X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ. ч.2

Завантажити презентацію

ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ. ч.2

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ SA101 Частина 2 Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім.В.Гетьмана 2006

Слайд 2

FM4L Авторська перевірка моделі Декомпозиція моделі: розкриття змісту, функціональне моделювання окремих функцій. Аналогічне побудові діаграм A0, але простіше, враховує існуючі на верхньому рівні дані (стрілки). Декомпозиція продовжується до рівня елементарних функцій (на розсуд автора). Створена модель (на кожному рівні декомпозиції) потребує рецензування (оцінки, уточнення).

Слайд 3

Метою перевірки є побудова точної і зрозумілої для користувачів моделі. Авторська перевірка має бути відділена від процесу створення моделі. Не перевіряйте модель в процесі створення (декомпозиції)! Перевірка вимагає абстрагування автора від процесу створення. Тому найкраще зробити перевірку через певний час, коли деталі створення вже не будуть свіжими.

Слайд 4

Основна проблема в авторському варіанті моделі це наявність інформації, яку автор вважає загальновідомою (хоча насправді це не так) та жаргону (термінів, що застосовуються вузьким колом людей і які не є загальнодоступними). Етапи: Виявлення недоліків діаграми Створення альтернативної діаграми Корегування зовнішніх звязків діаграми

Слайд 5

Функції (блоки) Чи несуть блоки достатній зміст в декомпозиції функції? Чи не надто складна для розуміння діаграма? Чи всі функції відповідають точці зору моделі? Чи містять блоки достатньо нової, змістовної інформації? Чи мають блоки одинаковий рівень, складності, деталізації? Чи відображає блок певний аспект батьківської діаграми? Чи правильні і відповідні зовнішні звязки?

Слайд 6

Стрілки (дані, зв'язки) Перевірте відповідність зовнішніх стрілок внутрішнім (уважно контролюйте стрілки в тунелях). Чи не надто багато внутрішніх стрілок? Чи всі блоки мають контроль і управління? Як враховані зворотні зв'язки? Як враховані помилкові (аварійні, виключні, рідкі) ситуації?

Слайд 7

Глосарій (словник) Чи всі фрази й терміни діаграми наявні в словнику? Перевірте словник на відсутність синонімів, багатозначностей. Перевірте чи містить означення ознаки, що дозволяють відрізнити об'єкт від інших, близьких за змістом, протилежних за змістом. Чи можна скоротити означення? Користуйтеся АКРОНІМАМИ (ЛОГОГРАМАМИ) й давайте їх пояснення. Уникайте довгих речень. Оптимальний розмір речення 4-6 основних слів (іменники, прикметники, дієслова.)

Слайд 8

Правила побудови логограм (акронімів) з кореня і префіксів слів (наприклад, інтерактивна графіка - ІНТЕРГРАФ); з перших букв коренів складових (автогенератор - АГ), опускається менше половини букв складного слова (автопривід - АВТОПРИВ); за першими літерами ( міністерство освіти і науки МОН, персональний комп'ютер ПК), змішані скорочення (ультразвукове дослідження – УЗК-дослідження);

Слайд 9

початкове (включене - ВКЛ, робота - РОБ) медіальне (праворуч - ПРАВ, ліворуч - ЛІВ) відсікання, скорочення має бути максимальним і закінчуватися на приголосну (при сполученні - на останню); контракція - вилучення голосних (розчленовування - РЗЧ, телеграф - ТЛГРФ). скорочене слово не повинне сприйматися двозначно, наприклад, ПТУ АКРОНІМИ І ЛОГОГРАМИ НЕ ЗМІНЮЮТЬСЯ І НЕ ВІДМІНЮЮТЬСЯ

Слайд 10

Метод сценарію Найбільш ефективним способом перевірки є “програвання” на моделі процесів, що їх змодельовано. Рекомендується робити це вербально слухачеві (метод ведмежати), або письмово, графічно, позначаючи на діаграмі шлях і контрольні точки. ВАЖЛИВО. Зверніть увагу, щоб розповідь відбувалася строго по-діаграмі, застосовуючи НАПИСАНІ слова, терміни, вирази.

Слайд 11

Результат авторської перевірки Вдосконалена діаграма в метриках: менш складна: менше стрілок, менше перетинів стрілок, об'єднання стрілок, з'єднання тексту і стрілок зигзагом, коротший текст, рівномірне заповнення робочого поля, очевидність домінування функцій, легко прослідкувати основний процес. більш зрозуміла: ясність і однозначність фраз і термінів, наявність необхідних текстових уточнень, додаткових схем (FEO), ясність основного процесу, входів-виходів, зворотніх звязків.

Слайд 12

FM5L Читання і коментування моделей Читання і коментування моделі здійснюється експертами і читачами в процесі зворотного зв'язку. Це ОБОВЯЗКОВИЙ елемент стандарту, що забезпечує якість моделювання. Коментування здійснюється виключно в письмовій формі без присутності автора. Коментарі пишуться червоним кольором і нумеруються (номер в колі). Відповіді пишуться синім кольором. Текст пишеться чорним кольором.

Слайд 13

Послідовність читання прочитати назву і номер вузла; вивчити кожний блок; вивчити внутрішні стрілки; прочитати всі примітки автора; проглянути весь додатковий матеріал; зрозуміти зв'язки з батьківською діаграмою. Мета: отримати загальне уявлення про модель та додаткові матеріали.

Слайд 14

Читач має спиратися лише на те що написано на папері. Жодних додумувань чи припущень! Послідовність основних груп запитань: Чи вірний синтаксис діаграм? Чи розумію я, що хотів показати автор? Чи згодний я з автором? Критика має бути ясною і конструктивною для можливості відповіді автору. Прочитане помічається: Згоден – червона галочка Незгоден, чи неясно – червоний хрестик

Слайд 15

ТИПОВІ ЗАПИТАННЯ ЧИТАЧА Синтаксис і загал Чи всі блоки правильно пронумеровані? Чи всі блоки мають назви в дієслівній формі? Чи всі стрілки на місці? Чи всі стрілки мають назви у формі іменника ? Чи всієї мітки ясно прив'язані до своїх стрілок? Є чи на довгих стрілках додаткові мітки? Чи немає стрілок без міток? У чи всіх зовнішніх стрілок є ICOM-код?

Слайд 16

Чи вірно зв'язує ICOM-код зовнішні стрілки із граничними стрілками батька? Чи всі мітки зовнішніх стрілок сумісні з мітками граничних стрілок батька? Чи використовуються стрілки у тунелі надмірно або невірно? Яка роль має цей блок в діаграмі? Як активізується цей блок? Чи ясна роль кожної стрілки? Як даний блок перетворює свої входи у виходи? Чи зрозуміло, як виправити серйозні помилки (процесу)?

Слайд 17

Для оцінки внутрішнього контексту Чи ясна основна лінія викладу? Чи зрозумілі побічні потоки даних? Чи відповідає термінологія викладу? Як виконана декомпозиція батьківського блоку? Які джерела й споживачі всіх зовнішніх стрілок? Чи ясні основні входи, керування й виходи?

Слайд 18

Оцінка деталей діаграм Чи не занадто багато (або мало) блоків ? Чи потрібно перевизначити блоки? Чи не перевантажена (або чи досить заповнена) частина діаграми? Чи не занадто багато стрілок? Чи не заплутані перетини стрілок? Чи немає стрілок із однаковим ICOM-кодом? Чи не занадто довгі або багатослівні фрази? Чи не занадто багато жаргону? Чи відповідає термінологія аудиторії, для якої діаграма призначена?

Слайд 19

Щоб оцінити декомпозицію діаграми: Чи достатня декомпозиція? Чи не відсутній який-небудь блок? Чи немає блоку, що не стосується справи? Чи немає в декомпозиції яких-небудь несподіванок ? Чи не зробив би я зовсім іншу декомпозицію ? Щоб визначити мету й точку зору діаграми: На які питання відповідає ця діаграма? Чи відповідає це меті моделі? Із чийого погляду описана модель? Чи збігається це з точкою зору моделі ?

Слайд 20

Щоб оцінити несуперечність діаграми: Чи не є діаграма занадто заплутаною або занадто детальною, для даної мети? Чи не відповідає діаграма на питання, що не стосуються мети? Чи вірно використаються терміни? Чи всі факти відповідають точці зору моделі? Щоб оцінити адекватність опису: Чи відображає модель реальність? Чи відповідає порядок розташування блоків зменшенню їхньої домінантності? Чи немає зайвих або відсутніх стрілок між блоками?

Слайд 21

Щоб оцінити точність подання: Чи не вводять в оману назви блоків і стрілок? Чи містить відгалуження стрілок тільки ті дані, які дійсно потрібні блоку? Чи не перекриваються функції двох блоків ? Чи немає непотрібних дуг, відносно блоку?

Слайд 22

Для оцінки правильності активізації блоків (оцінка можливої послідовності їхнього функціонування в ході реальної роботи системи): Чи працює "нормальний" шлях потоку даних? Як помилкові дані будуть впливати на блок? Чи пояснюються чим-небудь помилкові шляхи? Чи не повинна функція виконувати більше, ніж це визначається її стрілками?

Слайд 23

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ЩО НОВОГО Я ДІЗНАВСЯ ЧИТАЮЧИ ДІАГРАМУ? ЧИ ВАРТО БУЛО ЧИТАТИ ДІАГРАМУ? СЕРЙОЗНІ НЕДОЛІКИ Невідповідність меті, точці зору. Невірне застосування чи розуміння термінології. Серйозні недоліки вимагають дуже конструктивного обґрунтування, зустрічі з автором. Читач пише на титулі “НЕОБХІДНА ЗУСТРІЧ”

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика