X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Пантелеймон Куліш"

Завантажити презентацію

"Пантелеймон Куліш"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Реформація

Слайд 2

Мета: Схарактеризувати становище католицької церкви в XV— XVI ст.; проаналізувавши соціально-економічний та полі тичний розвиток німецьких земель, визначити причини виникнення реформаційного руху, показати розбіжності між ученнями М. Лютерата Т. Мюнцера, а також з’ясувати причини, перебіг та результати Селянської війни; розви вати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати й узагальнювати історичні явища та події, працювати з джерелами інформації; сприяти пра вильному вихованню учнів, усвідомлення ними права свободи совісті та віросповідання.

Слайд 3

Основні поняття: Реформація - Селянська війна Індульгенція Гуманізм Протестантизм антифеодальний суспільно-політичний і релігійний рух, проти католицької церкви в Європі в ХVІ ст.. визнання людини  найвищою цінністю у світі, повага до гідності та розуму людини; один із напрямів у християнстві, виступали проти католицької церкви

Слайд 4

ПЛАН УРОКУ: Католицька церква на межі ХV-ХVІ ст. Німеччина напередодні Реформації. Німецький гуманізм. Мартін Лютер і початок Реформації. Народна Реформація. Від народження протестантизму до Аугсбурзького миру.

Слайд 5

Ідеолог – Жан Кальвін Інтереси буржуазії Ідеолог – Мартін Лютер. Інтереси князів Захоплення церковних земель. Ідеолог – Томас Мюнцер Інтереси народу Рівність всіх людей

Слайд 6

«Католицька церква на межі XV—XVI ст.».

Слайд 7

Причини реформації: Релігійні Соціальні Економічні   Політичні  Морально-етичне падіння духовенства католицької церкви.   Корупція Продаж індульгенцій  Продаж посад єпископів Рушійна сила Реформації - бажання повернути вчення церкви і церковну практику до Писання Прошарок людей, які владно і рішуче відстоювали свої інтереси, які відрізнялися від інтересів середньовічної знаті, орієнтованої тільки на розкіш і споживання.  винахід друкарства Німецький гуманізм Наукові відкриття поява нового мануфактурного виробництва великі географічні відкриття Посилення національних держав  “революція цін” Абсолютизм

Слайд 8

Німецькі землі – частина Священної Римської імперії. Форма правління – монархія. Роздробленість . Незалежні правителі – світські князі. Належність земель духовним феодалам. Відсутність центру. Дорадчий орган – рейхстаг. У містах влада належала паатриціату. Важке становище плебеїв. Погіршення положення селянства. Економічний підйом Німеччини. Засилля католицької церкви.

Слайд 9

Себастьян Брант А нравственность, влеченья, знанья Зависят лишь от воспитанья. В чести и силе та держава, Где правит здравый ум и право, А где дурак стоит у власти, Там людям горе и несчастье. Давать советы все не прочь, Не зная, как себе помочь.

Слайд 10

Еразм Ротердамський Працею життя Еразма було видання класичного тексту Біблії грецькою мовою. Окрім того найвідомішим твором мислителя є книга«Похвала глупоті». Критика духовенства Ідея створення «освіченої церкви. Серед висловів, які запровадив у живу мову Еразм, знаходимо: Квапитися повільно Водити за ніс Це ясно навіть дитині Вилупитися з одного яйця Зробленого не переробиш Живий труп Час покаже Крокодилові сльози

Слайд 11

Иоганн Рейхлин Відстоював право на незалежність думок Демократичні свободи Противник Реформації

Слайд 12

«Порівняльна характеристика поглядів М. Лютера і Т. Мюнцера». Запитання для порівняння М. Лютер Т. Мюнцер Чиї інтереси виражав? Панівних станів суспіль ства Простого народу До чого закликав? До реформи церкви До зміни всього суспі льного устрою Як ставився до влади князів? Народ має коритися князівській владі Уважав князів винними в бідуванні народу Які способи боротьби пропонував? Шляхом реформ Шляхом перевороту та збройної боротьби

Слайд 13

Селянської війна Причини та передумови Селянської війни. Посилення поборів з селян розширення «панських» прав над сільським населенням несприятливі зміни у загальних соціальних умовах селянського побуту Посилення на рубежі XV-XVI ст. феодального натиску на селян Бурхливий економічний підйом рейнських міст і зростання товарного виробництва Відновлення кріпосного стану і поширення його на маси вільних селян. 

Слайд 14

«Вимоги учасників Селянської війни» Учасники Їхні вимоги Селяни, місь ка біднота Звільнення від кріпацтва; зменшення податків; повернення в общинне користування лісів і пасовищ; скасування церковної десятини; дозвіл самостійно обирати священика Заможні горо дяни Запровадження єдиної системи мір і ваги у всій країні; «дешева» церква; звільнення селян за викуп; посилення централізованої влади; зміцнення держави Феодали (кня зі та рицарі) Збереження феодального ладу; Підкорення церкви, захоплення її земель

Слайд 15

«Причини поразки та на слідки Селянської війни в Німеччині». Селянська війна Причини поразки Наслідки Розрізненість дій повсталих; неспроможність учасників до об’єд нання; відсутність загального керівництва; незнання селянами військової спра ви; довірливість селянства; відсутність надійних союзників Посилення феодального гніту; покріпачення великої частини се лян; збереження роздробленості країни; гальмування розвитку капіталістич них відносин; послаблення влади католицької церкви

Слайд 16

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика