідуальної життєдіяльності в сфері політичного діалектика опредметнення та розпредметнення пронизує собою всі політичні процеси, які від буваються в суспільстві на рівні як індивіда, так і груп, і всього суспільства; як явище, в сонові якого проявляються відноси ни влади, проявляється в усіх сферах суспільного життя: в політичній — безпосередньо, в усіх інших — опосередковано; умовно проявляється на свідомісну (духовну), поведінкову (фукнціональну) та інституційну (матеріальну).

Слайд 7

СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Слайд 8

СВІДОМА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Слайд 9

ПОВЕДІНКАВА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ПОЛІТИЧНІ УЯВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА ОРІЄНТАЦІЇ ПОЛІТИЧНІ НАСТАНОВИ усталені принципи і принципи політичної поведінки громадян і влади розкривають історичний аспект політичної культури суспільства і громадянина виступають фактором спадкоємності розвитку суспільства система правил політичної діяльності, які встановлені в певному суспільстві, суспільній групі окремим суб`єктом політики (лідером) способи політичної поведінки глобальні фундаментальні стереотипи політичної діяльності випливають з історичних традицій і характеру політичної системи певного суспільства коливаються між крайніми позиціями від певного підкорення громадянина до повного зневажання держави людьми

Слайд 10

ІНСТИТУЦІЙНА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА політичні інститути, організації, установи Політична символіка Держава та її органи (законодавча, виконавча, політичний режим) політичні партії та партійні системи громадські організації формалізоване відображення стереотипів політичної свідомості та політичної поведінки форми впровадження політичних уявлень, ціннісних орієнтацій, настанов, а також політичної діяльності

Слайд 11

ТИПОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ КУЛЬТУР (за Г.Алмондом і С.Вербою) Критерій поділу – історична хронологія громадська політична культура активістська політична культура підданська політична культура патріархальна політична культура поєднує кращі властивості попередніх типів домінування політичного плюралізму активна позиція громадянина лояльність громадянина до державної влади в силу його приреченості до формування останньої визначається найбільшою стабільністю в суспільстві Відмінність загалом полягає в зростанні ступеня свободи громадянина по відношенню до державної влади

Слайд 12

ТИПОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ КУЛЬТУР (за А.Брауном) Критерії поділу – сила впливу на суспільні процеси

Слайд 13

ТИПОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ КУЛЬТУР (за К.Джовітом) Критерій поділу – сила впливу на суспільні процеси

Слайд 14

ТИПОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ КУЛЬТУР (за Є.Вятром)

Слайд 15

ВІТЧИЗНЯНА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА історичні фактори формування Нерозвинутий характер демократії Планування ідеології етатизму та зрівнялівки Тотальне підкорення громадянина державою сутність Основна риса Складові елементи патерналізму відчужена політична патерналістський характер політичної культури тенденція до возвеличення органів державної влади атрофія громадського суспільства та органів народного представництва Концентрація реальних повноважень державної влади в руках вищих ешелонів партійно-державного апарату, які оголосили себе уособленням народної еліти Викривлення відносин матеріальної та соціальної залежності верхів та низів суспільства, коли не верхи розглядаються на утриманні низів, а навпаки

Слайд 16

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ кардинальні зміни в підходах до ідеологічних засад суспільного життя, створення фундаменту реального політичного плюралізму формування у громадян політичних знань, уявлень, переконань, настанов адекватного усвідомлення як власних політичних інтересів, так і суспільних, і державних формування сучасної політичної культури за допомогою переробки досвіду попередніх поколінь з урахуванням особливостей сучасного життя в україні

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика