X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
оо

Завантажити презентацію

оо

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація на тему «Екологічні проблеми України»

Слайд 2

ПЛАН Вступ Поняття екології. Головні екологічні проблеми. Сучасний стан природного середовища в Україні та її регіонах. Проблеми екологічного забруднення в Україні, шляхи їхнього вирішення. Висновки

Слайд 3

Вступ: Життя нерозривно пов’язане з природним середовищем. Наслідки впливу людини на навколишнє середовище сумні й тривожні: порушуються природні угруповання й ландшафти, забруднюється атмосфера, морські акваторії і прісні водойми, руйнується ґрунтовий покрив, зменшуються лісові ресурси та чисельність видів рослин і тварин, хімічні сполуки, які циркулюють у біосфері, шкодять здоров’ю людини та всьому живому. В Україні екологічна криза значно поглибилась після аварії на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року. Ці обставини, а також складні соціально-економічні умови привели до різкого погіршення стану здоров’я населення та зниження його відтворення.

Слайд 4

Екологія - комплексна наука, що вивчає закони існування живих систем в їх взаємодії з навколишнім середовищем. Термін “екологія” (від грецького “ойкос” – житло, сховище) увів у науку німецький біолог Е. Геккель 1866 року. У вузькому значенні – це наука про взаємозв’язки живих організмів між собою та з навколишнім середовищем. У широкому розумінні екологія охоплює значне коло питань, пов’язаних з функціонуванням надорганізмових систем (популяцій, видів, біоценозів, біосфери). Тепер під терміном “екологія” часто розуміють увесь комплекс проблем, пов’язаних з охороною навколишнього середовища. Екологія як наука є основою для розробки певних природоохоронних заходів.

Слайд 5

Розділи екології Класична екологія - вивчає взаємодію екосистем з навколишнім середовищем. Глобальна екологія - розкриває єдність і цілісність біосфери як глобальної екосистеми. Соціальна екологія - розглядає взаємозв'язки в системі «суспільство-довкілля». Геоекологія - вивчає геосистеми різного рівня та їх антропогенні зміни. Екологія людини - вивчає середовище проживання людини, екологічні фактори здоров'я. Екологічний моніторинг - система спостереження, оцінки, аналізу та прогнозу стану навколишнього середовища.

Слайд 6

Екологічні фактори - окремі елементи середовища, які взаємодіють з організмом прямо або побічно хоча б протягом однієї зі стадій індивідуального розвитку. Абіотичні (Температура, тиск, радіаційний фон, вологість, склад атмосфери, ґрунту) Біотичні (Сукупність впливів життєдіяльності одних організмів на інші) Антропогенні (Сукупність впливів діяльності людини на навколишнє середовище) Екологічні фактори

Слайд 7

Стан навколишнього природного середовища в Україні Україна - одна з найурбанізованіших країн Європи - у містах мешкає майже 70% населення. Висока концентрація техногенних об'єктів сприяє забрудненню довкілля, знижує комфортність життя. Основними джерелами забруднення атмосфери міста є транспорт, енергетичні системи та промисловість. В результаті формується шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст.

Слайд 8

Вісім екологічних проблем України Неякісна вода. Забруднення повітря. Деградація земельних ресурсів. Знищення лісів. Небезпечні геологічні процеси. Побутові відходи. Об'єкти військової діяльності. Чорнобильська катастрофа.

Слайд 9

Неякісна вода 80% населення України використовує в своєму житті воду з поверхневих джерел, а екологічний стан цих вод з кожним роком погіршується. Недостатнє очищення стоків, неякісне очищення промислових вод, надмірна насиченість органікою призводить до того, що сьогодні практично всі водойми країни наблизилися до 3 класу забрудненості. Майже 75% українців п'є воду з Дніпра, якість якої погіршується вниз за течією річки. Тож найскладніша обстановка з якістю питної води сьогодні в Криму. Якщо ж говорити про найчистішу воду в Україні, то її можна спробувати в Полтавській області.

Слайд 10

Забруднення повітря •Щорічно в атмосферу України потрапляє понад 6 млн. тонн шкідливих речовин. За останні кілька років кількість відпрацьованих газів, що надходять у повітря на території великих міст, зросла на 50-70%. Головними забруднювачами є промислові підприємства, які разом з димом викидають у повітря сірчистий і вуглекислий газ, оксиди азоту,хлор, фтор, аміак,частинки й сполуки ртуті й миш'яку. Забруднення повітряЗабруднення повітря

Слайд 11

•Збільшення кількості автомобілів на дорогах також збільшило обсяг шкідливих викидів в атмосферу. •За останні кілька років кількість відпрацьованих газів, що надходять у повітря на території великих міст, зросла на 50-70%.

Слайд 12

Деградація земельних ресурсів Складний стан земельних ресурсів України зумовлений тим, що 71% всього агроландшафту країни використовується для господарської діяльності. Але через надмірне і неправильне використання родючість землі з кожним роком падає. Прогноз на майбутнє невтішний. При збереженні нинішніх темпів деградації ґрунту (ерозія, затоплення, зміни клімату та ін.) критичні значення рівня родючості можуть бути досягнуті через 20-30 років, а в окремих регіонах навіть раніше.

Слайд 13

Знищення лісів Україна належить до малолісистих країн - ліс покриває лише шосту частину її території. Але при цьому експорт деревини з України в 2,5 рази перевищує імпорт. Найскладніша ситуація в Карпатах та Криму - тут через деградацію лісових масивів розвивається ерозія ґрунтів і зсувні процеси. Прямий наслідок нераціональної вирубки лісів - збільшення частоти та інтенсивності повеней у західних областях України, особливо - Закарпаття. Однак сумна статистика катаклізмів нездатна зупинити знищення лісів: минулого року обсяги заготівель лісу в Закарпатській області зросли на 14,2%.

Слайд 14

Небезпечні геологічні процеси Істотна частина валового внутрішнього продукту країни пов'язана з видобутком і переробкою мінерально-сировинних ресурсів (41-43%), сконцентрованих у гірничовидобувних регіонах Донбасу, Кривбасу, Карпатського регіону. Між тим, екологія цих регіонів страждає не стільки від інтенсивного видобутку, скільки від неправильного закриття нерентабельних і вироблених шахт і кар'єрів.

Слайд 15

Побутові відходи В Україні діє близько 800 офіційних звалищ, загальна кількість сміття на яких перевищила 35 млрд. т. За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України, щорічно середньостатистичний українець викидає на смітник близько 250 кілограмів побутових відходів. З цих 250 кілограмів мінімум 50 можна відправляти не на звалище, а на пункти прийому вторинної сировини, що дозволило б скоротити кількість твердих побутових відходів на 10 мільйонів кубометрів.

Слайд 16

Об'єкти військової діяльності Об'єкти військової діяльності та військові поселення залишилися Україні у спадок від Радянського союзу. І сьогодні стан більшості з них доволі плачевний. Системи і устаткування водогосподарського комплексу об'єктів і гарнізонів Збройних сил України на 90% морально і фізично застаріли. Екологи зазначають: вони працюють зі значним перевантаженням і становлять потенційну загрозу навколишньому середовищу. Фахівці говорять, що місцеві жителі тих територій, де раніше розташовувалися військові частини, і досі відчувають присмак бензину в колодязній воді. А кораблі і судна Військово-морських сил України взагалі не оснащені системами очищення і знезараження господарчо-побутових вод, значить - є постійним джерелом зараження акваторії моря.

Слайд 17

розташування військових об'єктів В Україні густота розташування військових об'єктів — військових баз, містечок, арсеналів, складів боєприпасів, сховищ паливно-мастильних матеріалів і ракетного палива, авіаційних і загальновійськових полігонів, танкодромів, звалищ і місць поховання шкідливих відходів, а також колишніх шахтних пускових установок тощо — дуже висока.

Слайд 18

Чорнобильська катастрофа • Сумарна активність радіонуклідів, які вийшли за межі 4 енергоблоку Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року і в наступні дні після аварії, перевищила 300 млн. кюрі. • Аварія призвела до радіоактивного забруднення більш ніж 145 тис кв.км території України, Білорусії та Росії. На радіоактивних територіях сьогодні розміщено понад дві тисячі населених пунктів, в яких проживає майже півтора мільйони людей. Українські вчені єдині в думці про те, що наслідки Чорнобильської аварії ще дуже довго будуть про себе нагадувати..

Слайд 19

Шляхи вирішення екологічних проблем в Україні Заборонити рух транспорту по території країни, що використовують в якості палива бензин, газ, забруднюючих повітря речовинами, що призводять до хвороб й смерті людей; Заборонити діяльність АЗС, які сприяють розвитку небезпечного для оточуючих транспорту, встановлення замість них електростанцій для підзарядки електротранспорту; Заборонити неправильну утилізацію сміття (спалення, закопування), що підлягає повторній переробці; Організація просвітницьких програм у суспільстві для підвищення екологічної свідомості громадян; Побудова сміттєпереробних підприємств по всій державі, використання їх як додаткове джерело грошових надходжень до бюджету, виробництво на них електроенергії й тепла замість стандартних ТЕС, які даремно спалюють вугілля й газ.

Слайд 20

Висновки Глобальна проблема екологічного забруднення буде існувати до тих пір, поки все людство не об`єднається для її вирішення, тому що від цього належить майбутнє наступних поколінь. Як говорить древня індійська сентенція: “Природа - це не те, що ми отримали у спадщину від пращурів, а те що ми взяли у позику від нащадків. Людина й суспільство повинні докорінно змінити своє ставлення до природи та її ресурсів.. Людство в змозі істотно поліпшити умови, які склалися в біосфері планети.

Слайд 21

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика