X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНІСТЬ

Завантажити презентацію

ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНІСТЬ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 6 ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНІСТЬ Кафера інформатики та комп‘ютерних технологій доцент Бесклінська О.П.

Слайд 2

Зміст Виявлення гетероскедастичності та її природа. 2. Тестування наявності гетероскедастичності. 3. Алгоритм для параметричного тесту Гольдфельда-Квандта. 4. Трансформування початкової моделі. 5. Приклад застосування параметричного тесту Гольдфельда-Квандта.

Слайд 3

Передумови МНК (умови Гаусса—Маркова) 1. Математичне сподівання випадкових відхилень ui повинно дорівнювати нулю: М(ui) = 0, (i=1,n). 2. Дисперсія випадкових відхилень ui має бути сталою величиною: 3. Випадкові відхилення ui та uj, i j мають бути незалежними один від одного.

Слайд 4

4. Випадкові відхилення повинні бути незалежними від пояснювальних змінних X. 5. Випадкові відхилення ui повинні мати нормальний закон розподілу ui ~ N(0, u) . 6. Економетричні моделі мають бути лінійними відносно своїх параметрів.

Слайд 5

1. Виявлення гетероскедастичності та її природа Розглянемо класичну лінійну багатофакторну модель

Слайд 6

Означення. Якщо дисперсія залишків стала для кожного спостереження, то це явище називається гомоскедастичністю: Якщо це припущення не задовольняється в якомусь окремому випадку, то маємо гетероскедастичність (помилки ui некорельовані, але мають несталу дисперсію).

Слайд 7

Означення. Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження або групи спостережень, то це явище називається гетероскедастичністю:

Слайд 8

Сутність припущення про гомоскедастичність полягає в тому, що варіація кожної випадкової складової ui навколо її математичного сподівання не залежить від значення факторів х:

Слайд 9

Форма гетероскедастичності залежить від знаків і значень коефіцієнтів у залежності

Слайд 10

Оскільки ui — не спостережувана випадкова величина, ми не знаємо справжньої форми гетероскедастичності. В разі простої лінійної регресії гетероскедастичність має форму (k—const, яку потрібно оцінити)

Слайд 11

Наслідки порушення припущення про гомоскедастичність: Неможливо знайти середньоквадратичне відхилення параметрів Неможливо побудувати довірчий інтервал для прогнозних значень упр Отримані за МНК оцінки параметрів регресії не є ефективними (не мають найменшої дисперсії) 1 2 3

Слайд 12

Тестування наявності гетероскедастичності Критерій Параметричний тест Гольдфельда-Квандта Непараметричний тест Гольдфельда-Квандта Тест Глейзера

Слайд 13

Алгоритм для параметричного тесту Гольдфельда-Квандта Спостереження (вихідні дані) впорядкувати відповідно до величини елементів вектора Хi , який може викликати зміну дисперсії залишків 1 Відкинути спостережень, які знаходяться в середині векторів вихідних даних (n – кількість елементів вектора xi ) 2

Слайд 14

Побудувати дві моделі на основі звичайного МНК по двох створених сукупностях спостережень за умови що (де m - кількість змінних) 3

Слайд 15

Знайти суму квадратів залишків S1 і S2 по першій і другій моделях: де u1 і u2 - залишки відповідно за першою і другою моделями. 4

Слайд 16

Розрахувати критерій який при виконанні гіпотези про гомоскедастичність буде відповідати F-розподілу з ступенями свободи 5а

Слайд 17

Значення критерію R порівняти з табличним значенням F-критерію при вибраному рівні довіри і відповідних ступенях свободи; якщо R Fтабл , то гетероскедастичність відсутня 5б

Слайд 18

4. Трансформування початкової моделі. Припустимо, що за статистичними даними побудовано початкову регресійну модель і на базі будь-якого тесту встановлено наявність гетероскедастичності:

Слайд 19

Для усунення гетероскедастичності початкову модель змінюють (трансформують) так, щоб помилки мали сталу дисперсію: Трансформація моделі зводиться до зміни початкової форми моделі методом, який залежить від специфічної форми гетероскедастичності, тобто від форми залежності між дисперсіями залишків і значеннями незалежних змінних:

Слайд 20

Нехай початкова модель де компоненти випадкового вектора и гетероскедастичні, але відповідають іншим класичним припущенням лінійної регресії. Припустимо, що гетероскедастичність має форму Трансформація моделі здійснюється діленням її на

Слайд 21

5. Приклад застосування параметричного тесту Гольдфельда-Квандта (1965) Приклад. Перевірити гіпотезу про відсутність гетероскедастичності для побудови моделі, яка характеризує залежність заощаджень від доходів населення. Статистичні дані наведено в таблиці.

Слайд 22

Слайд 23

Розв'язання. Ідентифікуємо змінні: у — заощадження, х — дохід. Специфікуємо модель у вигляді:

Слайд 24

1-й крок: спостереження впорядкуємо відповідно до величини елементів вектора хi , який може викликати зміну дисперсії залишків. 2-й крок: відкинемо с спостережень усередині вектора вихідних даних, де Отримаємо дві сукупності спостережень обсягом (18-4)/2=7

Слайд 25

3-й крок: побудуємо дві моделі на основі звичайного МНК по двох створених сукупностях спостережень

Слайд 26

4-й крок: знайдемо суму квадратів залишків S1 і S2 по першій і другій моделях:

Слайд 27

S1 S2

Слайд 28

5-й крок: 5а) розрахуємо критерій який при виконанні гіпотези про гомоскедастичність буде відповідати F-розподілу з

Слайд 29

5б) значення критерію R порівняємо з табличним значенням F-критерію при рівні довіри =0,05 і відповідних ступенях свободи: Оскільки R Fтабл., то гетероскедастичність відсутня. Отже МНК-оцінки параметрів регресійної моделі можуть застосовуватися для подальших досліджень

Слайд 30

Завідання для самостійної роботи Лугінін О.Є. стор.148-150 Критерій μ (Зробити конспект)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика