X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
п

Завантажити презентацію

п

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК пІДГОТУВАЛА: студентка 35 групИ, III курсУ ФМЕ КлЬОВАНА ВалерІЯ

Слайд 2

В сучасних умовах глобалізації світової економіки та жорсткої конкуренції перед підприємствами постає проблема побудови ефективної стратегії виходу організації на зовнішній ринок.

Слайд 3

Запорукою успіху компанії в процесі завоювання частки зарубіжного ринку є чітко сформована та правильно обрана стратегія, визначені цілі діяльності та шляхи їх досягнення. Визначення мотивів та форми виходу організації на зарубіжний ринок – це ключові моменти побудови лінії поведінки компанії.

Слайд 4

Філіп Котлер виділяє такі мотиви виходу підприємств на зовнішній ринок : надання зовнішніми ринками можливості отримання більш високого доходу; економія витрат шляхом збільшення масштабів реалізації; зниження ризиків внаслідок зменшення залежності від внутрішнього ринку; вимоги клієнтів компанії за межами національних кордонів.

Слайд 5

Серед основних стратегій виділяють стратегію експорту, спільного підприємництва та прямого інвестування. Під експортом розуміється реалізація на закордонних ринках товарів та послуг, що виробляються чи виконуються у своїй країні. Перевагами цього способу є мінімальні зміни у товарному асортименті, відносно невеликі інвестиційні витрати та забезпечення мінімального ризику при вході на ринок.

Слайд 6

Експорт підрозділяється на два види: Прямий експорт - припускає вивіз, реалізацію товарів (послуг) за кордоном без участі посередників. Даний вид експорту пов'язаний з великим ступенем ризику в порівнянні з непрямим експортом, і його організовують в основному за класичною схемою: прямій експорт > структурній підрозділ підприємства > торгові представництва > власні торгові агенти > дочірні компанії. Непрямий експорт - це реалізація за кордоном виробленого в своїй країні товару через посередників (агенти, брокери, і т. д.) Даний вид експорту прийнятний в основному для невеликих компаній (фірм), а також у тому випадку, коли у підприємців на зарубіжному ринку немає міцних позицій.

Слайд 7

Спільне підприємництво – стратегія виходу підприємства на зовнішній ринок, яка ґрунтується на поєднанні його зусиль із ресурсами комерційних підприємств країни-партнера з метою створення виробничих і маркетингових потужностей.

Слайд 8

Підприємства сумісного володіння створюються в основному з метою зниження витрат і розподілу комерційних ризиків. Контракт на виробництво означає, що фірма погоджується з тим, щоб іноземна компанія виробляла свою продукцію в даній країні. Фірма ж здійснює маркетинг самих виробів і надає управлінський досвід. У разі контракту на управління фірма виступає лише як консультант іноземних компаній. Зарубіжний інвестор може купити собі частку в місцевому підприємстві, місцева фірма може купити собі частку в уже існуючому місцевому підприємстві зарубіжної компанії або обидві сторони можуть спільними зусиллями створити абсолютно нове підприємство.

Слайд 9

Стратегія прямого інвестування передбачає вкладання капіталу в створення за кордоном власних складських або виробничих підрозділів,забезпечуючи найбільш повне залучення підприємства до ЗЕД. Зовнішньоекономічна діяльність(ЗЕД)-господарська діяльність суб’єктів господарювання,яка у процесі її здійснення потребує перетину митного кордону України майном та/або робочою силою (Господарський кодекс України)

Слайд 10

Основні риси цього способу: - максимальні інвестиційні витрати та поточні грошові зобов'язання; - максимальна відповідальність за результати діяльності; - максимальний контроль за діяльністю; - складна процедура виходу з ринку. Одна з переваг такої стратегії полягає в тому, що підприємство може заощадити кошти за рахунок більш дешевшої робочої сили абосировини, за рахунок пільг, наданих іноземними урядами закордонним інвесторам, за рахунок скорочення транспортних витрат тощо.

Слайд 11

Для розробки стратегії необхідно провести фінансово економічний аналіз, а також аналіз зовнішнього середовища. Після проведення аналізу економічної діяльності підприємства складається список стратегічних альтернатив, тобто система стратегій із розрахунком вірогідності їх запровадження щодо досягнення загальної мети. Головним принципом розробки та реалізації маркетингової стратегії є її цілісність та комплексність, адже лише такий підхід забезпечить компанії достатній прибуток та довгостроковий успішний збут і, відповідно, економічне зростання.

Слайд 12

Міжнародний франчайзинг в міжнародному маркетингу В даний час однією з найбільш ефективних форм просування товарів як на міжнародному, так і на національному ринку є франчайзинг. Суть франчайзингу - крупна материнська фірма (франчайзер) надає право дрібному підприємству (франчайзі) протягом певного проміжку часу й у визначеному місці вести підприємницьку діяльність з використанням її торгової марки, технологій виробництва, ноу-хау в формі, яка визначається умовами договору.

Слайд 13

Як правило, материнська фірма бере на себе зобов'язання з навчання персоналу, постачання устаткування і сировини, надає допомогу в організації справи, налагодженні системи управління. Також фірма-франчайзер надає фінансову підтримку своєму франчайзі (прямо - надаючи кредити, або побічно - у вигляді поручальництв і гарантій). Мета франчайзингу - здійснення крупними компаніями експансії при освоєнні нових ринків з мінімальними ризиками.

Слайд 14

В чому полягають принципи і переваги міжнародного франчайзингу? Діяльність франчайзингу ґрунтується на наступних принципах: високий ступінь довіри партнерів; єдина збутова стратегія та цінова політика фірми; спільне освоєння ринку; взаємна підтримка та обмін інформацією; розвиток підприємницької ініціативи; спільна політика на сегментах ринку, що освоюється;

Слайд 15

В той же час ефективнішому розвитку системи франчайзингу перешкоджають специфічні особливості розвитку ринкових взаємин, що створюють певні ризики для підприємців, а саме: недовершена законодавчо-нормативна база з питань франчайзингу; відсутність сучасних учбово-освітніх програм; недосконалість податкової політики; наявність значної долі тіньового бізнесу; інфляційні процеси.

Слайд 16

Не дивлячись на зазначені чинники ризику реальна ситуація розвитку франчайзингу має позитивну тенденцію. Інтенсивніший розвиток спостерігається в сфері послуг.

Слайд 17

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика