X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кабінет міністрів України

Завантажити презентацію

Кабінет міністрів України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МАТЕМАТИКА   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 20 квітня 2011 р. N 462 Київ Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти 2006 Основна ідея – формування математичних знань та розвиток логічного мислення Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти  розпочнеться з 1 вересня 2012 року 2011 Основна ідея – використання математичних знань у житті, у розв’язанні життєвих проблем, у процесі пізнання навколишнього світу

Слайд 2

ЗМІСТОВНІ ЛІНІЇ 2011 Числа, дії з числами Величини Математичні вирази, рівності, нерівності Просторові відношення, геометричні фігури Сюжетні задачі Робота з даними 2006 Властивості та одиниці вимірювання предметів. Лічба Числа і дії над ними Величини та одиниці вимірювання величин Рівність, нерівність. Рівняння. Числові та буквені вирази Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла

Слайд 3

ДІЇ І ЧИСЛА НАД НИМИ Тема Арифметичні дії з числами 2006 Головні слова : знати, уміти 2011 : знати, розуміти Обсяг вимог не змінився. У 2006 році вимоги розписані більш конкретніше.

Слайд 4

Тема Звичайні дроби У новому ДС не вживається термін « Частини», лише « Дроби». Загальний обсяг вимог не змінився. Тема Взаємозв'язок дії додавання 2006 Головні слова: мати уявлення, уміти використовувати. 2011 : розуміти ДС 2006 року вимагає більш глибокого осмислення матеріалу та його практичного використання.

Слайд 5

Тема Числові та буквені вирази У новому ДС розширюється обсяг вимог щодо практичного використання: властивостей арифметичних дій; порядку виконання арифметичних дій у числових виразах, щоб виконувати тотожні перетворювання.  Тема Рівність, нерівність. Рівняння 2006 Головні слова: мати уявлення 2011 : розпізнавати, порівнювати Раніше вживалась термінологія – правильні та неправильні числові рівності, по-новому істині та хибні числові рівності. До нерівностей добирається значення змінної.

Слайд 6

ДС 2011 року вимагає більш глибоких знань геометричного матеріалу: визначати істотні ознаки геометричних фігур; розбивати фігури на частини; конструювати геометричні фігури з інших фігур; співвідносити образ геометричних фігур з об’єктами навколишньої дійсності.

Слайд 7

Загальний обсяг вимог не змінився. Робота з даними Таблиці, схеми, діаграми. Мати уявлення про способи подання інформації; знаходити, аналізувати, порівнювати інформацію, подану в таблицях, схемах, діаграмах; заносити дані до таблиць; використовувати дані для розв'язання практично зорієнтованих задач; під керівництвом учителя знаходити інформацію за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Програмою 2006 року було передбачено, та не всі вчителі забезпечували засвоєння таких прийомів роботи із задачею: проводити аналіз тексту задачі у вигляді схеми, рисунка, таблиці; складати план розв'язання: складеної задачі, пояснювати вибір дій; складати задачі, аналогічні та обернені до розв'язаної; перевіряти правильність розв'язання задачі; Не було вимог: записувати розв'язання задачі рівнянням.

Слайд 8

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Слайд 9

Слайд 10

ОЗНАКИ ПРЕДМЕТНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

ПРОГРАМА

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика