X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
позакласна роботаю

Завантажити презентацію

позакласна роботаю

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація з теми: “Нові інформаційні технології в початковій школі” Виконала: студентка групи Пн 417, Юхименко Олена

Слайд 2

Зміст Що таке ІКТ; Значення ІКТ,АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ДОСВІДУ; НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ДОСВІДУ ІКТ; Особливості використання комп’ютерних технологій в початковій школі; Ефективність впровадження ІКТ в практику роботи; Мультимедійні технології.Шляхи використання мультимедійних технологій в освіті. Робота Електронних таблиць Висновок Список використаних джерел та літератури

Слайд 3

Вступ Активний розвиток та впровадження інформаційних технологій у різні сфери життя, в тому числі в освіту, ставить перед школою завдання формування інформаційної культури сучасних школярів. Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для одержання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо. Необхідно враховувати, що до школи приходять нові покоління дітей, які живуть в інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі. Інформаційні технології стають  потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у початковій ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення,  

Слайд 4

Що ж таке ІКТ? Інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) – це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу.

Слайд 5

АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ДОСВІДУ полягає в тому, що інформаційно-комунікаційні технології стають потужним каталізатором і показником науково-технічного розвитку суспільства, що викликає необхідність впровадження засобів ІКТ й до системи освіти. У Національній доктрині розвитку освіти, окремим пунктом розглянуті інформаційні технології в освіті: – «Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують: подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві». Запровадження ІКТ у навчально-виховний процес у початковій школі дозволяє в комплексі розв'язати низку актуальних проблем: підвищити інформаційну культуру дитини; зробити доступним світові інформаційні ресурси; посилити інформаційну насиченість всього навчально-виховного процесу в закладах освіти.

Слайд 6

Медіаосвіта привчає учня жити в інформаційному середовищі. А.П.Семенов зазначав «Навчити дитину жити в інформаційному просторі – найважливіша задача сучасної школи». Науково-педагогічна ідея досвіду базується на положеннях праць Сучасні компʼютерні технології дають велику можливість для розвитку процесу навчання. Ще К.Д.Ушинський відмітив «Дитяча природа вимагає наочності». Будь який етап уроку можна оживити впровадженням нових технічних засобів.

Слайд 7

Одним із головних завдань  початкової школи є застосування ІКТ у процесі вивчення більшості навчальних предметів у рамках програми. Основним  видом використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання є їх органічна інтеграція в певні уроки. У цікавій, динамічній, ігровій формі учні молодших класів опановують комп’ютерні засоби та одночасно удосконалюють свої знання з певних навчальних предметів, розвивають пам’ять, просторову уяву, логічне мислення, творчі здібності.

Слайд 8

Особливості використання комп’ютерних технологій в початковій школі «Інформаційні освітні технології відкривають небачені раніше перспективи індивідуалізації навчання і підвищення його ефективності. Саме завдяки цим технологіям учень позбувається механічної і рутинної роботи в процесі навчання, може організовувати власну пізнавальну діяльність на оптимальному рівні трудності, набуває неоціненного досвіду орієнтуватися в неосяжному масиві інформації, що забезпечить необхідну підготовку для життєдіяльності в інформаційному суспільстві.» Концепція мовної освіти 12-річної школи

Слайд 9

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя людини. Як зазначає генеральний директор компанії «Майкрософт Україна» В.Лановенко, «у сучасному суспільстві інформаційні технології перестали бути окремою обмеженою сферою економіки і бізнесу. Вони виступають об’єднувальною основою для побудови світового інформаційного співтовариства, активно впливають на визначення вектора світового прогресу». У цих умовах кардинальних змін вимагає й система шкільної освіти. Сьогодні не можна вважати викладання дисциплін якісним, якщо вчитель не використовує у своїй роботі з учнями комп’ютерні технології та Інтернет. Якщо говорити про початкову школу, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є доцільним і перспективним. Розглянемо, що дає впровадження ІКТ для учнів початкової школи:

Слайд 10

Слайд 11

Ефективність впровадження ІКТ в практику роботи Застосування ІКТ на уроках посилює: - позитивну мотивацію навчання; - активізує пізнавальну діяльність учнів. Використання ІКТ на уроці дозволили повною мірою реалізувати основні принципи активізації пізнавальної діяльності: - принцип рівності позицій; - принцип довірливості; - принцип зворотного зв'язку; - принцип заняття дослідницької позиції. Реалізація цих принципів проглядається на всіх уроках де застосовується ІКТ.

Слайд 12

Використання ІКТ дозволяє проводити уроки: - на високому естетичному і емоційному рівні (анімація, музика); - забезпечує наочність; - залучає велику кількість дидактичного матеріалу; - підвищує обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5 - 2 рази; - забезпечує високий ступінь диференціації навчання (індивідуально підійти до учня, застосовуючи різнорівневі завдання). - скорочує час для контролю та перевірки знань учнів; - учні вчаться навичкам контролю та самоконтролю. Застосування ІКТ: - розширює можливість самостійної діяльності; - формує навички дослідницької діяльності; - забезпечує доступ до різних довідковим системам, електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів; - сприяє підвищенню якості освіти.

Слайд 13

Використання ІКТ дозволяє розширити рамки підручника. Таким чином, праця, витрачена на управління пізнавальною діяльністю за допомогою засобів ІКТ виправдовує себе у всіх відносинах: - підвищує якість знань; - просуває дитини в загальному розвитку; - допомагає подолати труднощі; - вносить радість у життя дитини; - дозволяє вести навчання в зоні найближчого розвитку; - створює сприятливі умови для кращого взаєморозуміння вчителя і учнів та їх співпраці в навчальному процесі.

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Мультимедійні технології.Шляхи використання мультимедійних технологій в освіті. Ще і сьогодні провідне місце у викладанні предметів займають традиційні засоби – дошка, крейда та друковані джерела (підручники, зошити з друкованою основою). Завдяки ж використанню ІКТ навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе  це здійснює значний вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів. Сьогодні вже очевидно, що викладач який веде зайняття за допомогою мультимедійного проектора, електронної дошки та комп’ютера, використовує на уроці та під час підготовки до нього ресурси Інтернет, має якісні переваги перед колегою який користується “крейдяною технологією”. Виховання учнів в школі має бути спрямоване на розвиток людини сучасного інформаційного суспільства, і школа має вчити користуватись необмеженим джерелом інформації – Інтернетом, та принаймні, спробувати навчити дитину відрізняти що є добре і корисне від злого.

Слайд 18

Сучасний урок – це поєднання традиційних технологій та нових інформаційних джерел, які передбачають використання теле- та радіомовлення, періодики, архівних матеріалів, ресурсів мережі Інтернет тощо. Це використання додаткового матеріалу, який можна знайти для різних категорій учнів і для різного рівня підготовки. Існує 2 шляхи: - використання спеціальних навчальних програм, в яких передбачаються матеріали для різних видів навчальної діяльності, також пропонується методика їхнього використання; - самостійний відбір окремого матеріалу щодо конкретних цілей навчання. Але введення такої технології в освітню діяльність вимагає не просто навчання педагогів, але й представляє собою комплексну науково-педагогічну, соціальну та організаційну проблему, від рішення якої залежить інтелектуальний потенціал найближчого майбутнього.

Слайд 19

. Використання мультимедійних інформаційних технологій в освіті, можливість зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної інформації (звукової, графічної, текстової та відео) та компонувати її в зручному виді сприяє: - розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних і творчих здібностей учнів; - формуванню в учнів пізнавальних можливостей, прагнення до самовдосконалення; забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між гуманітарними, технічними науками та мистецтвом; - постійному динамічному оновленню змісту, форм та методів навчальних процесів тощо.

Слайд 20

Мультимедія – це спеціальна інтерактивна технологія, що забезпечує за допомогою технічних і програмних засобів роботу з анімованою комп’ютерною графікою і текстом, мовою, високоякісним звуком, нерухомими зображеннями і рухомим відео. Якщо структурувати інформацію, з якою може працювати мультимедія, то можна сказати, що мультимедія – синтез трьох стихій: інформації цифрового характеру (тексти, графіка, анімація); аналогової інформації візуального зображення (відео, фотокартки, картини тощо); аналогової інформації звуку (мова, музика, інші звуки).

Слайд 21

Що стосується проблем щодо використання мультимедійних продуктів у школі, то тут найбільше занепокоєння викликає питання оволодіння азами комп’ютера вчителями. На сьогодні майже кожна школа навіть без доступу до Інтернету може створити власні розробки та методики проведення уроків із використанням мультимедіа-технологій. Головне, щоб учителі не «боялися» комп’ютера, вбачали в ньому незамінного помічника та універсального «демонстратора». Якщо немає можливості проводити урок у кабінеті інформатики, можна виділити один ПК, який легко демонтується та встановлюється у будь-якому класному приміщенні. Розвернувши екран до учнів та назначивши оператора мультимедійного супроводу, вчитель зможе зосередитися на процесі викладу матеріалу, і, якщо все йтиме «гладко», зробить свій урок неповторним і цікавим для абсолютної більшості учнів.

Слайд 22

Робота Електронних таблиць Електронна таблиця розглядається в шкільному курсі інформатики як об'єкт опрацювання, а табличний процесор — засіб опрацювання електронних таблиць. Під опрацюванням розуміється аналіз даних, їх корекція, синтез висновків, прийняття рішень, експерименти — все, що стосується дослідницької діяльності людини, яка використовує в своїй практичній професійній діяльності електронні таблиці і табличний процесор.

Слайд 23

В основі методики вивчення табличного процесора лежить: Використання індуктивного методу, за яким пояснення основних можливостей та принципів опрацювання електронних таблиць будується від конкретних прикладів до узагальнень у вигляді правил - орієнтирів, які не залежать від конкретної програми та знань і навичок користувача стосовно роботи з нею. Мотиваційне навчання, при якому кожна вказівка чи група зв'язаних за змістом завдання вказівок спочатку демонструється на прикладах, пояснюється мета та необхідність їх введення. Навчання через систему доцільних задач. Для кожної конкретної вказівки чи групи вказівок добирається система завдань з практично значущим і добре зрозумілим змістом для відповідної вікової групи учнів. Учні знайомляться з умовою такого завдання та самостійно шукають в середовищі потрібні вказівки для одержання результатів, при цьому вимоги до результатів виконання завдання (вигляд відформатованої таблиці, діаграма, результати обчислень тощо) учні одержують у надрукованому вигляді. Завдання полягає в тому, щоб із запропонованої табличної інформації шляхом її опрацювання за допомогою табличного процесора одержати конкретні результати.

Слайд 24

Використання при проведенні практичних занять за комп'ютером завдань двох типів: введення вхідних даних з клавіатури та подальше їх опрацювання в середовищі табличного процесора; опрацювання заздалегідь введених до пам'яті комп'ютера табличних даних та аналіз одержаних результатів. Використання наочних орієнтирів для контролю за результатами виконання завдань. Використання навчальної допомоги різного рівня при використанні завдань для самостійного виконання.

Слайд 25

Принципи, які можуть бути покладеними в основу методики вивчення табличного процесора: Використання індуктивного методу, за яким пояснення основних можливостей та принципів опрацювання електронних таблиць будується від конкретних прикладів до узагальнень у вигляді правил - орієнтирів, які не залежать від конкретної програми та знань і навичок користувача стосовно роботи з нею. Мотиваційне навчання, при якому кожна вказівка чи група зв'язаних за змістом завдання вказівок спочатку демонструється на прикладах, пояснюється мета та необхідність їх введення. Навчання через систему доцільних задач. Для кожної конкретної вказівки чи групи вказівок добирається система завдань з практично значущим і добре зрозумілим змістом для відповідної вікової групи учнів. Учні знайомляться з умовою такого завдання та самостійно шукають в середовищі потрібні вказівки для одержання результатів, при цьому вимоги до результатів виконання завдання (вигляд відформатованої таблиці, діаграма, результати обчислень тощо) учні одержують у надрукованому вигляді. Завдання полягає в тому, щоб із запропонованої табличної інформації шляхом її опрацювання за допомогою табличного процесора одержати конкретні результати, тобто використовується дидактичний принцип навчання "за зразком" — орієнтувальною основою дій.

Слайд 26

Методи формування вмінь та навичок під час виконання практичної роботи. метод наслідування ; метод спроб та помилок; метод поступового ускладнення; метод евристичних наставлянь. Метод наслідування – це спосіб організації діяльності, за якого учні наслідують дію вчителя, це метод вироблення найпростіших умінь, необхідна сходинка до творчості. Метод спроб та помилок – це спосіб, який належить до творчих методів навчання, найчастіше використовується для пошуку алгоритму розв’язання поставленої задачі. Метод поступового ускладнення – варто використовувати під час вивчення певної теми. Учням спочатку пропонуються прості та неважкі завдання, а з часом завдання поступово ускладнюються. Метод евристичних наставлянь – цей метод доцільно використовувати під час пошуку алгоритму роботи певного завдання. Учням пропонують систему наставлянь чи у вигляді навідних запитань.

Слайд 27

Висновки Саме використання ІКТ дає нам можливість змінити зміст освіти та сприяє : кращому сприйняттю й засвоєнню дітьми навчального матеріалу; зростанню інтересу до пізнання; індивідуалізацію навчання; розвитку творчих здібностей учнів; скороченню видів роботи, що стомлюють дітей; використанню різних аудіовізуальних засобів (музики, графіки, анімації) для збагачення змісту і посилення мотивації навчання; більш динамічній подачі матеріалу; формуванню в учнів адекватної самооцінки та створенню умов для самостійної роботи; самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя; засвоєння і учнями, і учителями нових важливих знань, умінь, навичок. До того ж ІКТ використовують в усіх видах урочної й позаурочної діяльності,

Слайд 28

Вітчизняний досвід роботи з молодшими школярами у співробітництві з Інститутами педагогіки, психології, гігієни дітей і підлітків дозволяє зробити такі висновки: Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики, музики, природознавства, української, англійської мов. Оволодіння елементами комп’ютерної грамотності не викликає суттєвих труднощів у молодших школярів. При цьому, комп’ютерні ігрові програми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності, опосередкованої комп’ютером. У процесі сумісної комп’ютерно-ігрової діяльності виникає «кооперуючий ефект». Учні у грі проти комп’ютера допомагають, як правило, несвідомо один одному. Шукають раціональні способи організації сумісних дій, навіть в тому випадку, коли така задача їм не ставиться в явному вигляді. Навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів. Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з самих сучасних засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури. Є підстави вважати, що комп’ютер дозволить більш глибоко розкрити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

Слайд 29

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, розкриттю їх талантів, суттєво впливає на зміст, форми, методи і засоби навчання. Вдало підібрані комп’ютерні програми забезпечують розвиток творчих здібностей, стимулюють пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття школярів. При цьому підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд. Тому комп’ютер має великі можливості вдосконалення навчально-виховного процесу. Відрадно, що багато вчителів початкових класів області розуміють значення ІКТ і застосовують комп’ютерні програми, публікації, презентації тощо у своїй практиці. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі дозволяє отримати навички ХХІ століття.

Слайд 30

У своїй діяльності використовую: Організація різних видів діяльності учнів сприяє Головне завдання вчителя початкових класів – навчити дитину вчитися, самостійно здобувати знання. Але не можна її навчити лише за допомогою класної дошки та крейди.

Слайд 31

Список використаних джерел 1.Агапова Р. Про три поколения компьютерных технологий обучения в школе. //Информатика и образование. – 1994. – №2. – С.96-98.  2. Белавина И.Г. Сприйняття дитиною комп’ютера й комп’ютерних ігор. // Питання психології. – 1993. – №3.  3. Буцин Е.С. Обучение младших школьников началам информатики. // Информатика и образование. – 1991. – №3.  4. Вєтрова І. Г., Вербунко В. А. Використання комп’ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки // Комп’ютер у школі та сім’ї – 2001 – № 2. – С. 22 – 25.  5. Витухновская А.А., Марченко А.С. Проектирование технологии подготовки к обучению младших школьников с использованием компьютера. // Информатика и образование. – 2004.-№8. – С.83-87. 6. http://www.yrok.net.ua/load/dovidnik_vchitelja/ikt_metodika/vikoristannja_ikt_na_urokakh_v_pochatkovikh_klasakh/149-1-0-2048 7. http://www.startpedahohika.com/sotems-947-3.html

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика