X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Оператор розгалуження

Завантажити презентацію

Оператор розгалуження

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Оператор розгалуження Максименко Марина Миколаївна вчитель інформатики вищої категорії, вчитель-методист Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області 2008 р.

Слайд 2

Зміст Логічні вирази Операції відношення Завдання Оператор розгалуження (коротка форма) Оператор розгалуження (повна форма) Приклади дій команди розгалуження Команда ? Завдання Логічні операції Приклади Завдання Обробка декількох умов. Вкладені умови Оператор switch-перемикач Команда безумовного переходу goto Завдання Література

Слайд 3

Логічні вирази Логічний вираз може набувати значення true або false. Логічні вирази бувають прості та складені Простий – це два арифметичні вирази, з'єднані символом відношення Складений – це прості логічні вирази, з'єднані логічними операціями Увага! Логічним виразом може бути ціле число. Якщо воно не дорівнює нулю, то значенням логічного виразу – true, якщо це число 0 - false

Слайд 4

Операції відношення Приклад визначення результату порівняння: Нехай a=1, b=7, тоді: A==b →false; !(a==b) → true; a>=b → false; a!=b → true; a+6==b → true; a

Слайд 5

Завдання Визначте значення наступних операцій порівняння: Нехай a=1, b=2, c=-3; d=0.5 ((a++) != 2) (b+=c < d*=c-a) (c/=b*3 == d*=-1) (4/++a >= b) (b=2*a++ == a=b--) Для перевірки клацнути false (a=1+1=2) false (b=2=(-3)=-1 d=0.5*(-3-1)=-2) true (c=-3/(2*3)=-0.5 d=0.5*(-1)=-0.5 true (4/2=2) true (b=2*1=2 a=2)

Слайд 6

Оператор розгалуження (коротка форма) Загальний вигляд: If (умова) оператор; або if (умова) {оператор1; оператор2; оператор3;} складений оператор #includ #includ int main() { float x,y=6.8; coutx if(x>=y) cout

Слайд 7

Оператор розгалуження (повна форма) Загальний вигляд: If (умова) оператор1;else оператор2 або if (умова) {оператор1_1; оператор1_2; } else {оператор2_1; oператор2_2;} складені оператори #includ #includ int main() { int oc; coutoc; if(oc>=5) { cout

Слайд 8

Приклади дій команди розгалуження Приклад 1. Нехай x=9 If (x>7) y=pow(x, 2); else y=sqrt(x); If (x7) { y=a++;z=a+5;} If (a

Слайд 9

Команда ? Команда ? Є аналогом команди розгалуження if. Загальний вигляд команди: умова ? команда1 або вираз1: команда2 або вираз2; Дія команди: Обчислюється значення логічного виразу-умови. Якщо воно істинне, то виконується команда1 або вираз1, інакше – команда2 або вираз2. Приклади: 1) x>y ? cout

Слайд 10

Завдання Складіть програми перевірки: Чи є число а парним Чи ділиться число а без остачі на 3 Ввести два цілих числа. Знайти більше з них Обчислити значення функції Чи є точка(х;у) у крузі одиничного радіуса з центром у початку координат

Слайд 11

Логічні операції

Слайд 12

Приклади Приклад визначення результату логічного виразу: Нехай a=1, b=7, тоді: a>=-3 && a=0 && bb && bb) && b

Слайд 13

Завдання Складіть програми: Чи деяка точка х належіть відрізку [0;3) Чи деяка точка х належіть відрізку [2;14] або [20;25] Чи деяка точка х належіть відрізку [4;10] та [8;12] Чи ділиться число а на 3 і на 5 Чи є точка (х;у) у другій чверті

Слайд 14

Обробка декількох умов Вкладені умови cin>>v; if (v>7.8) cout

Слайд 15

Оператор switch-перемикач Загальна структура оператора: switch (Вираз) { case константний вираз1: оператори1; break; case константний вираз2: оператори2; break; … case константний виразN: операториN; break; default: оператори; } Увага! Вираз та константні вирази повинні мати цілочисельний тип або тип char.

Слайд 16

Приклад Нехай населені пукти позначені номерами від 1 до 8. Вартість одного квитка до конкретного пункту визначається так: до першого – 22 грн., до 2, 3 або 4 – 25 грн., до 5 або 6 – 30 грн., до 7 або 8 - 35 грн. Скільки коштуватимуть m квитків до населеного пункту, номер k якого вводять з клавіатури? #includ #includ int main() { int f,m; float cina; cout

Слайд 17

Команда безумовного переходу goto Команда переходу має вигляд: goto позначка; Позначка може розміщуватись перед довільною командою у програмі позначка: команда; Увага! Позначкою може бути лише ідентифікатор. Приклад: … if (a==0) goto finish; … finish: getch(); …

Слайд 18

Завдання Складіть програму для пошуку у бібліотеці деякої книжки за трьома параметрами : видавництво – “Деол”, рік видання – 2003, автор – Новосад. Складіть програму для розв'язання квадратного рівняння Увести номер дня тижня. Вивести його назву двома мовами: українською та англійською. Увести номер дня тижня. Вивести розклад занять у цей день Написати програму, що вимагає уведення часу дня і, залежно від уведеного значення, бажає доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або спокійної ночі.

Слайд 19

Література Лєхан С.Ф. Інформатика С++. Спецкурс. 10-12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. С++ і С++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006. Глушаков С.В., Смирнов С.В., Коваль А.В. Практикум по С++. – Харьков: Фолио, 2006. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер, 2003

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика