X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Пр

Завантажити презентацію

Пр

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

(Дисципліна за вільним вибором студента, рівень вищої освіти “бакалавр”, “магістр”) «Історія медицини»

Слайд 2

Актуальність вивчення дисципліни. Вивчення медицини, як і будь-якої іншої галузі людської діяльності та знання, обов’язково потребує ґрунтовного ознайомлення з її історією. Неможливо досконало оволодіти наукою без знання її історії. Методологічно правильна історична оцінка явища, факту, теорії і є справжня їх суть. Ось чому історія медицини – одна з теоретичних дисциплін у галузі медицини взагалі. Вона дає поняття про походження всього сучасного комплексу знань у цій галузі, про їх суть у процесі розвитку.

Слайд 3

Особлива увага в даному курсі зосереджена на тому, як виникали ті чи інші медичні ідеї, як вирішувались науково-медичні проблеми в ту чи іншу історичну епоху. Виклад питань історії медицини спирається на конкретні наукові факти і узагальнення, котрі розглядаються через призму сучасних наукових і філософських уявлень.

Слайд 4

Мета навчальної дисципліни - інтерпретація розвитку медицини в історичній ретроспективі, трактування основних історикомедичних подій, вивчення основних етапів розвитку медицини у зв’язку з розвитком і зміною суспільно-економічних умов, формування наук у галузі медицини. Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні питання історії медицини і основні закономірності історичного розвитку медицини, спеціальні історико-медичні відомості.

Слайд 5

Основні завдання вивчення дисципліни: оволодіння навичками аналізу джерел з історії медицини; визначення особливостей природничонаукових і медичних знань, характерних рис розвитку медицини у різні історичні періоди; інтерпретування основних історико-медичних подій.

Слайд 6

Історія медицини розглядає розвиток окремих галузей медицини, є складовою частиною усіх медичних дисциплін і питання її викладають на відповідних профільних кафедрах. За змістом історія медицини пов’язана із загальною історією, історією культури, філософією, соціологією, основами права, психологією тощо. Міждисциплінарні зв’язки дисципліни:

Слайд 7

На лекційних та практичних заняттях розглядатимуться такі теми: Медицина Стародавнього світу Медицина Середньовіччя Медицина Нового часу Медицина і охорона здоров’я Новітнього часу

Слайд 8

Види навчальних занять: Вивчення питань історії медицини спирається на конкретні наукові факти і узагальнення, котрі розглядаються через призму сучасних наукових уявлень. Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, семінарські заняття, виконання індивідуального завдання, самостійна робота студентів. Під час вивчення історії медицини використовуються, окрім рекомендованої літератури, інтернетресурси, матеріали освітнього порталу.

Слайд 9

В результаті вивчення курсу студенти повинні: Визначати особливості природничонаукових і медичних знань, характерні риси розвитку лікування в Середні віки. Вирізняти основні історико-медичні події Середньовіччя. Аналізувати джерела з історії середньовічної медицини Визначати особливості природничонаукових і медичних знань, характерні риси розвитку лікування в Середні віки. Вирізняти основні історико-медичні події Середньовіччя. Аналізувати джерела з історії середньовічної медицини Визначати особливості природничо-наукових і медичних знань, характерні риси розвитку медицини в Новочасну добу. Аналізувати джерела з історії модерної культури і медицини. Розуміти особливості розвитку медицини і медичних знань в період Нового часу. Інтерпретувати основні історико-медичні події в період Нового часу. Вирізняти основні характеристики Новітнього періоду історії людства, особливості природничонаукових і медичних знань, характерні риси розвитку медицини в новітню добу. Розглядати джерела з історії модерної культури і медицини. Визначити особливості розвитку медицини і медичних знань у Новітній час. Висвітлювати основні історико-медичні події в Новітній час.

Слайд 10

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика